Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 177-ПВР
Ямбол, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“ на територията на община Ямбол и община Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В РИК Ямбол са постъпили заявления с вх. № 334/17.11.2021 г. от Калоян Марев Калиманов – упълномощен представител на КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“ и с вх.№335/17.11.2021 от Нели Петрова Славова - упълномощен представител на КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“, с които се искат промени в състав на СИК на територията на община Ямбол и община Тунджа  в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600002 – Иванка Панайотова Милчева с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312600017 –Станка Ангелова Ангелова с ЕГН: ………….. – член

в СИК № 312500023 – Биляна Красимирова Карчева с ЕГН: ………. зам.председател  и анулира издадените удостоверения.

 

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600002 –Пенка Дженкова Манева с ЕГН: ………… – член

в СИК № 312600017 –Димитър Мирчев Иванов с ЕГН: ………….– член

в СИК № 312500023 – Мария Русева Желева с ЕГН:……….. – зам. председател

и издава удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения