Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 201-ПВР
Ямбол, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ на територията на община Ямбол и община Стралджа, в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

В РИК Ямбол са постъпили заявления с вх.№ 395/20.11.2021г. от Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с които се искат промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол и община Стралджа, в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи избирателен район Ямболски

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600105 – Виктория Даниелова Георгиева с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312200012  - Стоян Иванов Калчев –  с ЕГН: ………… – секретар

2.Анулира издадените удостоверения на лицата по т.1

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600105 – Мариян Димитров Славов с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312200012  - Йордан Ташев Христов –  с ЕГН: ………… – секретар

 

  1. Издава удостоверение на назначения по т.3 член на СИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 21.11.2021 в 10:00 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения