Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 149-ПВР/НС
Ямбол, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на Коалиция ГЕРБ-СДС на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол е постъпило заявление с вх. № 300/13.11.2021г. от Галин Славчев Костов  – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, с което се прави искане за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски. Към заявлението е приложено 1 бр. удостоверение.

На основание чл.72 ал.1 т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

 

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК №312600070 – Нели Иванова Димитрова с ЕГН: ………… – секретар и анулира издаденото удостоверение.

2.НАЗНАЧАВА:

в СИК №312600070 – Маргарита Веселинова Камарашева с ЕГН: ………… – секретар и издава удостоверение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения