Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Ямбол, 17.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Елхово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от кмета на Община Елхово с изх. № И-01-109 от 13.10.2021г., заведено в РИК вх. № 66 от 14.10.2021 г. Към писмото са представени: Протокол   от 06.10.2021 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ – СДС, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за състави на СИК. Към предложението е приложен и списък на резервните членове и представеното на 13.10.2021г., заведено под №И-01-110, писмено предложение от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН“. Оригинали на пълномощни и копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; Копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; Заповед № РД-589 от 15.10.2021 г. на община Елхово за определяне на Венета Димитрова – секретар на общината да проведе консултациите с представителите на политическите партии.; Покана от кмета на община Елхово с изх. № И-01-101 от 01.10.2021 г. до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Протокола от проведените консултации  не е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.  Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община Елхово се определят от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Елхово предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Елхово,  както следва:

 

СИК №

Нас.място

Три имена

Длъжност

310700001

Елхово

Красимир Христов Христов

Председател

310700001

Елхово

Стойка Тодорова Стойчева

Зам.председател

310700001

Елхово

Радка Георгиева Ганева

Секретар

310700001

Елхово

Таня Живкова Георгиева

член

310700001

Елхово

Пешо Динков Георгиев

член

310700001

Елхово

Христина Кръстева Върбанова

член

310700001

Елхово

Добра Иванова Баракова

член

310700001

Елхово

Величка Димитрова Рашева

член

310700001

Елхово

Златка Василева Бърнева

член

310700002

Елхово

Митка Димитрова Йонкова

Председател

310700002

Елхово

Бойко Антонов Иванов

Зам.председател

310700002

Елхово

Мартин Николаев Николов

Секретар

310700002

Елхово

Кремена Димитрова Костова

член

310700002

Елхово

Недялка Георгиева Тодорова

член

310700002

Елхово

Павлина Георгиева Генова

член

310700002

Елхово

Петранка Петкова Иванова

член

310700002

Елхово

Живко Кирчев Иванов

член

310700002

Елхово

Дарина Георгиева Добрева

член

310700003

Елхово

Добринка Илиева Костова

Председател

310700003

Елхово

Елена Стаматова Чалъкова

Зам.председател

310700003

Елхово

Антоанета Петрова Колева

Секретар

310700003

Елхово

Галина Атанасова Георгиева    

член

310700003

Елхово

Нана Велкова Тодорова

член

310700003

Елхово

Снежана Ангелова Желева

член

310700003

Елхово

Иван Калчев Димитров

член

310700003

Елхово

Валентин Василев Желязков

член

310700003

Елхово

Стоян Ивелинов Чанев

член

310700004

Елхово

Йовка Веселинова Димитрова

Председател

310700004

Елхово

Румен Иванов Тодоров

Зам.председател

310700004

Елхово

Мария Георгиева Данева

Секретар

310700004

Елхово

Румяна Георгиева Стойчева

член

310700004

Елхово

Велислава Веселинова Колева

член

310700004

Елхово

Мариана Борисова Рашева

член

310700004

Елхово

Тодора Иванова Димитрова

член

310700004

Елхово

Боян Красимиров Емилов

член

310700004

Елхово

Русанка Карамфилова Димитрова

член

310700005

Елхово

Станка Спасова Ганчева

Председател

310700005

Елхово

Гергана Иванова Торлозова

Зам.председател

310700005

Елхово

Димитрина Димитрова Николова

Секретар

310700005

Елхово

Биана Станимирова Димова

член

310700005

Елхово

Даниела Иванова Минкова

член

310700005

Елхово

Валентина Миткова Никова  

член

310700005

Елхово

Мария Иванова Георгиева

член

310700005

Елхово

Николай Иванов Димитров

член

310700005

Елхово

Владимира Върбанова Пчеларова

член

310700006

Елхово

Анелия Атанасова Испирова

Председател

310700006

Елхово

Жанета Иванова Караникова

Зам.председател

310700006

Елхово

Таня Калчева Тодорова-Никова

Секретар

310700006

Елхово

Грета Минчева Стоянова

член

310700006

Елхово

Динка Желязкова Арнаудова

член

310700006

Елхово

Стелиана Иванова Димитрова

член

310700006

Елхово

Росица Господинова Георгиева

член

310700006

Елхово

Андон Стойчев Събев

член

310700006

Елхово

Екатерина Дончева Сирмова

член

310700007

Елхово

Стоянка Георгиева Добрева

Председател

310700007

Елхово

Кремена Ченкова Димитрова

Зам.председател

310700007

Елхово

Ангелина Николаева Стоянова

Секретар

310700007

Елхово

Катя Николаева Коприва

член

310700007

Елхово

Мирослав Димов Испиров

член

310700007

Елхово

Димка Балева Биволарова

член

310700007

Елхово

Донка Георгиева Георгиева

член

310700007

Елхово

Асен Митков Георгиев

член

310700007

Елхово

Марияна Георгиева Испирова

член

310700008

Елхово

Поля Олег Дучева

Председател

310700008

Елхово

Мариянка Желязкова Колева

Зам.председател

310700008

Елхово

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

Секретар

310700008

Елхово

Мария Христова Кичукова

член

310700008

Елхово

Светлана Иванова Илчева

член

310700008

Елхово

Мария Иванова Чернева

член

310700008

Елхово

Галя Ангелова Кръстева

член

310700008

Елхово

Митко Ангелов Иванов

член

310700008

Елхово

Иванка Димова Владева

член

310700009

Елхово

Христо Михов Делигрозев

Председател

310700009

Елхово

Жана Велкова Ковачева

Зам.председател

310700009

Елхово

Георги Ангелов Иванов

Секретар

310700009

Елхово

Марина Колева Джаръкова

член

310700009

Елхово

Руска Иванова Челебиева

член

310700009

Елхово

Елена Николаева Колева

член

310700009

Елхово

Василка Костадинова Кирова

член

310700009

Елхово

Минчо Петров Стоянов

член

310700009

Елхово

Христо Илиев Иванов

член

310700010

Елхово

Наджие Хасан Хасан

Председател

310700010

Елхово

Нели Вълева Георгиева

Зам.председател

310700010

Елхово

Златка Георгиева Караянева

Секретар

310700010

Елхово

Ванеса Господинова Добрикова

член

310700010

Елхово

Йорданка Баева Баева

член

310700010

Елхово

Силвия Миткова Ангелова

член

310700010

Елхово

Жана Вълева Юзбашиева

член

310700010

Елхово

Калинка Желязкова Ангелова

член

310700010

Елхово

Веселина Стоянова Димитрова

член

310700011

Елхово

Гергана Димитрова Илиева

Председател

310700011

Елхово

Зейнеп Хасан Ахмед

Зам.председател

310700011

Елхово

Стоянка Драганова Бургасчиева

Секретар

310700011

Елхово

Мария Минчева Стоянова

член

310700011

Елхово

Таня Димитрова Зотова

член

310700011

Елхово

Таня Георгиева Чиракчиева

член

310700011

Елхово

Станислав Иванов Арабаджиев

член

310700011

Елхово

Пенка Христова Неделчева

член

310700011

Елхово

Ангелина Василева Димова

член

310700012

Бояново и Стройно

Желязко Вълчев Райков

Председател

310700012

Бояново и Стройно

Евелина Тодорова Запрянова

Зам.председател

310700012

Бояново и Стройно

Мария Русева Драганова

Секретар

310700012

Бояново и Стройно

Добромир Величков Вълев

член

310700012

Бояново и Стройно

Велико Христов Стоянов

член

310700012

Бояново и Стройно

Александра Ивайлова Коцева

член

310700012

Бояново и Стройно

Катя Колева Янева

член

310700012

Бояново и Стройно

Йордан Димитров Гинчев

член

310700012

Бояново и Стройно

Назиф Ахмед Кемал

член

310700013

Борисово

Христина Михайлова Иванова

Председател

310700013

Борисово

Цвета Димитрова Атанасова

Зам.председател

310700013

Борисово

Мехмед Юсеин Мехмед

Секретар

310700013

Борисово

Христо Георгиев Данабашев

член

310700013

Борисово

Величка Димитрова Иванова

член

310700013

Борисово

Станка Стоянова Гитова

член

310700013

Борисово

Валери Желязков Вълчев

член

310700014

Жребино

Катя Атанасова Димитрова

Председател

310700014

Жребино

Мима Илиева Янкова

Зам.председател

310700014

Жребино

Станчо Георгиев Митев

секретар

310700014

Жребино

Златка Йорданова Стоянова

член

310700014

Жребино

Томи Иванов Томев

член

310700014

Жребино

Мехмед Османов Мехмедов

член

310700014

Жребино

Ганка Желязкова Вълчева

член

310700015

Добрич

Николай Павлов Камбуров

Председател

310700015

Добрич

Петко Иванов Донев

Зам.председател

310700015

Добрич

Християна Цветанова Цветкова

Секретар

310700015

Добрич

Ивелина Христова Петрова

член

310700015

Добрич

Георги Динков Георгиев

член

310700015

Добрич

Стоянка Христова Христова

член

310700015

Добрич

Мария Василева Димитрова

член

310700016

Чернозем

Златка Пейчева Сотирова

Председател

310700016

Чернозем

Христо Димов Димов

Зам.председател

310700016

Чернозем

Цветан Маринов Караиванов

Секретар

310700016

Чернозем

Теодора Веселинова Димитрова

член

310700016

Чернозем

Костадин Тодоров Дамянов

член

310700016

Чернозем

Таня Спасова Донова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Радка Колева Павлова

Председател

310700017

Маломирово и Славейково

Росица Русинова Илиева

Зам.председател

310700017

Маломирово и Славейково

Запринка Методиева Илиева

Секретар

310700017

Маломирово и Славейково

Милка Георгиева Георгиева

член

310700017

Маломирово и Славейково

Гинка Янчева Петрова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Кирчо Георгиев Иванов

член

310700017

Маломирово и Славейково

Павел Атанасов Джелебов

член

310700018

Раздел

Милена Стоянова Колева

Председател

310700018

Раздел

Ивана Георгиева Георгиева

Зам.председател

310700018

Раздел

Елена Илиева  Димитрова

Секретар

310700018

Раздел

Георги Георгиев Кавръков

член

310700018

Раздел

Марийка Георгиева Драганова

член

310700018

Раздел

Стоян Стефанов Михайлов

член

310700018

Раздел

Георги Димов Котанов

член

310700019

Голям Древент

Васил Емилов Велков

Председател

310700019

Голям Древент

Димитър Иванов Колев

Зам.председател

310700019

Голям Древент

Красимир Желев Желев

Секретар

310700019

Голям Древент

Грозю Милушев Георгиев

член

310700019

Голям Древент

Минка Георгиева Иванова

член

310700019

Голям Древент

Жасмина Ангелова Караиванова

член

310700020

Лалково

Димитър Иванов Какъров

Председател

310700020

Лалково

Бончо Желязков Коларов

Зам.председател

310700020

Лалково

Ана Петкова Петрова-Димитрова

Секретар

310700020

Лалково

Анджела Петрова Петрова

член

310700020

Лалково

Мария Костадинова Кичукова

член

310700020

Лалково

Стоилка Бориславова Панова

член

310700020

Лалково

Илияна Иванова Петрова

член

310700021

Кирилово

Стоянка Атанасова Желева

Председател

310700021

Кирилово

Добра Георгиева Тодорова

Зам.председател

310700021

Кирилово

Николай Любенов Стоев

Секретар

310700021

Кирилово

Виолета Георгиева Колева

член

310700021

Кирилово

Стоян Атанасов Стоянов

член

310700021

Кирилово

Николай Николаев Миланов

член

310700021

Кирилово

Динко Янчев Янков

член

310700022

Изгрев

Георги Димов Дучев

Председател

310700022

Изгрев

Пламен Василев Иванов

Зам.председател

310700022

Изгрев

Янка Петрова Койчева

Секретар

310700022

Изгрев

Иванка Господинова Чернева

член

310700022

Изгрев

Петра Иванова Михова

член

310700022

Изгрев

Диана Христова Димитрова

член

310700022

Изгрев

Пенка Христова Георгиева

член

310700023

Пчела

Диана Демирева Минчева

Председател

310700023

Пчела

Тодорка Желева Иванова

Зам.председател

310700023

Пчела

Мария Иванова Динева

Секретар

310700023

Пчела

Валентин Петров Хаджиев

член

310700023

Пчела

Станка Николова Георгиева

член

310700023

Пчела

Руслан Георгиев Николов

член

310700023

Пчела

Симеон Христов Димитров

член

310700024

Малък манастир

Николинка Динкова Динева

Председател

310700024

Малък манастир

Антоанета Тонева Русева

Зам.председател

310700024

Малък манастир

Янка Костова Петрова

Секретар

310700024

Малък манастир

Неделина Иванова Биволарова

член

310700024

Малък манастир

Цветанка Костадинова Иванова

член

310700024

Малък манастир

Огнян Събев Метишев

член

310700024

Малък манастир

Събка Георгиева Сталева

член

310700025

Трънково

Румен Георгиев Ганчев

Председател

310700025

Трънково

Иваничка Георгиева Маджурова

Зам.председател

310700025

Трънково

Анка Янкова Калайджиева

Секретар

310700025

Трънково

Стоил Янков Калайджиев

член

310700025

Трънково

Стелиана Станимирова Стамова

член

310700025

Трънково

Стефан Христов Димов

член

310700025

Трънково

Янко Стоилов Калайджиев

член

310700026

Гранитово

Милена Атанасова Куртева

Председател

310700026

Гранитово

Христо Стоянов Бургасчиев

Зам.председател

310700026

Гранитово

Тодорка Стоянова Кунчева

Секретар

310700026

Гранитово

Ивета Христова Ташева

член

310700026

Гранитово

Дияна Андреева Стоянова

член

310700026

Гранитово

Венета Василева Чобанова

член

310700026

Гранитово

Силвия Димчева Испирова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Иван Стефанов Цветков

Председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Ангел Димитров Раданов

Зам.председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Маргарита Денева Динчева

Секретар

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Елисавета Христова Димитрова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Жана Петрова Камбурова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Катя Христова Георгиева

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Стефка Мартинова Маринова

член

310700028

Лесово

Тони Господинов Добриков

Председател

310700028

Лесово

Добри Димитров Желязков

Зам.председател

310700028

Лесово

Николинка Тодорова Нейчева

Секретар

310700028

Лесово

Илия Христов Камбуров

член

310700028

Лесово

Валентин Щерев Иванов

член

310700028

Лесово

Симге Халим Фехми

член

310700028

Лесово

Атанас Павлов Джелебов

член

310700029

Вълча поляна

Стана Иванова Арабаджиева

Председател

310700029

Вълча поляна

Петър Иванов Тодоров

Зам.председател

310700029

Вълча поляна

Николинка Еленова Златкова

Секретар

310700029

Вълча поляна

Петя Димитрова Арачиева

член

310700029

Вълча поляна

Георги Атанасов Колев

член

310700029

Вълча поляна

Георги Петров Георгиев

член

310700029

Вълча поляна

Алисия Иванова Христова

член

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

Нела Илиева Стоилова

Тина Наскова Асенова

Мария Василева Иванова

Милена Демирева Велкова

Елена Георгиева Кръстева

Елена Петрова Мишева

Анелия Здравкова Стоянова

Тодорка Георгиева Димитрова

Милена Димитрова Вълева

Петър Валентинов Тонев

Йорданка Николова Димитрова

Елица Ангелова Бургасчиева

Елица Николаева Димитрова

Кристиан Стойчев Караиванов

Димка Янева Ангелова

Марияна Петрова Ангелова

Руска Атанасова Кънева

Мария Демирева Иванова

Яна Димитрова Недева

Дянка Стоянова Стоянова

Йордан Гинчев Гинчев

Петранка Ангелова Кънева

Ганка Димитрова Янкова

Виолета Петрова Карастоянова

Райна Славова Шопова

Мария Мирчева Шопова

Дина Данева Шиварова

Ангелина Пенева Борисова

Демир Няголов Демирев

Недка Атанасова Видева

Димитрина Атанасова Стойкова

Велико Йорданов Колев

Павел Тонев Павлов

Дянка Георгиева Славова

Веселина Колева Димова

Кристина Петрова Георгиева

Иванка Кръстева Пейчева

Георги Стоянов Михов

Желязка Атанасова Стоянова

Калина Вълчанова Топалова

Цанка Тодорова Тодорова

Катерина Стоянова Димитрова

Виолета Петрова Панкова

Дянка Събева Касърова

Митко Русков Кандев

Пенчо Костадинов Костадинов

Соня Димитрова Колева

Марина Колева Джаръкова

Митко Радостинов Митков

Магдалена Яворова Атанасова

 3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.10.2021 в 17:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения