Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 153-ПВР/НС
Ямбол, 14.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на ПП “Движение за права и свободи“ на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол е постъпило искане с вх.№315/14.11.2021г. от Юсеин Хасан Ахмед – преупълномощен представител на ПП “Движение за права и свободи“, с което се иска промяна в състави на СИК на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312200008 –  Сашо Радев Асенов с ЕГН: .... –секретар

 

в СИК № 312200005 –  Мехмед Хасан Мехмед с ЕГН: ............ –член

 

в СИК № 312200023 – Ганка Вълева Седларска, ЕГН:....... -секретар

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК.

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312200008 –  Цонка Кунчева Иванова с ЕГН: ............ –секретар

 

в СИК № 312200005 –  Ганка Вълева Седларска, ЕГН:..............-член

 

в СИК № 312200023 – Антоан Желев Ангелов с ЕГН: .............. –секретар

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 14.11.2021 в 08:14 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения