Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Ямбол, 15.10.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол е постъпило писмо от Централна избирателна комисия вх.№ 73 от 15.10.2021 г., с указание за заличаване от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ на Марина Орфей Малчева като кандидат за народен представител в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. Към писмото е приложено заявление от Марина Орфей Малчева, получено в ЦИК с вх.№ НС-10-360/14.10.2021 г., за заличаване на регистрацията й за народен представител в изборите на 14.11.2021 г. в РИК 31-Ямбол, тъй като същата е регистрирана като независим кандидат за вицепрезидент.

С  Решение  № 44-НС/12.10.2021 г. на РИК Ямбол е регистрирана Марина Орфей Малчева в листата  на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.  Тъй като Решението не е влязло в сила, на кандидата не е издадено удостоверение.

С оглед дадените указания на ЦИК,  на основание чл. 72 ал.1 т.9 предл.2, във вр. с чл. 258 ал.5 ИК и т.15 на Решение № 578-ПВР от 23.09.2021 г. на Централна избирателна комисия,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Марина Орфей Малчева, ЕГН: .........., като кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., регистрирана с Решение № 44-НС/12.10.2021 г. на РИК Ямбол под № 6 в листата  на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
 2. Вписва заличаването в публичния регистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 15.10.2021 в 11:21 часа

Календар

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения