Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 148-ПВР/НС
Ямбол, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ на територията на община Ямбол, община Тунджа и община Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол са постъпили заявления с вх.№ 298/13.11.2021г. и вх.№ 301/13.11.2021г. от Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с което се искат промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски.

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600031 – Десислав Станимиров Монев с ЕГН: ……… – член

в СИК № 312600107 – Бано Бончев Бонев  с ЕГН: ………….. – секретар

в СИК № 312500004 – Димитър Атанасов Димитров с ЕГН: ………… – член

в СИК № 310700007 – Донка Георгиева Георгиева с ЕГН: ………… – член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК.

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600031 – Веселин Йорданов Пенков с ЕГН: …………. – член

в СИК № 312600107 – Стоянка Христова Георгиева  с ЕГН: ………….. – секретар

в СИК № 312500004 – Петър Радостинов Пейков с ЕГН: …………… – член

в СИК № 310700007 – Иванка Димитрова Ялъмова с ЕГН:………..  – член

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения