Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 60-ПВР/НС
Ямбол, 29.10.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на ПСИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК-Ямбол е депозирано уведомление от кмета на община Болярово, заведено под № 59/13.10. 2021г. във входящия регистър на РИК-Ямбол. Към Уведомлението е приложена и Заповед № РД-5-639/13.10.2021 г., на кмета на община Болярово, с която е образувана 1 (една) избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово. Със същата заповед е определен номера и адреса на ПСИК.

С електронно писмо комисията бе информирана за броя на избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, а именно - 45 броя.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.90, ал.1, чл.92, ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 766-ПВР/НС от  20.10.2021г.на  ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

1.Определя 1 (един) брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово при произвеждане изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г

2.Формира и утвърждава единната номерация на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово, както следва:

ПСИК №

Населено място

Адрес

310300021

гр. Болярово

ул. „Девети септември“ № 11, ет.2, зала 2

3.Определя числения състав на ПСИК – брой членове – 6 (шест).

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 29.10.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения