Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Ямбол, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на ПП “Движение за права и свободи“ на територията на община Ямбол и община Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол са постъпили заявления с вх.№ 304/13.11.2021г. и вх.№305/13.11.2021г. от Юсеин Хасан Ахмед – преупълномощен представител на ПП “Движение за права и свободи“, с които се искат промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

 

Р Е Ш И :

 

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600094 – Евгений Христов Станчев с ЕГН: ………. – зам.-председател

 

 

в СИК № 312200003 – Мария Атанасова Барелова с ЕГН: ………….. –член

 

в СИК № 312200013 – Христо Атанасов Атанасов с ЕГН: ……………. – секретар

 

в СИК № 312200014 – Кольо Симеонов Тенчев с ЕГН: …………. –член

 

в СИК № 312200015 – Симеон Тончев Колев с ЕГН: …………. –член

 

в СИК № 312200016 – Радостина Стоянова Ангелова с ЕГН: ………. – зам.-председател

 

в СИК № 312200017 – Хюсеин Ахмедов Салимов с ЕГН: …………. – зам.-председател

 

в СИК № 312200020 – Гюляи Ахмедов Салимов с ЕГН: ………….. –секретар

 

в СИК № 312200021 – Ангел Христов Атанасов с ЕГН: …………….. –член

 

в СИК № 312200023 – Метин Османов Османов с ЕГН: ………….. –член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК.

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600094 – Гюлнар Мехмедова Кърпачева с ЕГН: ……….. – зам.-председател

 

в СИК № 312200003 – Венцислав Цонков Иванов с ЕГН: ……….. – член

 

в СИК № 312200013 – Пламена Златкова Гицова с ЕГН: ……………– секретар

 

в СИК № 312200014 – Ивелин Илков Иванов с ЕГН: …………… – член

 

в СИК № 312200015 – Станимира Христова Иванова с ЕГН: …………… – член

 

в СИК № 312200016 – Ивелина Иванова Маркова с ЕГН: ………….. – зам.-председател

 

в СИК № 312200017 – Мартин Андреев Генчев с ЕГН: ………….. – зам.-председател

 

в СИК № 312200020 – Веселин Владимиров Халачев с ЕГН: …………. – секретар

 

в СИК № 312200021 – Росица Иванова Вълева с ЕГН: …………… – член

 

в СИК № 312200023 – Ганка Вълева Седларска с ЕГН: …………….. –член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения