Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/НС
Ямбол, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол е постъпило заявление с вх. № 297/13.11.2021г. от Антон Станимиров Станев – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  с което се искат промени в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312600014 – Валентин Георгиев Христов с ЕГН: .................... – член и анулира издаденото удостоверение.

в СИК № 312600060 – Антония Василева Александрова с ЕГН: .....................– член и анулира издаденото удостоверение.

в СИК № 312600043 – Христина Василева Георгиева с ЕГН: ....................... – секретар и анулира издаденото удостоверение.

2.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312600014 – Таня Георгиева Вълчева с ЕГН: ...................... – член и издава удостоверение.

в СИК № 312600060 – Христина Василева Георгиева с ЕГН: ......................... – член и анулира издаденото удостоверение.

в СИК № 3126000043 – Димитър Иванов Георгиев с ЕГН: ....................... – секретар и анулира издаденото удостоверение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения