Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 62-ПВР/НС
Ямбол, 29.10.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол са постъпили заявления с вх.№115/28.10.2021г., №128/29.10.2021г. и № 129/29.10.2021г., всички от  Мими Караколева – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН, с което се прави искане за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Ямбол, община Стралджа и община  Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, като бъдат освободени съответните членове и на тяхно място бъдат назначени нови такива.

На основание чл.72 ал.1 т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

 

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК №312600014 Галина Стоянова Стоянова с ЕГН:……………..– член

в СИК №312600036 Пенка Дженкова  Манева с ЕГН:……………………– член

в СИК №312600038 Михайлова Ковачева  с ЕГН:……………… – член

в СИК №312600065 Елица Василева Митева  с ЕГН:……………….. – член

в СИК №312600062 Христина Вълкова Христова  с ЕГН …. – зам.председател

в СИК №312600089 Ивайла Колева Колева  с ЕГН : ……………. – член

в СИК №312600039 Севдалина Желязкова Ненчева с ЕГН:……..-член

в СИК №312600053 Трендафил Николов Манолов с ЕГН:…………-член

в СИК №312600024 Цонка Иванова Василева с ЕГН :…………..-член

в СИК №312600049 Пламен Георгиев Христов с ЕГН: ………..-член

в СИК №312600067 Евгения Атанасова Раднева с ЕГН:………..-член

в СИК №312600068 Румен Иванов Раднев с ЕГН:…………….-член

в СИК №312600081 Антоанета Тодорова Петрова с ЕГН:…………..-член

в СИК №312600075 Ваня Събева Караиванова с ЕГН:…………..-член

в СИК №312600069 Десислава Красимирова Куртева с ЕГН:…………-председател

в СИК №312600060 Добринка Станчева Ангелова с ЕГН:……………..-член

в СИК №3126000101 Елица Костова Главчева с ЕГН :……………-секретар

в СИК №3126000100 Станислав Костов Главчев с ЕГН:………….-член

в СИК 312200018  Петър  Георгиев Тодоров……………. -  председател

в СИК 312200006 Фотина Христова Михалева, ЕГН  …………….. -член

в СИК 312200001  Иванка Тенева Георгиева , ЕГН ………………-  член

в СИК 310700001  Стойка Тодорова Стойчева, ЕГН ……………. - зам.председател

в СИК 310700007  Марияна Георгиева Испирова, ЕГН ……………….-  член

в СИК 310700020  Илияна Иванова Петрова, ЕГН …………………- член

в СИК 310700025  Янко Стоилов Калайджиев, ЕГН ………………..-  член

в СИК 310700026  Силвия Димчева Испирова, ЕГН ……………… - член

в СИК 310700029  Алисия Иванова Христова, ЕГН ………………

-  член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК.

 

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК №312600014 Велина Тодорова Станчева  с ЕГН:…………..– член

в СИК №312600036 Марияна Кирилова Георгиева  с ЕГН:…………….-член

в СИК №312600038 Станислава Петкова Иванова  с ЕГН:…………. – член

в СИК №312600065 Даниела Емилова Сотирова  с ЕГН:……………. – член

в СИК №312600062 Марийка Илиева Николова  с ЕГН ……….. – зам.председател

в СИК №312600089 Минка Миткова Атанасова  с ЕГН :………………… – член

в СИК №312600039 Светлана Василева Бъчварова с ЕГН:……………..-член

в СИК №312600053 Георги Георгиев Кабаков с ЕГН:……………….-член

в СИК №312600024 Росица Стоянова Тодорова с ЕГН :………….-член

в СИК №312600049 Петър Георгиев Пенов с ЕГН: …………..-член

в СИК №312600067 Десислава Радостинова Йорданова с ЕГН:…………..-член

в СИК №312600068 Теодор Димов Пасков с ЕГН : ……………-член

в СИК №312600069 Габриела Иванова Попова с ЕГН:…………..-председател

в СИК №312600075 Генади Василев Василев с ЕГН:…………….-член

в СИК №312600081 Пламен Станимиров Тодоров с ЕГН:………….-член

в СИК №312600060 Станислав Костов Главчев с ЕГН:…………..-член

в СИК №3126000101 Добринка Станчева Ангелова с ЕГН :…………….-секретар

в СИК №3126000100 Елица Костова Главчева с ЕГН:…………….-член

в СИК 312200018  Фотина Христова Михалева, ЕГН ……………….. - председател 

в СИК 312200006 Иванка Тенева Георгиева , ЕГН ………………….. - член

в СИК 312200001 Тодор Кунев Тодоров, ЕГН ……………………. – член

в СИК 310700001  Мария Костадинова Райчева, ЕГН ……………..- зам.председател

в СИК 310700007 Анета Бончева Испирова, ЕГН ………………… член 

в СИК 310700020 Марийка Иванова Бързулова, ЕГН …………………. - член

в СИК 310700025 Тонка Кирова Ташева, ЕГН ………………… - член

в СИК 310700026 Величка Петрова Желева, ЕГН ………………… -  член

в СИК 310700029 Яни Михайлов Испиров, ЕГН ………………… - член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 29.10.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения