Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 63-ПВР/НС
Ямбол, 29.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление на основание чл.118,ал.1 от ИК от Георги Петров Георгиев-упълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“, заведено под №1 от 28.10.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 88 (осемдесет и осем) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец №54-ПВР/НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска и 88 (осемдесет и осем) броя декларации-Приложение №54-ПВР/НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване“АД на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 88 /осемдесет и осем/ застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72,ал.1,т.15 и чл.118,ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, РИК в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И :

1.Регистрира 88 /осемдесет и осем/ застъпници на кандидатската листа на ПП“Движение за права и свободи“ в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Име, Презиме, Фамилия

1

Осман Алиев Юсеинов

2

Антъни Антонио Кънев

3

Венелин Петров Методиев

4

Веска Георгиева Стоянова

5

Денчо Желязков Иванов

6

Гюнайдън Ферди Халилов

7

Димо Колев Халачев

8

Диньо Кръстев Кръстев

9

Еленка Илиева Михалева

10

Иванна Пламенова Бошнакова

11

Кирчо Костов Ганчев

12

Кольо Енев Динев

13

Марийка Георгиева Вълчева

14

Мария Кристина Янкова Боянина

15

Митко Мариянов Стефанов

16

Недка Стоянова Енева

17

Щилиян Тодоров Михалев

18

Юлиян Йорданов Илиев

19

Сюлейман Исмаилов Исмаилов

20

Ерол Али Кадир

21

Мехмед Бекиров Мехмедов

22

Асен Сашев Чаталбашев

23

Бекир Мехмедов Бекиров

24

Сали Мустафов Салиев

25

Мустан Юмеров Мехмедов

26

Анче Стоянова Колева

27

Горан Йонков Димитров

28

Райко Симеонов Иванов

29

Радослав Алексиев Александров

30

Митка Димитрова Янкова

31

Александър Александров Йорданов

32

Ахмед Мехмедов Шабанов

33

Юсеин Салимов Амедов

34

Марийка Рашкова Христова

35

Митко Сашев Иванов

36

Севдалина Севелинова Дерменджиева

37

Красимир Алексиев Александров

38

Минка Стоянова Иванова

39

Сюлейман Мехмедов Османов

40

Исмаил Рамаданов Кемалов

41

Руслан Ангелов Златаров

42

Асан Асанов Юсеинов

43

Николай Кънчев Христов

44

Халил Асанов Асанов

45

Асан Ибриям Мустафа

46

Ерол Велиев Айвазов

47

Юлиян Миленов Милев

48

Альоша Стоянов Христов

49

Али Османов Юсеинов

50

Ахмед Асанов Асанов

51

Хасан Ахмедов Юсеинов

52

Джелял Юсеинов Алиев

53

Станимир Зинов Маринов

54

Джелял Алиев Ибрямов

55

Мехмед Исмаилов Рамаданов

56

Смаил Орхан Смаил

57

Тайфун Орханов Смаилов

58

Сали Зюкрюев Салиев

59

Тодорка Андреева Милева

60

Александър Стоянов Иванов

61

Станка Иванова Николова

62

Анче Миткова Османова

63

Юлиян Михайлов Илиев

64

Тодор Василев Митков

65

Митко Сергеев Иванов

66

Митка Ангелова Янева

67

Христина  Манолова Иванова

68

Фатме Ахмедова Ибриямова

69

Юсеин Юсеинов Юсеинов

70

Асен Йорданов Асенов

71

Антония Асенова Василева

72

Васил Ников Илиев

73

Веска Зарева Василева

74

Асен Асенов Василев

75

Георги Василев Генчев

76

Димитър Маринов Желев

77

Янка Колева Колева

78

Цветан Маринов Желев

79

Златка Кънчева Христова

80

Тодор Асенов Янков

81

Мая Спасова Илиева

82

Марина Василева Димитрова

83

Марин иванов Бакалов

84

Недка Василева Желева

85

Зюмбюла Маринова Димитрова

86

Атанас Георгиев Атанасов

87

Вилхан Юсеинов Джигов

88

Али Мехмедов Алиев

 

2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 29.10.2021 в 16:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения