Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 49-ПВР/НС
Ямбол, 17.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Стралджа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от кмета на Община Стралджа с изх. № АПИО-3473 от 13.10.2021 г., заведено в РИК вх. № 68 от 14.10.2021 г. Към предложението са представени: Протокол № 1 от 07.10.2021 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ – СДС, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за състави на СИК. Към предложението е приложен и списък на резервните членове; Заверени копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; Копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; Копие от съобщението за провеждане на консултациите до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Протокола от проведените консултации  е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, но не е постигнато съгласие за председателското място на СИК №312200006 гр. Стралджа,  СИК №312200011 с. Воденичане, СИК №312200013 с. Джинот и СИК №312200014 с. Зимница от страна на представителите на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.  Непостигането на съгласие от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община  Стралджа се определя от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Стралджа предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 1.Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Стралджа,  както следва:

СИК №

Нас. Място

Три имена

Длъжност

312200001

Стралджа

Стефан Стефанов Кодев

Председател

312200001

Стралджа

Пенка Жекова Тодорова

Зам.-председател

312200001

Стралджа

Катя Петрова Загорчева-Маринова

Секретар

312200001

Стралджа

Петър Стоянов Стоянов

Член

312200001

Стралджа

Веселин Асенов Павлов

Член

312200001

Стралджа

Минка Георгиева Андонова

Член

312200001

Стралджа

Иванка Тенева Георгиева

Член

312200002

Стралджа

Желязка Стоянова Тончева

Председател

312200002

Стралджа

Събина Димитрова Алексиева

Зам.-председател

312200002

Стралджа

Камелия Атанасова Атанасова

Секретар

312200002

Стралджа

Красимира Иванова Седларска

Член

312200002

Стралджа

Денка Иванова Тодорова

Член

312200002

Стралджа

Койчо Тончев Койчев

Член

312200002

Стралджа

Васил Ников Иванов

Член

312200002

Стралджа

Живко Танев Танев

Член

312200002

Стралджа

Маринка Йорданова Митева

Член

312200003

Стралджа

Стела Василева Христова

Председател

312200003

Стралджа

Симона Недкова Тодорова

Зам.-председател

312200003

Стралджа

Желязка Спасова Георгиева

Секретар

312200003

Стралджа

Галина Желева Василева

Член

312200003

Стралджа

Донка Йорданова Узунова

Член

312200003

Стралджа

Стоян Йорданов Узунов

Член

312200003

Стралджа

Ганчо Йорданов Ганчев

Член

312200003

Стралджа

Янка Стефанова Василева

Член

312200003

Стралджа

Панайот Бацов Митев

Член

312200004

Стралджа

Динка Стефанова Пенева

Председател

312200004

Стралджа

Марин Стефанов Маринов

Зам.-председател

312200004

Стралджа

Надя Христова Парушева

Секретар

312200004

Стралджа

Йорданка Добрева Стоянова

Член

312200004

Стралджа

Петър Иванов Иванов

Член

312200004

Стралджа

Йорданка Стефанова Марева

Член

312200004

Стралджа

Кина Кунева Стефанова

Член

312200004

Стралджа

Бисер Атанасов димитров

Член

312200004

Стралджа

Валя Веселинова Петрова

Член

312200005

Стралджа

Мария Иванова Иванова

Председател

312200005

Стралджа

Иван Колев Иванов

Зам.-председател

312200005

Стралджа

Киро Добрев Георгиев

Секретар

312200005

Стралджа

Минко Тенев Минков

Член

312200005

Стралджа

Мима Пенева Вълкова

Член

312200005

Стралджа

Йорданка Димитрова Кавалджиева

Член

312200005

Стралджа

Динка Колева Пачова

Член

312200005

Стралджа

Георги Танев Илиев

Член

312200005

Стралджа

Йоанна Дончева Стоянова

Член

312200006

Стралджа

Николинка Стойчева Тенева

Председател

312200006

Стралджа

Надка Манчева Моллова

Зам.-председател

312200006

Стралджа

Антон Димитров Кавалджиев

Секретар

312200006

Стралджа

Петя Георгиева Стоянова

Член

312200006

Стралджа

Мария Георгиева Георгиева

Член

312200006

Стралджа

Верхат Ахмед Айвазов

Член

312200006

Стралджа

Иван Георгиев Боянов

Член

312200006

Стралджа

Недялко Георгиев Иванов

Член

312200006

Стралджа

Фотина Христова Михалева

Член

312200007

Стралджа

Орлин Ангелов Аврамов

Председател

312200007

Стралджа

Пенка Димитрова Атанасова

Зам.-председател

312200007

Стралджа

Стоянка Вълева Вълева

Секретар

312200007

Стралджа

Нико Иванов Митев

Член

312200007

Стралджа

Елена Димитрова Чакърова

Член

312200007

Стралджа

Даяна Янкова Илиева

Член

312200007

Стралджа

Стоян Иванов Иванов

Член

312200007

Стралджа

Стойчо Георгиев Андонов

Член

312200007

Стралджа

Маринка Петрова Тодорова

Член

312200008

Александрово

Иван Красимиров Паунов

Председател

312200008

Александрово

Димитрина Христова Георгиева

Зам.-председател

312200008

Александрово

Добри Тодоров Тодоров

Секретар

312200008

Александрово

Милен Панайотов Димитров

Член

312200008

Александрово

Желязка Иванова Колева

Член

312200008

Александрово

Емилия Иванова Георгиева

Член

312200008

Александрово

Таня Русева Иванова

Член

312200009

Атолово

Веселина Димитрова Иванова

Председател

312200009

Атолово

Христо Ангелов Петков

Зам.-председател

312200009

Атолово

Пенка Кунчева Кунева

Секретар

312200009

Атолово

Стефка Елеонорова Георгиева

Член

312200009

Атолово

Ненко Митков Павлов

Член

312200009

Атолово

Цана Вълкова Бошнакова

Член

312200009

Атолово

Синджап Хасанов Мехмедов

Член

312200010

Богорово

Юлияна Димитрова Желева

Председател

312200010

Богорово

Валентина Кънчева Милчева

Зам.-председател

312200010

Богорово

Красимира Колева Сотева

Секретар

312200010

Богорово

Стоянка Иванова Танева

Член

312200010

Богорово

Янко Йорданов Ангелов

Член

312200010

Богорово

Иванка Георгиева Господинова

Член

312200011

Воденичане

Димчо Неделчев Петков

Председател

312200011

Воденичане

Тодор Добрев Атанасов

Зам.-председател

312200011

Воденичане

Красимир Ангелов Тодоров

Секретар

312200011

Воденичане

Николинка Петкова Николова

Член

312200011

Воденичане

Божана Величкова Димитрова

Член

312200011

Воденичане

Мария Грудева Димитрова

Член

312200011

Воденичане

Радостина Андонова Жечева

Член

312200012

Войника

Атанас Янков Михалев

Председател

312200012

Войника

Радостина Делчева Иванова

Зам.-председател

312200012

Войника

Славка Славова Йорданова

Секретар

312200012

Войника

Станка Василева Маркова

Член

312200012

Войника

Михаил Андонов Саллаков

Член

312200012

Войника

Живка Кунева Георгиева

Член

312200012

Войника

Георги Вълков Георгиев

Член

312200013

Джинот

Калина Николова Иванова

Председател

312200013

Джинот

Янка Димитрова Славова

Зам.-председател

312200013

Джинот

Станимир Иванов Колев

Секретар

312200013

Джинот

Минка Петрова Георгиева

Член

312200013

Джинот

Йордан Златев Йорданов

Член

312200013

Джинот

Ганчо Пенков Илиев

Член

312200013

Джинот

Ганка Петкова Кръстева

Член

312200014

Зимница

Стефка Стоянова Бонева

Председател

312200014

Зимница

Десислава Петрова Иванова

Зам.-председател

312200014

Зимница

Коста Димитров Костов

Секретар

312200014

Зимница

Цонка Райнова Жечкова

Член

312200014

Зимница

Димитър Стойчев Иванов

Член

312200014

Зимница

Йордан Митев Йорданов

Член

312200014

Зимница

Райна Иванова Стефанова

Член

312200015

Зимница

Добринка Марчева Василева

Председател

312200015

Зимница

Иван Ников Иванов

Зам.-председател

312200015

Зимница

Милена Вълева Иванова-Ненчева

Секретар

312200015

Зимница

Ваньо Маринов Жеков

Член

312200015

Зимница

Йордан Атанасов Данев

Член

312200015

Зимница

Павел Митев Митев

Член

312200015

Зимница

Димитринка Тодорова Пенева

Член

312200015

Зимница

Таня Недялкова Иванова

Член

312200015

Зимница

Стоянка Андонова Пенева

Член

312200016

Иречеково

Христо Иванов Христов

Председател

312200016

Иречеково

Мария Русева Монева

Зам.-председател

312200016

Иречеково

Емил Тодоров Стоянов

Секретар

312200016

Иречеково

Валентина Георгиева Гледачева

Член

312200016

Иречеково

Максим Кирилов Максимов

Член

312200016

Иречеково

Димитър Тодоров Павлов

Член

312200016

Иречеково

Йордан Станев Дамянов

Член

312200017

Каменец

Пенка Щилионова Тодорова

Председател

312200017

Каменец

Демир Асенов Стефанов

Зам.-председател

312200017

Каменец

Димитрина Георгиева Михалева

Секретар

312200017

Каменец

Памела Живкова Димитрова

Член

312200017

Каменец

Йорданка Желязкова Иванова

Член

312200017

Каменец

Керанка Жекова Радева

Член

312200017

Каменец

Пенка Йорданова Василева

Член

312200018

Леярово

Петър Георгиев Тодоров

Председател

312200018

Леярово

Живка Николаева Жечкова

Зам.-председател

312200018

Леярово

Петър Стоянов Нанков

Секретар

312200018

Леярово

Венелин Иванов Дойчев

Член

312200018

Леярово

Кръстина Атанасова Димитрова

Член

312200018

Леярово

Димитрина Бонкова Пенева

Член

312200019

Лозенец

Виолета Георгиева Стоянова

Председател

312200019

Лозенец

Радостинка Стоянова Иванова

Зам.-председател

312200019

Лозенец

Стоянка Тодорова Райчевска

Секретар

312200019

Лозенец

Божан Енчев Трифонов

Член

312200019

Лозенец

Стайко Койчев Йорданов

Член

312200019

Лозенец

Николинка Живкова Иванова

Член

312200019

Лозенец

Христинка Вичева Кабакова

Член

312200020

Люлин

Виолета Стоянова Георгиева-Бонева

Председател

312200020

Люлин

Стефка Димитрова Димитрова

Зам.-председател

312200020

Люлин

Надя Василева Недялкова

Секретар

312200020

Люлин

Диана Димитрова Димитрова

Член

312200020

Люлин

Динка Георгиева Славова

Член

312200020

Люлин

Нанка Статева Иванова

Член

312200020

Люлин

Иван Стоянов Пенев

Член

312200021

Маленово

Красимира Стоянова Динева

Председател

312200021

Маленово

Иван Кунчев Тодоров

Зам.-председател

312200021

Маленово

Румяна Донева Донева

Секретар

312200021

Маленово

Албена Розева Господинова

Член

312200021

Маленово

Живка Иванова Кичукова

Член

312200021

Маленово

Атанас Софийков Илиев

Член

312200021

Маленово

Антоанета Захариева Добрева

Член

312200022

Недялско

Марияна Янкова Паскалева

Председател

312200022

Недялско

Елка Савова Янкова

Зам.-председател

312200022

Недялско

Йордан Гочев Желев

Секретар

312200022

Недялско

Елка Атанасова Атанасова

Член

312200022

Недялско

Тодорка Стоянова Йорданова

Член

312200022

Недялско

Събин Личев Георгиев

Член

312200022

Недялско

Петя Янкова Янева-Проданова

Член

312200023

Палаузово

Даниела Гочева Желева

Председател

312200023

Палаузово

Продан Георгиев Дараджанов

Зам.-председател

312200023

Палаузово

Михаил Недков Иванов

Секретар

312200023

Палаузово

Николай Иванов Русев

Член

312200023

Палаузово

Йовка Тодорова Рахнева

Член

312200023

Палаузово

Димка Енчева Стойчева

Член

312200023

Палаузово

Мима Йорданова Станчева

Член

312200024

Поляна

Елеонора Иванова Христова

Председател

312200024

Поляна

Нели Тончева Паунова

Зам.-председател

312200024

Поляна

никола Александров Янков

Секретар

312200024

Поляна

Султанка Ташева Ненова

Член

312200024

Поляна

Ивелина Николаева Николова

Член

312200024

Поляна

Мария Станкова Иванова

Член

312200024

Поляна

Галина Живкова Калчева

Член

312200025

Правдино

Султана Ангелова Петрова

Председател

312200025

Правдино

Андон Янков Стойчев

Зам.-председател

312200025

Правдино

Мария Иванова Чопарова

Секретар

312200025

Правдино

Стоян Иванов Стоянов

Член

312200025

Правдино

Венета Филипова Ангелова

Член

312200025

Правдино

Ангел Петров Ангелов

Член

312200026

Първенец

Светозар Кръстев Караганев

Председател

312200026

Първенец

Илиан Янков Янев

Зам.-председател

312200026

Първенец

Тонка Колева Минева

Секретар

312200026

Първенец

Господин Стайков Господинов

Член

312200026

Първенец

Лечка Йорданова Велкова

Член

312200026

Първенец

Койна Миткова Маринова

Член

312200026

Първенец

Димитър Пенев Караколев

Член

312200027

Саранско

Донка Пенева Неделчева

Председател

312200027

Саранско

Йорданка Стоянова Митева

Зам.-председател

312200027

Саранско

Данчо Димитров Иванов

Секретар

312200027

Саранско

Женя Тодорова Пенчева

Член

312200027

Саранско

Анка Йорданова Ангелова

Член

312200027

Саранско

Юлия Георгиева Мирчева

Член

312200027

Саранско

Петкана Колева Недева

Член

312200028

Тамарино

Димо Петров Стойков

Председател

312200028

Тамарино

Елена Илиева Митева

Зам.-председател

312200028

Тамарино

Тодорка Петрова Димитрова

Секретар

312200028

Тамарино

Тоньо Иванов Тонев

Член

312200028

Тамарино

Петя Панайотова Иванова

Член

312200028

Тамарино

Наташа Георгиева Трифонова

Член

312200028

Тамарино

Михаил Тодоров Михайлов

Член

312200029

Чарда

Руска Николова Иванова

Председател

312200029

Чарда

Димитър Георгиев Николов

Зам.-председател

312200029

Чарда

Недка Йоргова Петрова

Секретар

312200029

Чарда

Пламена Тодорова Славова

Член

312200029

Чарда

Георги Митев Георгиев

Член

312200029

Чарда

Сашо Цветанов Григоров

член

312200029

Чарда

Габриела Дончева Стоянова

Член

 2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

Живко Йорданов Вълков

Васил Пенев Стефанов

Маргарита Петрова Георгиева

Илияна Илиева Тенева

Ирина Маринова Йорданова

Радомир Стоянов Ангелов

Илияна Николаева Неделчева

Николай Славчев Маринов

Мариана Иванова Вълкова

Павлинка Тодорова Тотева

Богдан Стойков Стоев-Леруа

Пенка Петрова Ганева

Женя Тодорова Пенчева

Венцислав Цонков Иванов

Росица Иванова Вълева

Веселин Владимиров Халачев

 Фани Митева Николова

Пепа Генова Събева

Милен Танев Вълков

Патриция Александрова Терзииванова

Александър Иванов Терзииванов

Даниела Цонева Неделчева

Ганка Атанасова Георгиева

 

 1. Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.10.2021 в 17:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения