Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 46-ПВР/НС
Ямбол, 17.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състави на СИК от кмета на община Болярово на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх. № 58/13.10.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Болярово. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол  от 05.10.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ – СДС, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за състави на СИК; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решенията за създаване на коалициите; покани за провеждане на консултации, с посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването им.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №14-ПВР/НС/30.09.2021г. на РИК-Ямбол, и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Болярово, както следва:

СИК №

Нас.място

Три имена

Длъжност

310300001

Болярово

Радостина Костадинова Петева

Председател

310300001

Болярово

Недка Василева Ангелова

Зам.-председател

310300001

Болярово

Анелия Димитрова Кирова

Секретар

310300001

Болярово

Фила Николова Кръстева

Член

310300001

Болярово

Димитринка Йорданова Апостолова

Член

310300001

Болярово

Снежанка Янкова Иванова

Член

310300001

Болярово

Елена Михалева Николова

Член

310300002

Болярово

Атанаска Тодорова Станчева

Председател

310300002

Болярово

Лиляна Димитрова Атанасчева

Зам.-председател

310300002

Болярово

Янко Великов Павлов

Секретар

310300002

Болярово

Златка Добрева Недева

Член

310300002

Болярово

Соня Николаева Стоянова

Член

310300002

Болярово

Ганка Димитрова Ефева

Член

310300002

Болярово

Валентина Вълчева Янева

Член

310300002

Болярово

Емил Костадинов Атанасов

Член

310300002

Болярово

Светлозар Кирилов Кижев

Член

310300003

Ружица

Милена Радева Манолова

Председател

310300003

Ружица

Любчо Кръстев Григоров

Зам.-председател

310300003

Ружица

Мариана Димова Николова

Секретар

310300003

Ружица

Ана Костадинова Вълкова

Член

310300003

Ружица

Димитър Боев Иванов

Член

310300003

Ружица

Димитрина Петрова Пеева

Член

310300003

Ружица

Велияна Ангелова Стоянова

Член

310300004

Вълчи извор

Жана Костадинова Милева

Председател

310300004

Вълчи извор

Атанаска Нейкова Каишева

Зам.-председател

310300004

Вълчи извор

Таня Илиева Кайкова

Секретар

310300004

Вълчи извор

Вълчо Тодоров Янков

Член

310300004

Вълчи извор

Бинка Петрова Величкова

Член

310300004

Вълчи извор

Васко Тонов Кърмъзов

Член

310300005

Горска поляна

Жельо Рачев Вълков

Председател

310300005

Горска поляна

Марияна Радева Георгиева

Зам.-председател

310300005

Горска поляна

Таня Петрова Христова

Секретар

310300005

Горска поляна

Кристина Тодорова Минкова

Член

310300005

Горска поляна

Георги Иванов Бабаджанов

Член

310300005

Горска поляна

Недялка Атанасова Сакалова

Член

310300006

Голямо крушево

Недялка Димова Стоянова

Председател

310300006

Голямо крушево

Стоянка Георгиева Янева

Зам.-председател

310300006

Голямо крушево

Гинчо Георгиев Шумов

Секретар

310300006

Голямо крушево

Димитър Пейчев Димов

Член

310300006

Голямо крушево

Стоянка Янева Атанасова

Член

310300006

Голямо крушево

Християна Кралчева Кралчева

Член

310300006

Голямо крушево

Ана Николова Минчева

Член

310300007

Стефан Караджово

Ирина Янчева Петмесчиева

Председател

310300007

Стефан Караджово

Веселин Тодоров Стоев

Зам.-председател

310300007

Стефан Караджово

Радостина Иванова Иванова

Секретар

310300007

Стефан Караджово

Галина Желязкова Канева

Член

310300007

Стефан Караджово

Драган Митев Драганов

Член

310300007

Стефан Караджово

Иван Сандев Велев

Член

310300007

Стефан Караджово

Красимир Петров Бодуров

Член

310300008

Денница

Атанас Стайков Ангелов

Председател

310300008

Денница

Росица Георгиева Илиева

Зам.-председател

310300008

Денница

Донка Георгиева Николова

Секретар

310300008

Денница

Станьо Димитров Петков

Член

310300008

Денница

Тинка Иванова Янкова

Член

310300008

Денница

Петър Кръстев Бодуров

Член

310300009

Оман

Велка Маринова Ненова

Председател

310300009

Оман

Михаил Йорданов Михалев

Зам.-председател

310300009

Оман

Недялка Димитрова Мръчева

Секретар

310300009

Оман

Веселин Желязков Николаев

Член

310300009

Оман

Йордан Тодоров Христов

Член

310300009

Оман

Петко Димитров Лазаров

Член

310300010

Камен връх

Красимир Петров Апостолов

Председател

310300010

Камен връх

Добринка Стоянова Николова

Зам.-председател

310300010

Камен връх

Георги Ангелов Ангелов

Секретар

310300010

Камен връх

Димитър Вълев Димитров

Член

310300010

Камен връх

Маги Панайотова Иванова

Член

310300010

Камен връх

Атанас Борисов Сандиев

Член

310300011

Дъбово

Илия Николов Илиев

Председател

310300011

Дъбово

Тодор Станчев Христов

Зам.-председател

310300011

Дъбово

Валентина Маринова Балтова

Секретар

310300011

Дъбово

Драган Георгиев Янев

Член

310300011

Дъбово

Христо Илиев Димитров

Член

310300011

Дъбово

Петранка Тодорова Узунова

Член

310300012

Попово

Миглена Димитрова Арабаджиева

Председател

310300012

Попово

Малина Стоянова Иванова

Зам.-председател

310300012

Попово

Димитринка Демирева Моллова

Секретар

310300012

Попово

Петранка Желева Станева

Член

310300012

Попово

Атанас Христов Георгиев

Член

310300012

Попово

Васил Андонов Илиев

Член

310300012

Попово

Стоянка Великова Джевизова

Член

310300013

Златиница

Сълза Василева Ялъмова

Председател

310300013

Златиница

Диана Атанасова Иванова

Зам.-председател

310300013

Златиница

Живко Атанасов Ангелов

Секретар

310300013

Златиница

Петър Иванов Ефев

Член

310300013

Златиница

Мария Петкова Георгиева

Член

310300013

Златиница

Станимир Георгиев Бабаджанов

Член

310300014

Мамарчево

Кера Георгиева Стоянова

Председател

310300014

Мамарчево

Румяна Георгиева Чалъкова

Зам.-председател

310300014

Мамарчево

Кера Ангелова Петрова

Секретар

310300014

Мамарчево

Богдана Велкова Маринова

Член

310300014

Мамарчево

Атанаска Петрова Николова

Член

310300014

Мамарчево

Елена Дженкова Петрова

Член

310300014

Мамарчево

Пенка Милкова Ефева

Член

310300015

Малко Шарково

Жельо Стойков Желев

Председател

310300015

Малко Шарково

Станка Йорданова Велева

Зам.-председател

310300015

Малко Шарково

Стефани Кирчева Иванова

Секретар

310300015

Малко Шарково

Петранка Илиева Анданова

Член

310300015

Малко Шарково

Иван Янев Арнаудов

Член

310300015

Малко Шарково

Красимира Жекова Калоянова

Член

310300015

Малко Шарково

Ташко Димов Метаксов

Член

310300016

Шарково

Галина Петрова Колева

Председател

310300016

Шарково

Дойка Милева Панайотова

Зам.-председател

310300016

Шарково

Стоянка Кирова Михова

Секретар

310300016

Шарково

Щерьо Бойков Минчев

Член

310300016

Шарково

Стилян Георгиев Стоянов

Член

310300016

Шарково

Петранка Атанасова Пчеларова

Член

310300016

Шарково

Димитър Георгиев Вангелов

Член

310300017

Ситово и Иглика

Янка Кирова Димитрова

Председател

310300017

Ситово и Иглика

Петя Симеонова Костова

Зам.-председател

310300017

Ситово и Иглика

Димитрина Георгиева Трендафилова

Секретар

310300017

Ситово и Иглика

Мария Славова Георгиева

Член

310300017

Ситово и Иглика

Динка Георгиева Димитрова

Член

310300017

Ситово и Иглика

Стоян Димитров Табуров

Член

310300018

Крайново

Недялка Иванова Баковска

Председател

310300018

Крайново

Стела Петкова Андреева

Зам.-председател

310300018

Крайново

Нела Тодорова Петрова

Секретар

310300018

Крайново

Величка Маринова Стоянова

Член

310300018

Крайново

Николинка Иванова Христова

Член

310300018

Крайново

Румяна Стоянова Щерева

Член

310300019

Воден

Недялка Проданова Калканджиева

Председател

310300019

Воден

Ваня Георгиева Мутафчиева - Христова

Зам.-председател

310300019

Воден

Лиляна Димитрова Петрова

Секретар

310300019

Воден

Дарин Любчев Колев

Член

310300019

Воден

Желязко Манолов Желязков

Член

310300019

Воден

Димитър Ташев Йорданов

Член

310300019

Воден

Георги Георгиев Чакъров

Член

310300020

Странджа

Милена Николова Николова

Председател

310300020

Странджа

Николай Стоянов Вълчев

Зам.-председател

310300020

Странджа

Златияна Георгиева Петмесчиева

Секретар

310300020

Странджа

Христо Вълчев Янков

Член

310300020

Странджа

Златка Вълкова Янева

Член

310300020

Странджа

Стоян Николов Калканджиев

Член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 Димитър Панайотов Георгиев

Андрей Тодоров Величков

Георги Росенов Карагьозов

 

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Болярово.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.10.2021 в 17:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения