Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР
Ямбол, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК и ПСИК от квотата на ПП “Движение за права и свободи“на територията на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В РИК Ямбол са постъпили искания с вх.№ 367, 368, 369/19.11.2021г. от Юсеин Хасан Ахмед – преупълномощен представител на ПП “Движение за права и свободи“, с които се искат промени в състави на СИК и ПСИК на територията на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

 

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600043 – Станимира Събева Събева с ЕГН: …….. – член

в СИК № 312500024 – Иван Славов Славов с ЕГН: ………. – председател

в СИК № 312200001 –Ализе Али Мехмед с ЕГН: …………. – член

в СИК № 312200002 –Мария Маверова Мехмедова с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200003 –Венцислав Цонков Иванов с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200004 –Нефизе Османова Топчиева с ЕГН:………….. – член

в СИК № 312200006 –Хасан Юсеинов Хасанов с ЕГН:…………… – член

в СИК № 312200009 –Пембе Хасанова Алдинова ЕГН: ……………. – член

в СИК № 312200010 –Недялка Йовчева Стефанова с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200011 –Али Хасан Мехмед с ЕГН: …………… – член

в СИК № 312200012 –Мирослава Георгиева Жекова  с ЕГН: …………… – председател

в СИК № 312200016 –Ивелина Иванова Маркова с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312200017 –Мартин Андреев Генчев с ЕГН: …………… – зам.-председател

в СИК № 312200018 – Иван Господинов Господинов с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200022 – Маргарита Кирилова Ангелова с ЕГН: ……….. – член

в СИК № 312200023 – Антоан Желев Ангелов с ЕГН: ……….. – секретар

в СИК № 312200024 – Яна Стефанова Иванова с ЕГН: ………. – член

в СИК №312200025 – Роз-Мари Жечкова Стоянова с ЕГН: ………. – зам. председател

в СИК № 312200026 – Въльо Неделчев Вълев с ЕГН: …………. – член

в ПСИК № 312200030 – Емрах Мехмед Хасан с ЕГН: ……….. – член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК и ПСИК.

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600043 – Исмаил Рамаданов Кемалов с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312500024 – Иванела Иванова Петрова с ЕГН: ………… – председател

в СИК № 312200001 –Таня Стефанова Стефанова с ЕГН: …………… – член

в СИК № 312200002 – Радка Йорданова Йорданова с ЕГН: ……………. – член

в СИК № 312200003 – Живко Георгиев Митев с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200004 – Живко Янков Танев с ЕГН:……………. – член

в СИК № 312200006 – Красимира Иванова Танева с ЕГН:……………….. – член

в СИК № 312200009 – Донка Андонова Андонова ЕГН: ………… – член

в СИК № 312200010 – Марин Митев Атанасов с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200011 – Пламена Славова Христова с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312200012 – Антоан Желев Ангелов  с ЕГН: …………. – председател

в СИК № 312200016 – Божанка Георгиева Тодорова с ЕГН: …………… – член

в СИК № 312200017 – Кремена Стефанова Стефанова с ЕГН: ………… – зам. председател

в СИК № 312200018 – Венцислав Цонков Иванов с ЕГН: …………… – член

в СИК № 312200022 –Тодорка Иванова Костова с ЕГН: ……………. – член

в СИК № 312200023 – Петранка Йорданова Ангелова с ЕГН: ………….. – секретар

в СИК № 312200024 – Атанас Данчев Толев с ЕГН: …………. – член

в СИК №312200025 – Веселина Стойчева Великова с ЕГН: ……………… – зам. председател

в СИК № 312200026 – Стефан Илиев Костов с ЕГН: …………. – член

в ПСИК № 312200030 – Георги Александров Цонев с ЕГН: ………….. – член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК и ПСИК.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 19.11.2021 в 15:58 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения