Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 175-ПВР
Ямбол, 17.11.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от РИК-Ямбол за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл.72, ал.1, т.13, предл.2 от ИК и Решение № 617- ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК и във връзка с писмо изх. № ПВРНС-15-1/05.10.21г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.УПЪЛНОМОЩАВА  Милко Димитров Димитров, ЕГН: ………….- председател на РИК-Ямбол и Яна Михайлова Първанова, ЕГН: ………….. - секретар на РИК-Ямбол, излъчени от различни партии и коалиции със следните задължения:

Да приемат от „Печатница на БНБ“ АД отпечатаните хартиени бюлетини за Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 21 ноември 2021 г. и осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините до определеното за съхранението им помещение в гр. Ямбол.

Упълномощените лица имат право да получат бюлетините за изборния район и да подписват приемателните протоколи, както и всички други необходими документи за приемането и съхранението на бюлетините.

2.Информация за имената, ЕГН и телефон на упълномощените от Районна избирателна комисия – Ямбол лица да се изпрати на Централна избирателна комисия и на „Печатница на БНБ“ АД.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения