Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 50-ПВР/НС
Ямбол, 17.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК - Ямбол е постъпило предложение за състави на СИК от кмета на община Ямбол на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх. № 63/14.10.2021г. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол от 08.10.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ – СДС, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за състави на СИК; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решенията за създаване на коалициите; покани за провеждане на консултации, с посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването им.

Протоколът от проведените консултации е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, но не е постигнато съгласие от страна на ПП „Движение за права и свободи“ за     председателските места в секциите, където очакват по-голям брой избиратели на ПП „Движение за права и свободи“.  Непостигането на съгласие от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община  Ямбол се определя от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Ямбол предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Ямбол, както следва:

 

СИК №

Нас. място

Три Имена

Длъжност

312600001

Ямбол

Катя Йорданова Бояджиева

Председател

312600001

Ямбол

Светлана Владимировна Танева

Зам.-председател

312600001

Ямбол

Даринка Василева Стоянова

Секретар

312600001

Ямбол

Мария Димитрова Попова

Член

312600001

Ямбол

Татяна Димитрова Йовчева

Член

312600001

Ямбол

Ташка Колева Янчева

Член

312600001

Ямбол

Димитринка Кирова Петкова

Член

312600001

Ямбол

Елена Велева Радева

Член

312600001

Ямбол

Христина Паскова Мавродиева

Член

312600002

Ямбол

Марианна Маркова Маврова

Председател

312600002

Ямбол

Галина Николова Йорданова

Зам.-председател

312600002

Ямбол

Добринка Йорданова Димова

Секретар

312600002

Ямбол

Христина Колева Димова

Член

312600002

Ямбол

Татяна Георгиева Кънева

Член

312600002

Ямбол

Иванка Панайотова Милчева

Член

312600002

Ямбол

Иван-Асен Енчев Енчев

Член

312600002

Ямбол

Таня Георгиева Вълчева

Член

312600002

Ямбол

Миглена Андонова Казакова

Член

312600003

Ямбол

Красимир Панайотов Костадинов

Председател

312600003

Ямбол

Диана Димитрова Димова

Зам.-председател

312600003

Ямбол

Григор Димов Даскалов

Секретар

312600003

Ямбол

Пенка Павлова Паскова

Член

312600003

Ямбол

Тони Георгиев Тонев

Член

312600003

Ямбол

Османие Сеитова Василева

Член

312600003

Ямбол

Димо Стойчев Ченгелийски

Член

312600004

Ямбол

Енчо Иванов Пасков

Председател

312600004

Ямбол

Митка Атанасова Стоянова

Зам.-председател

312600004

Ямбол

Йовка Димитрова Желязкова

Секретар

312600004

Ямбол

Донка Христова Янкова

Член

312600004

Ямбол

Кета Иванова Иванова

Член

312600004

Ямбол

Георги Николов Узунов

Член

312600004

Ямбол

Станка Манолова Ангелова

Член

312600004

Ямбол

Руска Динева Василева

Член

312600004

Ямбол

Яна Миткова Димитрова

Член

312600005

Ямбол

Галена Борисова Блажева - Колева

Председател

312600005

Ямбол

Лилия Руменова Мъхчиева

Зам.-председател

312600005

Ямбол

Сийка Здравкова Душкова

Секретар

312600005

Ямбол

Алекс Валентин Ганев

Член

312600005

Ямбол

Люцкан Илев Люцканов

Член

312600005

Ямбол

Венцеслав Емилов Венелинов

Член

312600005

Ямбол

Дора Кирилова Генчева

Член

312600005

Ямбол

Мария Атанасова Анастасова

Член

312600005

Ямбол

Румяна Иванова Господинова

Член

312600006

Ямбол

Кремена Иванова Коларова

Председател

312600006

Ямбол

Ваня Живкова Елкова

Зам.-председател

312600006

Ямбол

Иванка Добрева Тодорова

Секретар

312600006

Ямбол

Милена Щилиянова Шевкенова-Вълкова

Член

312600006

Ямбол

Недялка Борисова Въжарова

Член

312600006

Ямбол

Лиляна Георгиева Врачанска

Член

312600006

Ямбол

Кристина Митева Георгиева

Член

312600006

Ямбол

Фахрие Османова Расимова

Член

312600006

Ямбол

Антоанета Стойкова Карапчанска

Член

312600007

Ямбол

Митко Куртев Митев

Председател

312600007

Ямбол

Диян Василев Върбанов

Зам.-председател

312600007

Ямбол

Юлия Иванова Иванова

Секретар

312600007

Ямбол

Тодор Милков Димитров

Член

312600007

Ямбол

Йонко Иванов Койчев

Член

312600007

Ямбол

Димитрина Атанасова Манева

Член

312600007

Ямбол

Ганка Петрова Господинова

Член

312600007

Ямбол

Теодора Любомирова Спасова

Член

312600007

Ямбол

Ирина Стойчева Иванова

Член

312600008

Ямбол

Добромир Тодоров Араванов

Председател

312600008

Ямбол

Даниела Николова Стефанова

Зам.-председател

312600008

Ямбол

Златина Иванова Михайлова

Секретар

312600008

Ямбол

Антон Музаферов Мъхчиев

Член

312600008

Ямбол

Янка Колева Иванова

Член

312600008

Ямбол

Елена Николаева Бянова

Член

312600008

Ямбол

Майа Василева Цанева-Кожухарова

Член

312600008

Ямбол

Веселин Иванов Иванов

Член

312600008

Ямбол

Силва Стоянова Иванова

Член

312600009

Ямбол

Росица Стоянова Ценова

Председател

312600009

Ямбол

Ирина Иванова Иванова

Зам.-председател

312600009

Ямбол

Ивелина Димитрова Цонева

Секретар

312600009

Ямбол

Соня Илиева Христова

Член

312600009

Ямбол

Бистра Джендова Семерджиева

Член

312600009

Ямбол

Генка Христова Вълчева

Член

312600009

Ямбол

Елена Димитрова Чорбаджийска

Член

312600009

Ямбол

Тодорка Вълчева Хлебарова

Член

312600009

Ямбол

Димитър Иванов Стоянов

Член

312600010

Ямбол

Сийка Иванова Иванова

Председател

312600010

Ямбол

Мария Димитрова Иванова

Зам.-председател

312600010

Ямбол

Николай Петков Дичев

Секретар

312600010

Ямбол

Мария Томова Андонова

Член

312600010

Ямбол

Борислав Димитров Тропчев

Член

312600010

Ямбол

Боряна Станева Стоянова

Член

312600010

Ямбол

Янка Господинова Тодорова

Член

312600010

Ямбол

Стефка Иванова Тосунова

Член

312600010

Ямбол

Таня Ангелова Бончева

Член

312600011

Ямбол

Донка Вълчева Иванова

Председател

312600011

Ямбол

Милен Иванов Атанасов

Зам.-председател

312600011

Ямбол

Анна Георгиева Василева

Секретар

312600011

Ямбол

Стойчо Йорданов Цонев

Член

312600011

Ямбол

Диана Тодорова Данева

Член

312600011

Ямбол

Жасмина Рафаел Стефанова

Член

312600011

Ямбол

Соня Веселинова Янкова - Георгиева

Член

312600011

Ямбол

Красимира Георгиева Косева

Член

312600011

Ямбол

Нели Вълчева Динева

Член

312600012

Ямбол

Жени Колева Петрова

Председател

312600012

Ямбол

Ваня Евгениева Атанасова

Зам.-председател

312600012

Ямбол

Нина Георгиева Георгиева

Секретар

312600012

Ямбол

Десислава Захариева Михайлова

Член

312600012

Ямбол

Йорданка Колева Йорданова

Член

312600012

Ямбол

Тони Господинов Минков

Член

312600012

Ямбол

Божанка Иванова Пашова

Член

312600012

Ямбол

Димитринка Колева Желева

Член

312600012

Ямбол

Мария Стойкова Бейчева

Член

312600013

Ямбол

Ваня Господинова Марчева-Тюфекчиева

Председател

312600013

Ямбол

Пепа Господинова Георгиева

Зам.-председател

312600013

Ямбол

Елена Христова Михалева

Секретар

312600013

Ямбол

Татяна Валериева Гюнкина

Член

312600013

Ямбол

Катя Георгиева Георгиева

Член

312600013

Ямбол

Желязко Янев Янакиев

Член

312600013

Ямбол

Георги Велчев Минков

Член

312600013

Ямбол

Диман Иванов Колев

Член

312600013

Ямбол

Недка Славова Демирева

Член

312600014

Ямбол

Нонка Иванова Николова

Председател

312600014

Ямбол

Райна Минева Атанасова

Зам.-председател

312600014

Ямбол

Николина Пенкова Недялкова

Секретар

312600014

Ямбол

Иван Димитров Попов

Член

312600014

Ямбол

Валентин Георгиев Христов

Член

312600014

Ямбол

Златка Георгиева Иванова

Член

312600014

Ямбол

Тодорка Петкова Муцова

Член

312600014

Ямбол

Евгения Ангелова Иванова

Член

312600014

Ямбол

Галина Стоянова Стоянова

Член

312600015

Ямбол

Галина Руменова Димитрова

Председател

312600015

Ямбол

Анета Миткова Желева

Зам.-председател

312600015

Ямбол

Златина Атанасова Стоилова

Секретар

312600015

Ямбол

Петинка Костадинова Русева

Член

312600015

Ямбол

Галя Стойкова Георгиева

Член

312600015

Ямбол

Станка Минчева Елкова

Член

312600015

Ямбол

Иванка Желева Колева

Член

312600015

Ямбол

Добромир Недялков Янакиев

Член

312600015

Ямбол

Янка Тодорова Желязкова

Член

312600016

Ямбол

Мария Петева Стоянова

Председател

312600016

Ямбол

Мария Павлова Минчева

Зам.-председател

312600016

Ямбол

Дилян Илчев Илиев

Секретар

312600016

Ямбол

Ценка Костова Димитрова

Член

312600016

Ямбол

Доника Методиева Стоименова

Член

312600016

Ямбол

Даниела Стоянова Симеонова

Член

312600016

Ямбол

Васил Тодоров Киров

Член

312600017

Ямбол

Златка Атанасова Димитрова

Председател

312600017

Ямбол

Татяна Колева Вълева

Зам.-председател

312600017

Ямбол

Росен Димитров Шивачев

Секретар

312600017

Ямбол

Росен Петков Русенов

Член

312600017

Ямбол

Йорданка Стефанова Тодорова

Член

312600017

Ямбол

Пепа Илиева Ангелова

Член

312600017

Ямбол

Станка Ангелова Атанасова

Член

312600017

Ямбол

Марина Христова Колева

Член

312600017

Ямбол

Светлин Иванов Генчев

Член

312600018

Ямбол

Андон Георгиев Андонов

Председател

312600018

Ямбол

Мариана Димитрова Банева

Зам.-председател

312600018

Ямбол

Жанета Колева Енчева

Секретар

312600018

Ямбол

Нася Стоянова Манева

Член

312600018

Ямбол

Траян Станимиров Михалев

Член

312600018

Ямбол

Стойко Христов Пехливанов

Член

312600018

Ямбол

Иринка Гроздева Богданова

Член

312600018

Ямбол

Диана Атанасова Чакалова

Член

312600018

Ямбол

Димитър Манолов Манолов

Член

312600019

Ямбол

Лъчезар Методиев Лазаров

Председател

312600019

Ямбол

Соня Вълчева Комарева

Зам.-председател

312600019

Ямбол

Валентина Здравкова Пеева

Секретар

312600019

Ямбол

Радослава Кирилова Иванова

Член

312600019

Ямбол

Пенка Христова Колева

Член

312600019

Ямбол

Нели Петкова Гешева

Член

312600019

Ямбол

Роска Иванова Савова

Член

312600019

Ямбол

Елена Христова Мустафова

Член

312600019

Ямбол

Димитринка Николова Димитрова

Член

312600020

Ямбол

Светла Стоянова Димова

Председател

312600020

Ямбол

Габриела Живкова Стоянова

Зам.-председател

312600020

Ямбол

Кънчо Иванов Давалашев

Секретар

312600020

Ямбол

Карина Мариянова Илиева

Член

312600020

Ямбол

Иван Стоянов Дражев

Член

312600020

Ямбол

Надежда Донкова Пенева

Член

312600020

Ямбол

Даниела Иванова Димитрова

Член

312600020

Ямбол

Таня Минчева Ангелова

Член

312600020

Ямбол

Михаела Атанасова Христова

Член

312600021

Ямбол

Аня Георгиева Динева

Председател

312600021

Ямбол

Диана Николова Чолакова-Майсторова

Зам.-председател

312600021

Ямбол

Анушка Димитрова Аврамова

Секретар

312600021

Ямбол

Руско Иванов Василев

Член

312600021

Ямбол

Иван Георгиев Танчев

Член

312600021

Ямбол

Надя Стоянова Русева

Член

312600021

Ямбол

Ваньо Христов Паскалев

Член

312600021

Ямбол

Атанас Андонов Атанасов

Член

312600021

Ямбол

Маргарита Петрова Иванова

Член

312600022

Ямбол

Ивелина Радкова Радева

Председател

312600022

Ямбол

Румен Тодоров Радев

Зам.-председател

312600022

Ямбол

Теодор Георгиев Русев

Секретар

312600022

Ямбол

Димитър Николов Аврамов

Член

312600022

Ямбол

Стоянка Иванова Стратиева

Член

312600022

Ямбол

Стефка Нейчева Андонова

Член

312600022

Ямбол

Мариана Стоянова Иванова

Член

312600022

Ямбол

Стоян Генчев Дечков

Член

312600022

Ямбол

Янка Тенева Вълчева

Член

312600023

Ямбол

Петя Михайлова Динева

Председател

312600023

Ямбол

Диляна Николаева Киримова

Зам.-председател

312600023

Ямбол

Живка Филипова Колева

Секретар

312600023

Ямбол

Петя Божидарова Янева

Член

312600023

Ямбол

Динка Тодорова Стефанова

Член

312600023

Ямбол

Донка Динева Неделчева

Член

312600023

Ямбол

Росица Живкова Йорданова

Член

312600023

Ямбол

Иван Георгиев Танев

Член

312600023

Ямбол

Пенка Димитрова Илиева

Член

312600024

Ямбол

Калинка Димова Димитрова

Председател

312600024

Ямбол

Мария Иванова Димитрова

Зам.-председател

312600024

Ямбол

Пенка Монева Йорданова

Секретар

312600024

Ямбол

Минка Русева Петрова

Член

312600024

Ямбол

Кичка Ангелова Ангелова

Член

312600024

Ямбол

Здравка Дойчева Тодорова

Член

312600024

Ямбол

Ваня Георгиева Попова-Колева

Член

312600024

Ямбол

Станислав Динков Начев

Член

312600024

Ямбол

Цонка Иванова Василева

Член

312600025

Ямбол

Петя Желева Христова

Председател

312600025

Ямбол

Галина Йорданова Русева

Зам.-председател

312600025

Ямбол

Златислава Янкова Кирилова

Секретар

312600025

Ямбол

Петър Георгиев Димитров

Член

312600025

Ямбол

Мариана Димова Костова

Член

312600025

Ямбол

Динка Димитрова Димитрова

Член

312600025

Ямбол

Таня Желязкова Иванова

Член

312600025

Ямбол

Иван Димитров Иванов

Член

312600025

Ямбол

Снежа Тенева Динева

Член

312600026

Ямбол

Георги Боянов Георгиев

Председател

312600026

Ямбол

Иван Калудов Иванов

Зам.-председател

312600026

Ямбол

Йорданка Алексиева Петрова

Секретар

312600026

Ямбол

Димитринка Николаева Тахчиева

Член

312600026

Ямбол

Виолета Йорданова Георгиева

Член

312600026

Ямбол

Динка Ангелова Иванова

Член

312600026

Ямбол

Пенка Иванова Тодорова

Член

312600026

Ямбол

Кера Петрова Гугушева

Член

312600026

Ямбол

Веселка Евлогиева Василева

Член

312600027

Ямбол

Анджелина Борислав Пехливанова

Председател

312600027

Ямбол

Велика Стоянова Атанасова

Зам.-председател

312600027

Ямбол

Тихомир Иванов Димитров

Секретар

312600027

Ямбол

Стефка Георгиева Николова

Член

312600027

Ямбол

Марияна Бориславова Иванова

Член

312600027

Ямбол

Тодор Георгиев Шопов

Член

312600027

Ямбол

Бистра Станимирова Кескинова

Член

312600027

Ямбол

Румяна Колева Димитрова

Член

312600027

Ямбол

Таня Богданова Стефанова

Член

312600028

Ямбол

Владимир Руменов Русев

Председател

312600028

Ямбол

Златанка Тодорова Стоянова

Зам.-председател

312600028

Ямбол

Галя Господинова Георгиева

Секретар

312600028

Ямбол

Виргиния Пламенова Колева

Член

312600028

Ямбол

Стефка Маркова Йорданова

Член

312600028

Ямбол

Мара Атанасова Иванова

Член

312600028

Ямбол

Наташа Димитрова Колева

Член

312600028

Ямбол

Денис Иванов Станков

Член

312600028

Ямбол

Николинка Василева Петрова

Член

312600029

Ямбол

Дарена Стоянова Стаматова

Председател

312600029

Ямбол

Петя Николова Демирева

Зам.-председател

312600029

Ямбол

Светла Господинова Василева

Секретар

312600029

Ямбол

Маргарита Петкова Панайотова

Член

312600029

Ямбол

Недялко Георгиев Георгиев

Член

312600029

Ямбол

Ивелина Жекова Стоянова

Член

312600029

Ямбол

Цветан Стоянов Василев

Член

312600029

Ямбол

Веселина Друмева Георгиева

Член

312600029

Ямбол

Диан Андреев Цонков

Член

312600030

Ямбол

Светла Димитрова Георгиева

Председател

312600030

Ямбол

Илия Василев Банков

Зам.-председател

312600030

Ямбол

Весела Добрева Ковачева

Секретар

312600030

Ямбол

Слав Иванов Кавалов

Член

312600030

Ямбол

Елена Желязкова Димитрова

Член

312600030

Ямбол

Динко Панев Господинов

Член

312600030

Ямбол

Стефан Киров Балъкчиев

Член

312600031

Ямбол

Сиана Костадинова Дюлгерова-Николова

Председател

312600031

Ямбол

Стоянка Тодорова Терзиева

Зам.-председател

312600031

Ямбол

Дамян Николов Йондов

Секретар

312600031

Ямбол

Христо Георгиев Христов

Член

312600031

Ямбол

Велислава Петкова Донева

Член

312600031

Ямбол

Десислав Станимиров Монев

Член

312600031

Ямбол

Росен Асенов Ангелов

Член

312600032

Ямбол

Галя Недкова Колева

Председател

312600032

Ямбол

Даниела Йорданова Паликова

Зам.-председател

312600032

Ямбол

Митко Кирилов Краев

Секретар

312600032

Ямбол

Динка Иванова Георгиева

Член

312600032

Ямбол

Мими Иванова Фанева

Член

312600032

Ямбол

Красимира Иванова Сербезова

Член

312600032

Ямбол

Виолетка Георгиева Георгиева

Член

312600032

Ямбол

Ивелин Димитров Стоянов

Член

312600032

Ямбол

Тончо Тодоров Иванов

Член

312600033

Ямбол

Таньо Николов Димитров

Председател

312600033

Ямбол

Цветана Христова Димова

Зам.-председател

312600033

Ямбол

Ивелина Колева Павлова

Секретар

312600033

Ямбол

Симона Цветанова Казакова

Член

312600033

Ямбол

Янка Митева Джендова

Член

312600033

Ямбол

Митка Колева Петкова - Върбанова

Член

312600033

Ямбол

Светла Янкова Хаджиколева

Член

312600034

Ямбол

Йонко Атанасов Йовчев

Председател

312600034

Ямбол

Хасан Рашидов Салиев

Зам.-председател

312600034

Ямбол

Руска Георгиева Дженкова

Секретар

312600034

Ямбол

Теодор Иванов Атанасов

Член

312600034

Ямбол

Феня Пенчева Симеонова-Николова

Член

312600034

Ямбол

Ради Димитров Апостолов

Член

312600034

Ямбол

Нели Николова Николова

Член

312600034

Ямбол

Димитър Йорданов Брънков

Член

312600034

Ямбол

Петя Иванова Панайотова

Член

312600035

Ямбол

Христина Георгиева Манова

Председател

312600035

Ямбол

Роса Петрова Вълчанова

Зам.-председател

312600035

Ямбол

Ренета Неделчева Кавръкова

Секретар

312600035

Ямбол

Иван Стоянов Димитров

Член

312600035

Ямбол

Анелия Наскова Начева

Член

312600035

Ямбол

Биляна Цветанова Здравкова

Член

312600035

Ямбол

Христомир Василев Арнаудов

Член

312600035

Ямбол

Николай Христов Колев

Член

312600035

Ямбол

Личко Александров Личев

Член

312600036

Ямбол

Светлана Петрова Иванова

Председател

312600036

Ямбол

Янка Колева Гогуланова

Зам.-председател

312600036

Ямбол

Красимира Евгениева Асенова

Секретар

312600036

Ямбол

Емилия Станиславова Тодорова

Член

312600036

Ямбол

Никол Николаева Николова

Член

312600036

Ямбол

Таня Вълева Данева

Член

312600036

Ямбол

Галина Любенова Палукова

Член

312600036

Ямбол

Тодорка Димитрова Иванова

Член

312600036

Ямбол

Пенка Дженкова Манева

Член

312600037

Ямбол

Марияна Колева Монева

Председател

312600037

Ямбол

Марийка Добромирова Камбурова

Зам.-председател

312600037

Ямбол

Петя Димитрова Петрова

Секретар

312600037

Ямбол

Николай Христов Димитров

Член

312600037

Ямбол

Деян Николаев Николов

Член

312600037

Ямбол

Максимиляна Янкова Костова

Член

312600037

Ямбол

Йорданка Атанасова Димитрова

Член

312600037

Ямбол

Мария Танчева Георгиева

Член

312600037

Ямбол

Емилия Георгиева Колева

Член

312600038

Ямбол

Радостина Драгиева Желева

Председател

312600038

Ямбол

Димитър Андреев Митев

Зам.-председател

312600038

Ямбол

Иванка Маринова Николова-Петкова

Секретар

312600038

Ямбол

Антония Атанасова Атанасова

Член

312600038

Ямбол

Росица Георгиева Гочева

Член

312600038

Ямбол

Златанка Христова Дякова

Член

312600038

Ямбол

Лазар Василев Банков

Член

312600038

Ямбол

Веселка Панайотова Атанасова

Член

312600038

Ямбол

Веселка Михайлова Ковачева

Член

312600039

Ямбол

Силвия Иванова Куртева

Председател

312600039

Ямбол

Златица Георгиева Манева

Зам.-председател

312600039

Ямбол

Петя Кънчева Кънева

Секретар

312600039

Ямбол

Антоанета Стойчева Димитрова

Член

312600039

Ямбол

Красимира Стефанова Петрова

Член

312600039

Ямбол

Мима Желязкова Георгиева

Член

312600039

Ямбол

Екатерина Андреева Богдева

Член

312600039

Ямбол

Мария-Десислава Димитрова Колева

Член

312600039

Ямбол

Севдалина Желязкова Ненчева

Член

312600040

Ямбол

Мирослава Василева Василева-Митева

Председател

312600040

Ямбол

Донка Петрова Попова

Зам.-председател

312600040

Ямбол

Светла Недева Карапачова

Секретар

312600040

Ямбол

Ралица Стоянова Стоянова

Член

312600040

Ямбол

Павлин Живков Железчев

Член

312600040

Ямбол

Женя Стефкова Иванова

Член

312600040

Ямбол

Въльо Стоянов Димов

Член

312600040

Ямбол

Соня Тончева Саллакова-Иванова

Член

312600040

Ямбол

Ваня Жечева Стоянова

Член

312600041

Ямбол

Анна Грозданова Грозданова

Председател

312600041

Ямбол

Петър Маринов Мулешков

Зам.-председател

312600041

Ямбол

Асен Иванов Генчев

Секретар

312600041

Ямбол

Симеон Енчев Енев

Член

312600041

Ямбол

Вълко Иванов Иванов

Член

312600041

Ямбол

Таня Андонова Ковачева

Член

312600041

Ямбол

Иван Димитров Митев

Член

312600041

Ямбол

Хасан Ахмед Хасан

Член

312600041

Ямбол

Симеон Иванов Симеонов

Член

312600042

Ямбол

Димитър Георгиев Гинчев

Председател

312600042

Ямбол

Тодор Христов Тодоров

Зам.-председател

312600042

Ямбол

Лиляна Георгиева Топалова

Секретар

312600042

Ямбол

Георги Цанков Александров

Член

312600042

Ямбол

Калинка Ганева Иванова

Член

312600042

Ямбол

Виолета Паскова Господинова

Член

312600042

Ямбол

Динка Иванова Николова

Член

312600042

Ямбол

Росица Христова Събева

Член

312600042

Ямбол

Симеон Тодоров Павлов

Член

312600043

Ямбол

Стоян Радулов Бурлаков

Председател

312600043

Ямбол

Васил Колев Василев

Зам.-председател

312600043

Ямбол

Христина Василева Георгиева

Секретар

312600043

Ямбол

Славка Йорданова Тенева

Член

312600043

Ямбол

Галина Захариева Тодорова

Член

312600043

Ямбол

Димитър Атанасов Георгиев

Член

312600043

Ямбол

Сийка Господинова Дякова

Член

312600043

Ямбол

Станимира Събчева Събева

Член

312600043

Ямбол

Тодор Симеонов Стефанов

Член

312600044

Ямбол

Нели Димитрова Грудева

Председател

312600044

Ямбол

Веселина Янакиева Терзиева

Зам.-председател

312600044

Ямбол

Тодор Радулов Бурлаков

Секретар

312600044

Ямбол

Пламен Драгомиров Драгнев

Член

312600044

Ямбол

Петя Стаматова Тодорова

Член

312600044

Ямбол

Красимир Ганчев Ганев

Член

312600044

Ямбол

Станка Николова Стоянова

Член

312600044

Ямбол

Хасан Хасан Чаталбаш

Член

312600044

Ямбол

Съби Искренов Моллов

Член

312600045

Ямбол

Мери Роуз Макасохот Тодорова

Председател

312600045

Ямбол

Пенка Танева Колева

Зам.-председател

312600045

Ямбол

Ивомира Щилиянова Кефалова

Секретар

312600045

Ямбол

Мирослав Щилиянов Щилиянов

Член

312600045

Ямбол

Жана Иванова Василева

Член

312600045

Ямбол

Михаил Иванов Михайлов

Член

312600045

Ямбол

Андрей Пейчев Андреев

Член

312600045

Ямбол

Николай Ненов Николов

Член

312600045

Ямбол

Асен Пламенов Стоянов

Член

312600046

Ямбол

Генка Ангелова Христова

Председател

312600046

Ямбол

Коста Добрев Стоев

Зам.-председател

312600046

Ямбол

Руска Марчева Гогова

Секретар

312600046

Ямбол

Димитър Величков Гаджонов

Член

312600046

Ямбол

Стоян Митев Жеков

Член

312600046

Ямбол

Галя Недялкова Андонова

Член

312600046

Ямбол

Емилия Русева Байчева

Член

312600046

Ямбол

Али Сюлейман Дормуш

Член

312600046

Ямбол

Тинка Симеонова Атанасова

Член

312600047

Ямбол

Златинка Георгиева Джукелова

Председател

312600047

Ямбол

Иван Андонов Терзиев

Зам.-председател

312600047

Ямбол

Йорданка Танева Дженкова

Секретар

312600047

Ямбол

Елена Димитрова Драгнева

Член

312600047

Ямбол

Игнателин Методиев Игнатов

Член

312600047

Ямбол

Тодор Иванов Иванов

Член

312600047

Ямбол

Пламен Георгиев Димитров

Член

312600047

Ямбол

Ангел Георгиев Иванов

Член

312600047

Ямбол

Христо Славов Славов

Член

312600048

Ямбол

Антон Станимиров Станев

Председател

312600048

Ямбол

Женя Вълчева Дералиева

Зам.-председател

312600048

Ямбол

Теодора Димитрова Милкова

Секретар

312600048

Ямбол

Соня Николаева Колева

Член

312600048

Ямбол

Маринка Димова Славова

Член

312600048

Ямбол

Ваня Василева Йорданова

Член

312600048

Ямбол

Георги Стойков Стойков

Член

312600048

Ямбол

Димитър Динков Иванов

Член

312600048

Ямбол

Иван Стоянов Иванов

Член

312600049

Ямбол

Христина Иванова Христова

Председател

312600049

Ямбол

Иван Стоянов Данев

Зам.-председател

312600049

Ямбол

Нели Георгиева Тодорова

Секретар

312600049

Ямбол

Димитър Йовчев Митев

Член

312600049

Ямбол

Янка Павлинова Атанасова

Член

312600049

Ямбол

Иван Стоянов Стоянов

Член

312600049

Ямбол

Тодор Енчев Тодоров

Член

312600049

Ямбол

Радостина Жечкова Василева

Член

312600049

Ямбол

Пламен  Георгиев Христов

Член

312600050

Ямбол

Станка Димитрова Вангелова

Председател

312600050

Ямбол

Стоян Колев Стоянов

Зам.-председател

312600050

Ямбол

Златанка Атанасова Банкова

Секретар

312600050

Ямбол

Митко Димитров Стефанов

Член

312600050

Ямбол

Елка Апостолова Никифорова

Член

312600050

Ямбол

Марияна Желязкова Христова

Член

312600050

Ямбол

Велко Андонов Колев

Член

312600050

Ямбол

Господин Павлов Господинов

Член

312600050

Ямбол

Веселин Панайотов Панайотов

Член

312600051

Ямбол

Пламен Пенев Чуховски

Председател

312600051

Ямбол

Маргарита Железчева Сандиева

Зам.-председател

312600051

Ямбол

Любомир Георгиев Караджов

Секретар

312600051

Ямбол

Янка Атанасова Генчева

Член

312600051

Ямбол

Сийка Колева Николова

Член

312600051

Ямбол

Ради Костов Лазаров

Член

312600051

Ямбол

Пламен Николаев Колев

Член

312600051

Ямбол

Айше Ахмедова Кръстева

Член

312600051

Ямбол

Стефка Радкова Влаева

Член

312600052

Ямбол

Росица Василева Неделчева

Председател

312600052

Ямбол

Ангел Атанасов Карамфилов

Зам.-председател

312600052

Ямбол

Лиляна Щилиянова Димитрова

Секретар

312600052

Ямбол

Ралица Ивелинова Димова

Член

312600052

Ямбол

Таньо Марков Танев

Член

312600052

Ямбол

Анжелина Стефанова Енчева

Член

312600052

Ямбол

Валентин Калчев Вълчанов

Член

312600052

Ямбол

Павел Господинов Господинов

Член

312600052

Ямбол

Георги Филипов Танев

Член

312600053

Ямбол

Петър Димов Иванов

Председател

312600053

Ямбол

Иванка Стефанова Михалева

Зам.-председател

312600053

Ямбол

Снежана Стойкова Иванова

Секретар

312600053

Ямбол

Радостина Иванова Иванова

Член

312600053

Ямбол

Минка Минчева Матева

Член

312600053

Ямбол

Анета Тодорова Иванова

Член

312600053

Ямбол

Галина Андонова Желева

Член

312600053

Ямбол

Мария Андонова Георгиева

Член

312600053

Ямбол

Трендафил Николов Манолов

Член

312600054

Ямбол

Румен Георгиев Минчев

Председател

312600054

Ямбол

Яна Иванова Козикова

Зам.-председател

312600054

Ямбол

Диан Александров Александров

Секретар

312600054

Ямбол

Радостина Павлинова Иванова

Член

312600054

Ямбол

Кремена Иванова Баронова - Жекова

Член

312600054

Ямбол

Сениха Алишева Тодорова

Член

312600054

Ямбол

Иванка Йорданова Господинова - Недева

Член

312600054

Ямбол

Хамдие Хасан Ахмед

Член

312600054

Ямбол

Митко Георгиев Иванов

Член

312600055

Ямбол

Весела Красимирова Данева

Председател

312600055

Ямбол

Асие Азисова Якубова

Зам.-председател

312600055

Ямбол

Венета Иванова Илчева

Секретар

312600055

Ямбол

Теньо Динков Петров

Член

312600055

Ямбол

Таня Петрова Димитрова

Член

312600055

Ямбол

Станислав Иванов Михалев

Член

312600055

Ямбол

Станислава Тодорова Вълкова

Член

312600055

Ямбол

Елка Тодорова Стоянова

Член

312600055

Ямбол

Димитър Иванов Бъчваров

Член

312600056

Ямбол

Дарина Христова Карчева

Председател

312600056

Ямбол

Гергана Атанасова Иванова

Зам.-председател

312600056

Ямбол

Павел Василев Стойков

Секретар

312600056

Ямбол

Златомир Дончев Дончев

Член

312600056

Ямбол

Жана Димитрова Божилова

Член

312600056

Ямбол

Боян Николаев Николов

Член

312600056

Ямбол

Георги Мариянов Иванов

Член

312600056

Ямбол

Али Ахмедов Ахмедов

Член

312600056

Ямбол

Мария Иванова Жекова

Член

312600057

Ямбол

Валентина Паскова Керемидчиева

Председател

312600057

Ямбол

Таня Димитрова Кожухарова

Зам.-председател

312600057

Ямбол

Доника Петрова Петрова

Секретар

312600057

Ямбол

Светла Атанасова Митева

Член

312600057

Ямбол

Митка Янакиева Зотова

Член

312600057

Ямбол

Ангелина Димитрова Маринова

Член

312600057

Ямбол

Катя Любенова Донева

Член

312600057

Ямбол

Веселка Колева Господинова

Член

312600057

Ямбол

Любомир Йорданов Георгиев

Член

312600058

Ямбол

Николета Димитрова Аргирова

Председател

312600058

Ямбол

Николай Стойчев Георгиев

Зам.-председател

312600058

Ямбол

Дияна Георгиева Бончева

Секретар

312600058

Ямбол

Ива Генчева Генчева

Член

312600058

Ямбол

Мария Кръстева Петрова

Член

312600058

Ямбол

Станимир Иванов Иванов

Член

312600058

Ямбол

Диляна Георгиева Георгиева

Член

312600058

Ямбол

Георги Димитров Аджис

Член

312600058

Ямбол

Стоян Георгиев Стоянов

Член

312600059

Ямбол

Румен Ганчев Кючуков

Председател

312600059

Ямбол

Йордан Гошев Колев

Зам.-председател

312600059

Ямбол

Мария Петрова Георгиева

Секретар

312600059

Ямбол

Десислава Стоянова Георгиева

Член

312600059

Ямбол

Мариелла Данчева Сандиева

Член

312600059

Ямбол

Марийка Димитрова Костова

Член

312600059

Ямбол

Станка Атанасова Панайотова

Член

312600059

Ямбол

Иван Гочев Иванов

Член

312600059

Ямбол

Соня Димитрова Сакъзова

Член

312600060

Ямбол

Галина Атанасова Жекова

Председател

312600060

Ямбол

Марияна Иванова Колева

Зам.-председател

312600060

Ямбол

Живка Желева Стойчева

Секретар

312600060

Ямбол

Антония Василева Александрова

Член

312600060

Ямбол

Георги Панайотов Костов

Член

312600060

Ямбол

Иванка Желязкова Станева

Член

312600060

Ямбол

Валентин Спасов Велев

Член

312600060

Ямбол

Живко Иванов Данев

Член

312600060

Ямбол

Добринка Станчева Ангелова

Член

312600061

Ямбол

Добринка Атанасова Балканска

Председател

312600061

Ямбол

Атанас Стойчев Демирев

Зам.-председател

312600061

Ямбол

Иванка Костова Димитрова

Секретар

312600061

Ямбол

Иван Радев Иванов

Член

312600061

Ямбол

Ралица Стамова Георгиева

Член

312600061

Ямбол

Йорданка Василева Колева

Член

312600061

Ямбол

Даниела Миткова Тодорова

Член

312600061

Ямбол

Радостина Кръстева Стефанова

Член

312600061

Ямбол

Добрин Любомиров Парашкевов

Член

312600062

Ямбол

Ваня Канева Хаджиатанасова

Председател

312600062

Ямбол

Христина Вълкова Христова

Зам.-председател

312600062

Ямбол

Петя Бойчева Милева

Секретар

312600062

Ямбол

Дора Пеева Георгиева

Член

312600062

Ямбол

Диляна Станчева Иванова

Член

312600062

Ямбол

Митка Георгиева Ончева

Член

312600062

Ямбол

Донка Кръстева Димитрова

Член

312600062

Ямбол

Светла Георгиева Иванова

Член

312600062

Ямбол

Мария Александрова Балчева

Член

312600063

Ямбол

Валентина Пеева Сарайдарова

Председател

312600063

Ямбол

Йордан Георгиев Йорданов

Зам.-председател

312600063

Ямбол

Христина Димова Георгиева

Секретар

312600063

Ямбол

Атанас Димитров Димов

Член

312600063

Ямбол

Трендафил Иванов Дяков

Член

312600063

Ямбол

Бонка Кирова Динева

Член

312600063

Ямбол

Маргарита Георгиева Стоянова

Член

312600063

Ямбол

Жечка Костова Василева

Член

312600063

Ямбол

Христина Георгиева Георгиева

Член

312600064

Ямбол

Яна Илиева Монева

Председател

312600064

Ямбол

Ганка Георгиева Панева

Зам.-председател

312600064

Ямбол

Петър Генчев Петров

Секретар

312600064

Ямбол

Янка Петрова Митева

Член

312600064

Ямбол

Любослав Тенев Тенев

Член

312600064

Ямбол

Гина Христова Панайотова

Член

312600064

Ямбол

Татяна Панайотова Иванова

Член

312600065

Ямбол

Христо Иванов Петров

Председател

312600065

Ямбол

Валерия Костадинова Крумова

Зам.-председател

312600065

Ямбол

Красимира Георгиева Тинтонова

Секретар

312600065

Ямбол

Анета Георгиева Янузова

Член

312600065

Ямбол

Ваня Наскова Донева

Член

312600065

Ямбол

Петър Георгиев Пенов

Член

312600065

Ямбол

Елица Василева Митева

Член

312600066

Ямбол

Ивайло Георгиев Кьосев

Председател

312600066

Ямбол

Яна Георгиева Ганчева

Зам.-председател

312600066

Ямбол

Атанаска Димитрова Димитрова

Секретар

312600066

Ямбол

Георги Иванов Георгиев

Член

312600066

Ямбол

Росица Начева Димова

Член

312600066

Ямбол

Йордан Радев Йорданов

Член

312600066

Ямбол

Нина Михаилова Златева

Член

312600066

Ямбол

Мария Димова Мирчева

Член

312600066

Ямбол

Диана Петрова Атанасова

Член

312600067

Ямбол

Йордан Димитров Събев

Председател

312600067

Ямбол

Иванка Николова Гечева

Зам.-председател

312600067

Ямбол

Анна Енева Иванова

Секретар

312600067

Ямбол

Мария Атанасова Желязкова-Димова

Член

312600067

Ямбол

Янка Тодорова Трендафилова

Член

312600067

Ямбол

Теодора Димитрова Димитрова - Георгиева

Член

312600067

Ямбол

Златина Василева Георгиева

Член

312600067

Ямбол

Любомир Стоянов Павлов

Член

312600067

Ямбол

Евгения Атанасова Раднева

Член

312600068

Ямбол

Екатерина Пантелеева Георгиева

Председател

312600068

Ямбол

Валентин Любенов Кацаров

Зам.-председател

312600068

Ямбол

Милен Стоянов Кабадиев

Секретар

312600068

Ямбол

Роза Лазарова Радева

Член

312600068

Ямбол

Елена Куманова Канева

Член

312600068

Ямбол

Даниела Василева Петрова

Член

312600068

Ямбол

Господин Георгиев Господинов

Член

312600068

Ямбол

Янка Донева Георгиева

Член

312600068

Ямбол

Румен Иванов Раднев

Член

312600069

Ямбол

Десислава Красимирова Куртева

Председател

312600069

Ямбол

Донка Димитрова Господинова

Зам.-председател

312600069

Ямбол

Стела Георгиева Геврекова - Митева

Секретар

312600069

Ямбол

Деси Ивова Стаматова

Член

312600069

Ямбол

Динка Георгиева Недялкова

Член

312600069

Ямбол

Георги  Димитров Сталев

Член

312600069

Ямбол

Гюлнар Мехмедова Кърпачева

Член

312600070

Ямбол

Митко Бинев Динев

Председател

312600070

Ямбол

Елена Митева Господинова

Зам.-председател

312600070

Ямбол

Нели Иванова Димитрова

Секретар

312600070

Ямбол

Татяна Тодорова Тодорова

Член

312600070

Ямбол

Мария Тодорова Колева

Член

312600070

Ямбол

Желка Недева Господинова

Член

312600070

Ямбол

Ангелина Петрова Кабадиева

Член

312600070

Ямбол

Рада Стратиева Данева

Член

312600070

Ямбол

Веселина Петрова Ставрева

Член

312600071

Ямбол

Ася Ангелова Гогуланова

Председател

312600071

Ямбол

Йордан Димитров Монев

Зам.-председател

312600071

Ямбол

Митка Мирчева Георгиева

Секретар

312600071

Ямбол

Доника Климент Иванова

Член

312600071

Ямбол

Теню Христов Тенев

Член

312600071

Ямбол

Димо Стоянов Димов

Член

312600071

Ямбол

Валентина Костадинова Челебиева

Член

312600071

Ямбол

Иванка Желязкова Иванова

Член

312600071

Ямбол

Владимир Димитров Ставрев

Член

312600072

Ямбол

Пенка Иванова Михайлова - Трифонова

Председател

312600072

Ямбол

Ангелинка Стойчева Желязкова

Зам.-председател

312600072

Ямбол

Калина Канева Дойчева-Джендова

Секретар

312600072

Ямбол

Радостин Иванов Иванов

Член

312600072

Ямбол

Стоянка Куманова Пеева

Член

312600072

Ямбол

Христина Лазарова Панчева

Член

312600072

Ямбол

Валентина Иванова Момчева

Член

312600072

Ямбол

Анна-Мария Тодорова Тодорова

Член

312600072

Ямбол

Милена Василева Паскова

Член

312600073

Ямбол

Пенка Георгиева Коева

Председател

312600073

Ямбол

Мартин Ивелинов Сотиров

Зам.-председател

312600073

Ямбол

Юлия Пенчева Кирова

Секретар

312600073

Ямбол

Мария Куманова Стоянова

Член

312600073

Ямбол

Димитър Йорданов Монев

Член

312600073

Ямбол

Таня Костова Костова

Член

312600073

Ямбол

Мирела Росенова Димова - Желязкова

Член

312600073

Ямбол

Пенка Костадинова Тодорова

Член

312600073

Ямбол

Красимир Радков Димитров

Член

312600074

Ямбол

Жана Чанева Господинова

Председател

312600074

Ямбол

Виолета Тончева Василева

Зам.-председател

312600074

Ямбол

Невена Йорданова Царева

Секретар

312600074

Ямбол

Снежанка Иванова Митева

Член

312600074

Ямбол

Милка Янкова Димитрова

Член

312600074

Ямбол

Дияна Минчева Стойкова

Член

312600074

Ямбол

Пенка Иванова Грудева

Член

312600074

Ямбол

Керанка Георгиева Абрашева

Член

312600074

Ямбол

Димитра Иванова Йорданова -Колева

Член

312600075

Ямбол

Иванка Желязкова Илиева

Председател

312600075

Ямбол

Величка Тошева Желязкова

Зам.-председател

312600075

Ямбол

Милена Кирилова Колева

Секретар

312600075

Ямбол

Деян Иванов Иванов

Член

312600075

Ямбол

Донка Георгиева Стоянова

Член

312600075

Ямбол

Станимира Петрова Илиева

Член

312600075

Ямбол

Ваня Събева Караиванова

Член

312600076

Ямбол

Надя Миленова Трифонова

Председател

312600076

Ямбол

Стоянка Вълева Чирпанлиева

Зам.-председател

312600076

Ямбол

Снежана Янакиева Георгиева

Секретар

312600076

Ямбол

Гинка Богомилова Колева

Член

312600076

Ямбол

Иванка Дончева Герганова

Член

312600076

Ямбол

Митра Манолова Пеева

Член

312600076

Ямбол

Галя Стоянова Гинчева

Член

312600076

Ямбол

Надя Тонева Манолова

Член

312600076

Ямбол

Елина Господинова Делигрозева

Член

312600077

Ямбол

Росица Панайотова Братанова

Председател

312600077

Ямбол

Елена Паскалева Иванова

Зам.-председател

312600077

Ямбол

Станимира Петрова Янева

Секретар

312600077

Ямбол

Десислава Любомирова Вълчева

Член

312600077

Ямбол

Станка Стоянова Стоянова

Член

312600077

Ямбол

Красимира Иванова Кръстева

Член

312600077

Ямбол

Жана Желева Видева

Член

312600077

Ямбол

Жельо Иванов Стефанов

Член

312600077

Ямбол

Борислава Петкова Байрактарова

Член

312600078

Ямбол

Галина Панайотова Иванова

Председател

312600078

Ямбол

Гергана Стефанова Чирпанлиева - Шопова

Зам.-председател

312600078

Ямбол

Светозар Христов Тонев

Секретар

312600078

Ямбол

Снежана Николаева Бабачева

Член

312600078

Ямбол

Донка Илчева Николова

Член

312600078

Ямбол

Мариета Ангелова Вълкова

Член

312600078

Ямбол

Николина Димитрова Русева

Член

312600078

Ямбол

Валентин Георгиев Атанасов

Член

312600078

Ямбол

Недко Динев Господинов

Член

312600079

Ямбол

Делчо Добрев Делев

Председател

312600079

Ямбол

Даниела Димитрова Томова

Зам.-председател

312600079

Ямбол

Галина Танева Александрова

Секретар

312600079

Ямбол

Пламен Колев Милев

Член

312600079

Ямбол

Пламена Стойчева Стойчева

Член

312600079

Ямбол

Надежда Верчева Сидерова

Член

312600079

Ямбол

Марияна Найденова Давидова

Член

312600079

Ямбол

Мина Господинова Топалова

Член

312600079

Ямбол

Ивелина Димитрова Иванова

Член

312600080

Ямбол

Жана Иванова Манчева

Председател

312600080

Ямбол

Йордан Тенев Тенев

Зам.-председател

312600080

Ямбол

Йорданка Господинова Пумпалова

Секретар

312600080

Ямбол

Марияна Тончева Андреева

Член

312600080

Ямбол

Диана Георгиева Николова

Член

312600080

Ямбол

Капка Янева Атанасова

Член

312600080

Ямбол

Иванка Георгиева Андонова

Член

312600080

Ямбол

Ивелин Йорданов Иванов

Член

312600080

Ямбол

Виолета Василева Господинова

Член

312600081

Ямбол

Николета Душева Андонова

Председател

312600081

Ямбол

Георги Любомиров Леков

Зам.-председател

312600081

Ямбол

Теодора Дякова Илиева

Секретар

312600081

Ямбол

Боян Колев Йосифов

Член

312600081

Ямбол

Женя Иванова Георгиева

Член

312600081

Ямбол

Христинка Димитрова Кръстева

Член

312600081

Ямбол

Божидар Ефтим Важаров

Член

312600081

Ямбол

Росица Тошева Лалева

Член

312600081

Ямбол

Антоанета Тодорова Петрова

Член

312600082

Ямбол

Надежда Аглаева Горанова

Председател

312600082

Ямбол

Таня Тенева Русева

Зам.-председател

312600082

Ямбол

Стоян Ангелов Ангелов

Секретар

312600082

Ямбол

Елена Емилова Янкова

Член

312600082

Ямбол

Христиан Георгиев Георгиев

Член

312600082

Ямбол

Анелия Христова Господинова

Член

312600082

Ямбол

Мариана Митева Костадинова

Член

312600082

Ямбол

Велина Василева Димова

Член

312600082

Ямбол

Калинка Тодорова Братанова

Член

312600083

Ямбол

Тотко Кирилов Бакърджиев

Председател

312600083

Ямбол

Златка Петкова Милева

Зам.-председател

312600083

Ямбол

Йорданка Георгиева Георгиева

Секретар

312600083

Ямбол

Даниел Георгиев Георгиев

Член

312600083

Ямбол

Здравка Янкова Бончева

Член

312600083

Ямбол

Стойка Митева Дукова

Член

312600083

Ямбол

Габриела Драганова Драганова

Член

312600083

Ямбол

Мария Ивайлова Желева

Член

312600083

Ямбол

Ирина Христова Динева

Член

312600084

Ямбол

Бойка Господинова Стоянова

Председател

312600084

Ямбол

Донка Иванова Станоевич

Зам.-председател

312600084

Ямбол

Лидия Венелинова Георгиева

Секретар

312600084

Ямбол

Мария Атанасова Делева

Член

312600084

Ямбол

Йоан Александров Стойков

Член

312600084

Ямбол

Мартин Стоилов Мирчев

Член

312600084

Ямбол

Стоянка Димитрова Стайкова

Член

312600084

Ямбол

Красимир Костов Костов

Член

312600084

Ямбол

Росица Димова Николова

Член

312600085

Ямбол

Павлинка Славова Бакалова

Председател

312600085

Ямбол

Живка Стойкова Желязкова

Зам.-председател

312600085

Ямбол

Недка Димова Хаджиева

Секретар

312600085

Ямбол

Малина Цекова Дякова

Член

312600085

Ямбол

Йордан Георгиев Зурлев

Член

312600085

Ямбол

Иванка Йорданова Костова

Член

312600085

Ямбол

Стела Колева Чифчиева

Член

312600085

Ямбол

Антон Атанасов Рупчев

Член

312600085

Ямбол

Нанка Петрова Колева

Член

312600086

Ямбол

Живка Георгиева Жекова

Председател

312600086

Ямбол

Гавраил Борисов Гавраилов

Зам.-председател

312600086

Ямбол

Радостина Димитрова Иванова

Секретар

312600086

Ямбол

Стоянка Господинова Петрова

Член

312600086

Ямбол

Илиян Савов Киряков

Член

312600086

Ямбол

Мартин Михайлов Иванов

Член

312600086

Ямбол

Иванка Янкова Ангелова

Член

312600086

Ямбол

Георги Стоянов Георгиев

Член

312600086

Ямбол

Янка Атанасова Колева

Член

312600087

Ямбол

Галина Аврамова Русева

Председател

312600087

Ямбол

Панко Илиев Атанасов

Зам.-председател

312600087

Ямбол

Теодора Стоянова Добрева

Секретар

312600087

Ямбол

Красимира Йорданова Зурлева

Член

312600087

Ямбол

Стела Димитрова Петрова

Член

312600087

Ямбол

Спаска Георгиева Петкова

Член

312600087

Ямбол

Радка Иванова Георгиева

Член

312600087

Ямбол

Станка Стоянова Минчева

Член

312600087

Ямбол

Татяна Панайотова Петрова

Член

312600088

Ямбол

Милена Димитрова Георгиева

Председател

312600088

Ямбол

Стефка Георгиева Бакалова

Зам.-председател

312600088

Ямбол

Мариана Атанасова Неделчева

Секретар

312600088

Ямбол

Донка Недялкова Георгиева

Член

312600088

Ямбол

Джулия Георгиева Гочева

Член

312600088

Ямбол

Дарина Георгиева Марчева

Член

312600088

Ямбол

Жечка Георгиева Мансарлийска

Член

312600088

Ямбол

Николинка Ангелова Вълкова

Член

312600088

Ямбол

Паско Желев Пасков

Член

312600089

Ямбол

Росица Иванова Стоилова

Председател

312600089

Ямбол

Деница Живкова Бадалова

Зам.-председател

312600089

Ямбол

Йоана Димитрова Димитрова

Секретар

312600089

Ямбол

Екатерина Динкова Господинова

Член

312600089

Ямбол

Мариана Цветанова Тодорова

Член

312600089

Ямбол

Тянка Русева Чакалова

Член

312600089

Ямбол

Янчо Златев Янчев

Член

312600089

Ямбол

Красимира Георгиева Динева

Член

312600089

Ямбол

Ивайла Колева Колева

Член

312600090

Ямбол

Красимира Симеонова Пеева

Председател

312600090

Ямбол

Ваня Тодорова Керемидчиева

Зам.-председател

312600090

Ямбол

Анелия Любомирова Караджова

Секретар

312600090

Ямбол

Мирослав Емилов Керемедчиев

Член

312600090

Ямбол

Димитър Георгиев Иванов

Член

312600090

Ямбол

Милка Георгиева Пейчева

Член

312600090

Ямбол

Татяна Иванова Филипова

Член

312600090

Ямбол

Георги Господинов Господинов

Член

312600090

Ямбол

Явор Иванов Нейков

Член

312600091

Ямбол

Румяна Атанасова Кънева

Председател

312600091

Ямбол

Галина Георгиева Желязкова

Зам.-председател

312600091

Ямбол

Иван Димитров Николов

Секретар

312600091

Ямбол

Мариан Йорданов Мирчев

Член

312600091

Ямбол

Стела Желязкова Монева

Член

312600091

Ямбол

Илияна Тодорова Колева

Член

312600091

Ямбол

Маргарита Димитрова Тодорова

Член

312600091

Ямбол

Георги Костадинов Георгиев

Член

312600091

Ямбол

Жана Костова Михова

Член

312600092

Ямбол

Милена Тодорова Тодорова

Председател

312600092

Ямбол

Георги Петров Инджов

Зам.-председател

312600092

Ямбол

Иванка Христова Атанасова

Секретар

312600092

Ямбол

Петър Василев Петров

Член

312600092

Ямбол

Диан Иванов Вълчев

Член

312600092

Ямбол

Божанка Николаева Янева

Член

312600092

Ямбол

Галина Тодорова Петрова

Член

312600092

Ямбол

Росана Тодорова Кабакова

Член

312600092

Ямбол

Сийка Димитрова Аврамова

Член

312600093

Ямбол

Весела Николова Калева

Председател

312600093

Ямбол

Маринела Колева Христова

Зам.-председател

312600093

Ямбол

Недялка Андонова Танева

Секретар

312600093

Ямбол

Събина Стойнова Иванова

Член

312600093

Ямбол

Анастасия Кръстева Тодорова

Член

312600093

Ямбол

Петя Иванова Панайотова

Член

312600093

Ямбол

Никола Ивайлов Иванов

Член

312600093

Ямбол

Георги Михов Георгиев

Член

312600093

Ямбол

Димитър Димов Иванов

Член

312600094

Ямбол

Бистра Иванова Петкова

Председател

312600094

Ямбол

Маргарита Кирилова Ангелова

Зам.-председател

312600094

Ямбол

Стоянка Георгиева Димитрова

Секретар

312600094

Ямбол

Стойка Борисова Неделчева

Член

312600094

Ямбол

Красимир Цветанов Найденов

Член

312600094

Ямбол

Силвия Канева Канева

Член

312600094

Ямбол

Зарка Милева Петкова

Член

312600094

Ямбол

Анастасия Георгиева Банова

Член

312600094

Ямбол

Жаклин Тодорова Генова

Член

312600095

Ямбол

Донка Господинова Илиева

Председател

312600095

Ямбол

Мариян Миленов Димитров

Зам.-председател

312600095

Ямбол

Ивелина Валентинова Митева

Секретар

312600095

Ямбол

Събина Николова Станева

Член

312600095

Ямбол

Росица Георгиева Василева

Член

312600095

Ямбол

Валентина Петрова Важарова

Член

312600095

Ямбол

Мариана Николаева Макавеева

Член

312600095

Ямбол

Георги Георгиев Вакавлиев

Член

312600095

Ямбол

Деян Иванов Иванов

Член

312600096

Ямбол

Диляна Тодорова Тодорова

Председател

312600096

Ямбол

Ваня Георгиева Янакиева

Зам.-председател

312600096

Ямбол

Христо Стоянов Стоянов

Секретар

312600096

Ямбол

Красен Станимиров Бунарджиев

Член

312600096

Ямбол

Мирослава Боева Джиновска

Член

312600096

Ямбол

Веселина Кръстева Шикова

Член

312600096

Ямбол

Йорданка Иванова Костадинова

Член

312600096

Ямбол

Янка Димитрова Янкова

Член

312600096

Ямбол

Румяна Тодорова Владева

Член

312600097

Ямбол

Петър Ангелов Ангелов

Председател

312600097

Ямбол

Пламен Славов Павлов

Зам.-председател

312600097

Ямбол

Галина Стоянова Гогуланова

Секретар

312600097

Ямбол

Станислав Славов Енев

Член

312600097

Ямбол

Галя Йорданова Минкова

Член

312600097

Ямбол

Марийка Гинева Димова

Член

312600097

Ямбол

Виолета Василева Димитрова

Член

312600097

Ямбол

Донка Георгиева Джеджева

Член

312600097

Ямбол

Иванка Манева Грудева

Член

312600098

Ямбол

Димитрина Веселинова Караманова-Илева

Председател

312600098

Ямбол

Мария Анатолиева Апостолова

Зам.-председател

312600098

Ямбол

Иванка Тончева Лемберова

Секретар

312600098

Ямбол

Марийка Ангелова Димитрова

Член

312600098

Ямбол

Радостин Петров Добрев

Член

312600098

Ямбол

Янка Атанасова Кирова

Член

312600098

Ямбол

Кристиян Стоянов Стоянов

Член

312600098

Ямбол

Иван Христов Джеджев

Член

312600098

Ямбол

Христо Атанасов Атанасов

Член

312600099

Ямбол

Петя Георгиева Мартинова

Председател

312600099

Ямбол

Костадин Великов Козарев

Зам.-председател

312600099

Ямбол

Величка Великова Янева

Секретар

312600099

Ямбол

Кръстинка Колева Иванова

Член

312600099

Ямбол

Мария Пеева Петкова

Член

312600099

Ямбол

Румяна Христова Тагарева

Член

312600099

Ямбол

Юлия Георгиева Търкаланова

Член

312600099

Ямбол

Георги Иванов Христов

Член

312600099

Ямбол

Веселина Господинова Добрева

Член

312600100

Ямбол

Мария Христова Георгиева

Председател

312600100

Ямбол

Елиян Христов Кисьов

Зам.-председател

312600100

Ямбол

Светлина Василева Камарашева

Секретар

312600100

Ямбол

Ивана Колева Недева

Член

312600100

Ямбол

Йорданка Петкова Иванова

Член

312600100

Ямбол

Велин Кирилов Бонев

Член

312600100

Ямбол

Станислав Костов Главчев

Член

312600101

Ямбол

Цветилина Недялкова Иванова

Председател

312600101

Ямбол

Николай Георгиев Стоянов

Зам.-председател

312600101

Ямбол

Елица Костова Главчева

Секретар

312600101

Ямбол

Иванка Гочева Павлова

Член

312600101

Ямбол

Мирослава Куртева Василева

Член

312600101

Ямбол

Йорданка Стоянова Велева

Член

312600101

Ямбол

Ангел Николов Ангелов

Член

312600101

Ямбол

Диана Николова Атанасова

Член

312600101

Ямбол

Недка Костова Енчева

Член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

Име

Име

Таня Динева Бакърова

Атанас Илиев Илиев

Койна Димитрова Лекова

Иванка Христова Димитрова

Илиана Иванова Иванова

Пенка Колева Казакова

Ангелина Костова Шиварова

Даниела Веселинова Димитрова

Димитринка Иванова Сотирова

Радка Георгиева Колева

Николай Минчев Минчев

Пенка Христова Колева

Минка Стоянова Янева

 Денка Йорданова Иванова

Йорданка Трифонова Йорданова

 Руси Станчев Демирев

Атанаска Иванова Митрева

Пенка Иванова Иванова

Ивелина Димитрова Панайотова

Мария Колева Вътева

Величка Янева Балчева

Красимир Георгиев Ангелов

Иван Михайлов Ненов

Светла Вътева Димитрова

Валя Стоянова Рангелова

Любослава Стоянова Вълчева - Араванова

Малин Борисов Хаджиев

Пенка Йорданова Динева

Гроздан Стоянов Грозданов

Вилияна Колева Низамова

Десислава Пенчева Иванова

Данчо Василев Иванов

Ивелина Йорданов Точева

Величка Димова Николова

Йордан Георгиев Събев

Митко Атанасов Кечеров

Десислава Стефанова Стефанова

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол. 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.10.2021 в 17:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения