Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Ямбол, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатскa листa за народни представители на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Боян Боянов Станков-Расате - упълномощен представител, депозирано от Александър Адриянов Суев – надлежно упълномощен, заведено в РИК Ямбол под № 5/10.10.2021 г. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) - 7 (седем) броя;
 2. Пълномощно – 2 бр.

 

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че за 6 (шест) от кандидатите са налице изискванията на чл.156, чл.158, чл.244 и чл.253-255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021г. на ЦИК за регистрация кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

За предложения под номер 3 (три) кандидат е констатирано несъответствие в собственото име в предложението на партията и заявление-декларация – Приложение №78-НС от изборните книжа, където предложеното за регистрация лице е записано с имената Петър Колев Пенчев. След извършена проверка в електронната система, е констатирано, че имената на посоченото лице са Петьо Колев Пенчев.

Съгласно т.25 от Решение №579-НС от 23.09.2021г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите да са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай, че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.

В 13:15 часа на 10.10.2021г. на посочения от пълномощника телефон са дадени указания от член на Районна избирателна комисия, че следва в срок до 17:00 часа на 12.10.2021г. да се представи ново заявление – декларация (Приложение №78-НС), подписано от посоченото лице, както и коригирано предложение за регистрация на кандидатската листа. Упълномощеното лице е уведомено, че при непредставяне на посочените документи, Районна избирателна комисия – Ямбол ще откаже регистрация на кандидатът за народен представител под номер 3 (три) - Петьо Колев Пенчев.

До 17:00 часа на 12.10.2021г. не са изпълнени дадените от комисията указания и в РИК Ямбол не са депозирани гореописаните документи.

На основание чл. 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение 579-НС от 23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

 1.Регистрира кандидатска листа на  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

ЕГН

1.       

Начко Обретенов Плочев

 

2.       

Елиана Андонова Бонева

 

3.       

Стефан Митков Стоев

 

4.       

Петър Димитров Цветков

 

5.       

Латинка Петрова Суева

 

6.       

Марина Орфей Малчева

 

 

 1. Отказва да регистрира като кандидат за народен представител от листата на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ Петьо Колев Пенчев с ЕГН ………….., записан в заявлението и предложението като Петър Колев Пенчев.
 2. Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения