Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 47-ПВР/НС
Ямбол, 17.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състави на СИК от кмета на община Тунджа на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх. № 71/14.10.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Тунджа. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол  от 07.10.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ – СДС, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за състави на СИК; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решенията за създаване на коалициите; покани за провеждане на консултации, с посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването им.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №11-ПВР/НС/30.09.2021г. на РИК-Ямбол, и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Тунджа, както следва:

СИК №

Нас.място

Три Имена

Длъжност

312500001

Асеново

Стефанка Панайотова Колева

Председател

312500001

Асеново

Атанас Красимиров Крумов

Зам.-председател

312500001

Асеново

Стоянка Стоянова Майсторова

Секретар

312500001

Асеново

Таня Иванова Жожгова

Член

312500001

Асеново

Христо Димитров Панчев

Член

312500001

Асеново

Тонка Георгиева Бъчварова

Член

312500001

Асеново

Димитрина Петрова Стоянова

Член

312500002

Безмер

Васил Иванов Иванов

Председател

312500002

Безмер

Петър Здравков  Георгиев

Зам.-председател

312500002

Безмер

Денка Стойчева Адамова

Секретар

312500002

Безмер

Даниела Динева Василева

Член

312500002

Безмер

Диана Колева Карагьозова

Член

312500002

Безмер

Радостина Миткова Паскова

Член

312500002

Безмер

Мима Динева Илиева

Член

312500003

Безмер

Мария Димова Ножарова

Председател

312500003

Безмер

Даринка Стоянова Динева

Зам.-председател

312500003

Безмер

Гергана Павлова Господинова

Секретар

312500003

Безмер

Пенка Петрова Велева

Член

312500003

Безмер

Георги Минчев Минчев

Член

312500003

Безмер

Стоян Иванов Петров

Член

312500003

Безмер

Слава Дочева Йорданова

Член

312500004

Ботево

Мима Йовчева Контаки

Председател

312500004

Ботево

Стоян Георгиев Иванов

Зам.-председател

312500004

Ботево

Йонка Иванова Динева

Секретар

312500004

Ботево

Георги Иванов Златев

Член

312500004

Ботево

Димитринка Йовчева Иванова

Член

312500004

Ботево

Веселина Йовчева Йовчева

Член

312500004

Ботево

Димитър Атанасов Димитров

Член

312500004

Ботево

Марияна Господинова Йовчева

Член

312500004

Ботево

Ангел Делев Вълков

Член

312500005

Болярско

Дора Андреева Георгиева

Председател

312500005

Болярско

Димитър Иванов Митков

Зам.-председател

312500005

Болярско

Нели Петрова Николова

Секретар

312500005

Болярско

Мила Колева Трандафилова

Член

312500005

Болярско

Тони Йорданов Йорданов

Член

312500005

Болярско

Радка Милева Радева

Член

312500005

Болярско

Валентина Митева Семова

Член

312500006

Бояджик

Стоянка Радева Иванова

Председател

312500006

Бояджик

Красимира Стоянова Гьорина

Зам.-председател

312500006

Бояджик

Лили Кирилова Иванова

Секретар

312500006

Бояджик

Димитър Атанасов Писаров

Член

312500006

Бояджик

Кръстина Тодорова  Стоянова

Член

312500006

Бояджик

Иванка Демирева Иванова

Член

312500006

Бояджик

Костадин Георгиев Георгиев

Член

312500006

Бояджик

Кольо Иванов Събев

Член

312500006

Бояджик

Росица Петрова Дачева

Член

312500007

Бояджик

Ивелина Стоянова Лумбова

Председател

312500007

Бояджик

Стоян Петров Атанасов

Зам.-председател

312500007

Бояджик

Петя Колева Динева

Секретар

312500007

Бояджик

Таня Крумова Господинова

Член

312500007

Бояджик

Стоян Димитров Стоянов

Член

312500007

Бояджик

Петър Георгиев Костурков

Член

312500007

Бояджик

Пламена Стоянова Парапанова

Член

312500008

Веселиново

Василка  Янкова Стоянова

Председател

312500008

Веселиново

Магдалена Илиева Михова

Зам.-председател

312500008

Веселиново

Валентина Петрова Иванова

Секретар

312500008

Веселиново

Женя Янкова Стоянова

Член

312500008

Веселиново

Дона Андонова Минчева

Член

312500008

Веселиново

Мария Тенева Стоянова

Член

312500008

Веселиново

Таня Андонова Хаджидимитрова

Член

312500008

Веселиново

Илиана Дочева Дочева

Член

312500008

Веселиново

Гинка Йорданова Грозева

Член

312500009

Видинци

Красимира Георгиева Петрова

Председател

312500009

Видинци

Банко Танев Димитров

Зам.-председател

312500009

Видинци

Каля Стоянова Тодорова

Секретар

312500009

Видинци

Желка Станчева Желязкова

Член

312500009

Видинци

Кирил Петров Иванов

Член

312500009

Видинци

Радка Бойчева Димитрова

Член

312500010

Генерал Инзово

Пламен Павлинов Петров

Председател

312500010

Генерал Инзово

Георги Красимиров Илиев

Зам.-председател

312500010

Генерал Инзово

Каля Михова Енчева

Секретар

312500010

Генерал Инзово

Димо Николаев Николов

Член

312500010

Генерал Инзово

Ангел Панайотов Петров

Член

312500010

Генерал Инзово

Павлина Атанасова Атанасова

Член

312500010

Генерал Инзово

Христина Иванова Шопова

Член

312500010

Генерал Инзово

Иван Стоянов Николов

Член

312500010

Генерал Инзово

Мария Христова Димова

Член

312500011

Генерал Тошево

Марийка Господинова Иванова

Председател

312500011

Генерал Тошево

Динка Господинова Дюлгерова

Зам.-председател

312500011

Генерал Тошево

Ваня Георгиева Колева

Секретар

312500011

Генерал Тошево

Иванка Господинова Ангелова

Член

312500011

Генерал Тошево

Краса Пеева Иванова

Член

312500011

Генерал Тошево

Николина Димитрова Колева

Член

312500011

Генерал Тошево

Ани Георгиева Колева

Член

312500012

Голям манастир

Ирина Ефтимова Вълчева

Председател

312500012

Голям манастир

Виолета Димова Николова

Зам.-председател

312500012

Голям манастир

Диана Стоянова Михова

Секретар

312500012

Голям манастир

Стоян Ангелов Михов

Член

312500012

Голям манастир

Минка Славова Ванкова

Член

312500012

Голям манастир

Димо Стоянов Вълчев

Член

312500012

Голям манастир

Емил Петков Енчев

Член

312500013

Гълъбинци

Стоянка Георгиева Стоянова

Председател

312500013

Гълъбинци

Любомир Ваньов Иванов

Зам.-председател

312500013

Гълъбинци

Марияна Георгиева Георгиева

Секретар

312500013

Гълъбинци

Стоян Стефанов Георгиев

Член

312500013

Гълъбинци

Кольо Стоянов Колев

Член

312500013

Гълъбинци

Ивайло Видев Тодоров

Член

312500013

Гълъбинци

Ваня Павлова Павлова

Член

312500014

Дражево

Данчо Монев Данев

Председател

312500014

Дражево

Галина Атанасова Ангелова

Зам.-председател

312500014

Дражево

Марина Тодорова Николова

Секретар

312500014

Дражево

Милена Русева Казакова

Член

312500014

Дражево

Валентина Димитрова Митева

Член

312500014

Дражево

Стефан Илиев Митев

Член

312500014

Дражево

Магдалена Пламенова Стоянова

Член

312500014

Дражево

Петър Георгиев Константинов

Член

312500014

Дражево

Иванка Атанасова Грудева

Член

312500015

Драма

Митка Ангелова Жечева

Председател

312500015

Драма

Димитър Борисов Радулов

Зам.-председател

312500015

Драма

Вълка Василева Ганева

Секретар

312500015

Драма

Иванка Баева Стоянова

Член

312500015

Драма

Кина Иванова Панайотова

Член

312500015

Драма

Магдалена Веселинова Мирчева

Член

312500016

Дряново

Кремена Миленова Иванова

Председател

312500016

Дряново

Пенчо Славов Пенчев

Зам.-председател

312500016

Дряново

Пламен Йорданов Георгиев

Секретар

312500016

Дряново

Милена Димова Ройдева

Член

312500016

Дряново

Мария Иванова Иванова

Член

312500016

Дряново

Веселина Иванова Кръстева

Член

312500016

Дряново

Маргарита Иванова Таскова

Член

312500017

Завой

Жани Стойнова Митева

Председател

312500017

Завой

Тодорка Лечева Михайлова

Зам.-председател

312500017

Завой

Велиан Христов Станчев

Секретар

312500017

Завой

Иванка Димитрова Чонгарова

Член

312500017

Завой

Йоанна Стоянова Иванова

Член

312500017

Завой

Нина Петрова Колева

Член

312500017

Завой

Марин Мартинов Маринов

Член

312500017

Завой

Петя Маринова Узунова

Член

312500017

Завой

Елена Андонова Димитрова

Член

312500018

Златари

Галина Иванова Михова

Председател

312500018

Златари

Минко Иванов Иванов

Зам.-председател

312500018

Златари

Мария Петрова Петрова

Секретар

312500018

Златари

Милен Добрев Колев

Член

312500018

Златари

Мариана Иванова Иванова

Член

312500018

Златари

Стефка Димитрова Кънчева

Член

312500018

Златари

Силвия Ненчева Стефанова

Член

312500019

Кабиле

Добринка Колева Динева

Председател

312500019

Кабиле

Тотю Стефанов Казаков

Зам.-председател

312500019

Кабиле

Таня Михайлова Йовчева

Секретар

312500019

Кабиле

Красимира Иванова Иванова

Член

312500019

Кабиле

Пенка Станчева Димитрова

Член

312500019

Кабиле

Милан Георгиев Миланов

Член

312500019

Кабиле

Веселин Христов Илиев

Член

312500019

Кабиле

Милена Димчева Христова

Член

312500019

Кабиле

Димитринка Георгиева Милкова

Член

312500020

Калчево

Любослава Веселова Гьорина

Председател

312500020

Калчево

Стефан Атанасов Мисирков

Зам.-председател

312500020

Калчево

Димитрина Христова Кабранска

Секретар

312500020

Калчево

Камелия Димитрова Даскалова

Член

312500020

Калчево

Стоянка Кръстева Георгиева

Член

312500020

Калчево

Мария Христова Иванова

Член

312500020

Калчево

Светлана Христова Христова

Член

312500021

Каравелово

Кремена Стоянова Иванова

Председател

312500021

Каравелово

Богомил Любенов Павлов

Зам.-председател

312500021

Каравелово

Иванка Димитрова Монева

Секретар

312500021

Каравелово

Румен Енчев Вълчев

Член

312500021

Каравелово

Стоянка Тодорова Стоева

Член

312500021

Каравелово

Янка Иванова Куманова

Член

312500021

Каравелово

Виолета Николова Дачева

Член

312500022

Козарево

Силвия Йоргова  Косева

Председател

312500022

Козарево

Диана Жекова Иванова

Зам.-председател

312500022

Козарево

Радостина Николаева Узунова

Секретар

312500022

Козарево

Пламена Георгиева Казакова

Член

312500022

Козарево

Соня Недялкова Стоянова

Член

312500022

Козарево

Таня Жекова Тодорова

Член

312500022

Козарево

Тодорка Атанасова Георгиева

Член

312500023

Коневец

Иванка Георгиева Георгиева

Председател

312500023

Коневец

Мара Георгиева Събева

Зам.-председател

312500023

Коневец

Велика Иванова Тодорова

Секретар

312500023

Коневец

Михо Тодоров Шкодров

Член

312500023

Коневец

Виктор Бончев Станев

Член

312500023

Коневец

Иван Тодоров Пехливанов

Член

312500023

Коневец

Желка Иванова Трънкова

Член

312500024

Крумово

Иван  Славов Славов

Председател

312500024

Крумово

Галин Деянов Иванов

Зам.-председател

312500024

Крумово

Мартина Валентинова Костова

Секретар

312500024

Крумово

Иван Николаев Костадинов

Член

312500024

Крумово

Йордан Александров Танев

Член

312500024

Крумово

Деспа Добрева Добрева

Член

312500024

Крумово

Жечка Миткова Петрова

Член

312500025

Кукорево

Десислава Методиева Иванова

Председател

312500025

Кукорево

Антоанета  Койчева Митева

Зам.-председател

312500025

Кукорево

Аделина Николаева Бинева

Секретар

312500025

Кукорево

Николай Димитров Димов

Член

312500025

Кукорево

Мариана Петрова Атанасова

Член

312500025

Кукорево

Дянка Славова Петрова

Член

312500025

Кукорево

Грета Петева Михалева

Член

312500025

Кукорево

Пламен Николов Николов

Член

312500025

Кукорево

Мима Иванова Колева

Член

312500026

Кукорево

Димитър Валентинов Димитров

Председател

312500026

Кукорево

Христо Иванов Йорданов

Зам.-председател

312500026

Кукорево

Ирина Русева Иванова

Секретар

312500026

Кукорево

Елица Атанасова Атанасова

Член

312500026

Кукорево

Живко Динев Колев

Член

312500026

Кукорево

Олга Жечева Георгиева

Член

312500026

Кукорево

Петьо Петев Михалев

Член

312500026

Кукорево

Веселка Стоянова Парова

Член

312500026

Кукорево

Кина Атанасова Асенова

Член

312500027

Маломир

Димитър Недев Колев

Председател

312500027

Маломир

Илиян Димитров Димитров

Зам.-председател

312500027

Маломир

Анелия Иванова Димова

Секретар

312500027

Маломир

Димитър Георгиев Димитров

Член

312500027

Маломир

Елена Костадинова Георгиева

Член

312500027

Маломир

Йоан Иванов Иванов

Член

312500027

Маломир

Демир Велчев Цонев

Член

312500027

Маломир

Димка Николова Демирева

Член

312500027

Маломир

Георги Георгиев Ничев

Член

312500028

Меден кладенец

Веска Петрова Йорданова

Председател

312500028

Меден кладенец

Данка Тодорова Желязкова

Зам.-председател

312500028

Меден кладенец

Йорданка Динева Иванова

Секретар

312500028

Меден кладенец

Марияна Стоянова Желева

Член

312500028

Меден кладенец

Иванка Димитрова Георгиева

Член

312500028

Меден кладенец

Димитрина Троева Петрова

Член

312500028

Меден кладенец

Иван Николов Иванов

Член

312500029

Межда

Донка Андонова Жечева

Председател

312500029

Межда

Ирина Константинова Василева

Зам.-председател

312500029

Межда

Ваня Василева Атанасова

Секретар

312500029

Межда

Ганка Димитрова Чемширова

Член

312500029

Межда

Недка Колева Димитрова

Член

312500029

Межда

Тонка Иванова Бонева

Член

312500029

Межда

Радка Господинова Балева

Член

312500030

Миладиновци

Валентина Танева Иванова

Председател

312500030

Миладиновци

Господин Панев Ангелов

Зам.-председател

312500030

Миладиновци

Дона Атанасова Димитрова

Секретар

312500030

Миладиновци

Веселина Илиева Кънева

Член

312500030

Миладиновци

Маргарита Николаева Анева

Член

312500030

Миладиновци

Динко Колев Колев

Член

312500030

Миладиновци

Стайко Динев Димитров

Член

312500031

Могила

Мариела Стоянова Иванова

Председател

312500031

Могила

Петранка Иванова Илиева

Зам.-председател

312500031

Могила

Денис Петров Илиев

Секретар

312500031

Могила

Мариана Илиева Колева

Член

312500031

Могила

Стоянка Тодорова Петрова

Член

312500031

Могила

Пенка Петрова Йорданова

Член

312500031

Могила

Дечка Тодорова Жекова

Член

312500032

Овчи кладенец

Димка Ташева Георгиева

Председател

312500032

Овчи кладенец

Дана Господинова Иванова

Зам.-председател

312500032

Овчи кладенец

Ирина Господинова Георгиева

Секретар

312500032

Овчи кладенец

Деша Йорданова Маркова

Член

312500032

Овчи кладенец

Димитринка Динева Георгиева

Член

312500032

Овчи кладенец

Дина Димитрова Илиева

Член

312500032

Овчи кладенец

Атанаска Богданова Иванова

Член

312500033

Окоп

Деан Дженков Начев

Председател

312500033

Окоп

Димитринка Петкова Колева

Зам.-председател

312500033

Окоп

Татяна Георгиева Добрева

Секретар

312500033

Окоп

Радка Атанасова Петрова

Член

312500033

Окоп

Тонка Атанасова Иванова

Член

312500033

Окоп

Веселин Стойчев Стоев

Член

312500033

Окоп

Траяна Димитрова Петрова

Член

312500034

Победа

Атанас Иванов Атанасов

Председател

312500034

Победа

Йордан Йорданов Йорданов

Зам.-председател

312500034

Победа

Ташка Николаева Димитрова

Секретар

312500034

Победа

Николай Димитров Стоянов

Член

312500034

Победа

Ганка Атанасова Косева

Член

312500034

Победа

Йовка Миткова Кафалова

Член

312500034

Победа

Тодорка Колева Георгиева

Член

312500035

Робово

Георги Пенев Киров

Председател

312500035

Робово

Мануела Атанасова Атанасова

Зам.-председател

312500035

Робово

Милена Йорданова Господинова

Секретар

312500035

Робово

Беляна Николаева Начева

Член

312500035

Робово

Даниела Пенчева Димитрова

Член

312500035

Робово

Златка Димова Димитрова

Член

312500035

Робово

Иванка Стоянова Стоянова

Член

312500036

Роза

Галина Ичкова Димитрова

Председател

312500036

Роза

Добрина Василева Иванова

Зам.-председател

312500036

Роза

Дойка Янкова Димова

Секретар

312500036

Роза

Миглена Петрова Петрова

Член

312500036

Роза

Живко Христов Желязков

Член

312500036

Роза

Силвия Андонова Плочева

Член

312500036

Роза

Теодора Василева Димова

Член

312500037

Роза

Петя Георгиева Димитрова

Председател

312500037

Роза

Иван Жеков Иванов

Зам.-председател

312500037

Роза

Ваня Монева Гърбачева

Секретар

312500037

Роза

Марияна Петрова Георгиева

Член

312500037

Роза

Силвия Пейчева Илиева

Член

312500037

Роза

Ренета Дечева Дечева

Член

312500037

Роза

Веселина Иванова Стоянова

Член

312500038

Савино

Ана Василева Малешкова

Председател

312500038

Савино

Радостина Господинова Михалева

Зам.-председател

312500038

Савино

Ралица Димитрова Нанкова

Секретар

312500038

Савино

Димитър Атанасов Станев

Член

312500038

Савино

Таня Георгиева Христова

Член

312500038

Савино

Илия Йорданов Динев

Член

312500038

Савино

Мариана Динева Господинова

Член

312500039

Симеоново

Мария Колева Дюлгерова

Председател

312500039

Симеоново

Иван Йорданов Садовски

Зам.-председател

312500039

Симеоново

Милка Стоянова Маркова

Секретар

312500039

Симеоново

Кина Минчева Желева

Член

312500039

Симеоново

Димитър Величков Димитров

Член

312500039

Симеоново

Димитър Георгиев Георгиев

Член

312500039

Симеоново

Нели Радева Хаджиева

Член

312500040

Скалица

Марийка Христова Вълчева

Председател

312500040

Скалица

Венелина Атанасова Георгиева

Зам.-председател

312500040

Скалица

Даниела Георгиева Иванова

Секретар

312500040

Скалица

Еленка Костова Кирова

Член

312500040

Скалица

Слави Колев Господинов

Член

312500040

Скалица

Йорданка Иванова Иванова

Член

312500040

Скалица

Цонка Стоянова Недева

Член

312500041

Сламино

Неда Христова Иванова

Председател

312500041

Сламино

Стефан Вичев Монев

Зам.-председател

312500041

Сламино

Иван Атанасов Кръстев

Секретар

312500041

Сламино

Йордан Георгиев Русев

Член

312500041

Сламино

Кольо Янчев Колев

Член

312500041

Сламино

Мария Георгиева Кирова

Член

312500041

Сламино

Златка Благоева Иванова

Член

312500042

Стара река

Димитър Петров Елекчиев

Председател

312500042

Стара река

Кирил Иванов Иванов

Зам.-председател

312500042

Стара река

Станимир Стоянов Стоянов

Секретар

312500042

Стара река

Донка Кънчева Йорданова

Член

312500042

Стара река

Радка Димитрова Георгиева

Член

312500042

Стара река

Тодор Господинов Йорданов

Член

312500042

Стара река

Ангел Илиев Ангелов

Член

312500043

Тенево

Станка Георгиева Чолакова

Председател

312500043

Тенево

Димитър Иванов Георгиев

Зам.-председател

312500043

Тенево

Красимира Христова Великова

Секретар

312500043

Тенево

Андон Димитров Андонов

Член

312500043

Тенево

Иванка Георгиева Панева

Член

312500043

Тенево

Росица Вълчева Кавалджиева

Член

312500043

Тенево

Антон Драгомиров Атанасов

Член

312500043

Тенево

Кристиян Желев Желев

Член

312500043

Тенево

Радка Иванова Кисьова

Член

312500044

Тенево

Миглена Дойчева Дойчева

Председател

312500044

Тенево

Росен Иванов Георгиев

Зам.-председател

312500044

Тенево

Мария Димитрова Попова

Секретар

312500044

Тенево

Иванка Георгиева Керанова

Член

312500044

Тенево

Нанка Иванова Тодорова

Член

312500044

Тенево

Тинка Ламбова Динева

Член

312500044

Тенево

Деница Костадинова Хаджиева

Член

312500044

Тенево

Стойка Стоянова Даскалова

Член

312500044

Тенево

Златка Желева Георгиева

Член

312500045

Търнава

Стоян Андонов Матев

Председател

312500045

Търнава

Георги Василев Василев

Зам.-председател

312500045

Търнава

Ана Трендафилова Петкова

Секретар

312500045

Търнава

Красимир Иванов Димитров

Член

312500045

Търнава

Драгомир Радков Василев

Член

312500045

Търнава

Мария Вълкова Славова

Член

312500045

Търнава

Вельо Желев Велев

Член

312500046

Хаджидимитрово

Тома Илиев Петров

Председател

312500046

Хаджидимитрово

Илия Тончев Илиев

Зам.-председател

312500046

Хаджидимитрово

Елена Георгиева Бъчварова

Секретар

312500046

Хаджидимитрово

Петя Тодорова Велева

Член

312500046

Хаджидимитрово

Мария Тодорова Колева

Член

312500046

Хаджидимитрово

Пламена Георгиева Стоянова

Член

312500046

Хаджидимитрово

Кристина Михайлова Стефанова

Член

312500047

Ханово

Елица Иванова Дойчева

Председател

312500047

Ханово

Кристиян Георгиев Славов

Зам.-председател

312500047

Ханово

Ганчо Добрев Гатев

Секретар

312500047

Ханово

Ваня Колева Недева

Член

312500047

Ханово

Величка Йорданова Дичева

Член

312500047

Ханово

Дора Гроздева Дякова

Член

312500047

Ханово

Лидия Вергилова Колева

Член

312500048

Чарган

Камелия Събева Цонева

Председател

312500048

Чарган

Женя Гошева Апостолова

Зам.-председател

312500048

Чарган

Алекс Дианов Георгиев

Секретар

312500048

Чарган

Маргарита Дончева Ченкова

Член

312500048

Чарган

Иванка Янкова Георгиева

Член

312500048

Чарган

Веселина Стоянова Христова

Член

312500048

Чарган

Димитрина Красимирова Кънева

Член

312500049

Челник

Боряна Маринова Иванова

Председател

312500049

Челник

Иванка Недова Йорданова

Зам.-председател

312500049

Челник

Десислава Георгиева Георгиева

Секретар

312500049

Челник

Николина Добрева Иванова

Член

312500049

Челник

Тонка Пеева Иванова

Член

312500049

Челник

Янка Тодорова Митева

Член

312500049

Челник

Таня Дончева Дончева

Член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

Име, Презиме, Фамилия

Веса Добрева Николова

Иванка Добрева Иванова

Христо Иванов Петров

Емилия Димитрова Атанасова

Хриса Георгиева Златева

Станка Русева Димитрова

Красимира Панайотова Иванова

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Тунджа.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.10.2021 в 17:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения