Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 127-ПВР/НС
Ямбол, 11.11.2021

ОТНОСНО: определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 111-НС-кр, Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.29 от Изборния кодекс, във връзка с Раздел V “ДЕЙСТВИЯ НА СИК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ИЛИ ПРИ НЕПРЕОДОЛИМИ ВЪНШНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ” от Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ следния ред за предаване на секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм от изборните книжа:
 2. В случаите, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протоколи от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, СИК уведомяват незабавно РИК Ямбол. РИК Ямбол определя свой член, който да предаде на СИК формуляри от секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, и да получи от СИК формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС, за което се съставя приемо-предавателен протокол по образец, утвърден с настоящото решение. В този случай секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр са неразделна част от секционни протоколи Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м.
 3. В случаите, когато машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК уведомяват незабавно РИК Ямбол, която взема решение за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини. РИК Ямбол определя свой член, който да предаде на СИК формуляри от секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм и формуляри от секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр и да получи от СИК формуляри от секционен протокол Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, както и формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС, за което се съставя приемо-предавателен протокол по образец, утвърден с настоящото решение.
 4. ОПРЕДЕЛЯ следния ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.:

            При сгрешен протокол съответната СИК/ПСИК уведомява Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определен с решение на РИК Ямбол член, при спазване на правилата и изискванията на чл. 274 ИК и Решение № 890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК.  За получаването на сгрешения протокол и предаването на СИК/ПСИК на новия формуляр на секционен протокол се съставя приемо-предавателен протокол - Приложение 97-ПРВ/НС от изборните книжа.

 

III.УТВЪРЖДАВА:

 1. Протокол за предаване и приемане на секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, както и формуляри на Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС.
 2. Протокол за предаване и приемане на секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм, както и  секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр.

Копие от настоящото решение да се изпрати на областна администрация за сведение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

 

 

 

Избирателна секция №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

за предаване и приемане на секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, Приложение № 9-ПВР и Приложение № 13 НС, в случаите, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протоколи от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини

 

Днес, ................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в населено място ................................................., кметство .............................., община  ................................, административен район .............................,

1.ПОЛУЧИ от упълномощен член на Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

1. Формуляр от секционен протокол Приложение № 103-ПВР-кр

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

2. Формуляр от секционен протокол Приложение № 111-НС-кр

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

 

2.ПРЕДАДЕ на упълномощен член на Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

 

1. Формуляр от секционен протокол Приложение 9-ПВР

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

2. Формуляр от секционен протокол Приложение 13-НС

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

 

 

 

Упълномощен член на РИК:……………              Председател/Зам.председател СИК:………..……..             

 

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за СИК и за РИК..

Избирателна секция №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

за предаване и приемане на секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м Приложение № 9-ПВР и Приложение № 13 НС, в случаите, когато машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини

 

Днес, ................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в населено място ................................................., кметство .............................., община  ................................, административен район .............................,

1.ПОЛУЧИ от упълномощен член на Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

1. Формуляр от секционен протокол Приложение № 102-ПВР-хм

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

2. Формуляр от секционен протокол Приложение № 110-НС-хм

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

3. Формуляр от секционен протокол Приложение № 103-ПВР-кр

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

...................................

(с цифри)

4. Формуляр от секционен протокол Приложение № 103-ПВР-кр

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

...................................

(с цифри)

 

2.ПРЕДАДЕ на упълномощен член на Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

 

1.Формуляр от секционен протокол Приложение № 101-ПВР-м

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

2. Формуляр от секционен протокол Приложение 109-НС-м

 

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

 

 

...................................

(с цифри)

 

3. Формуляр от секционен протокол Приложение 9-ПВР

 

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

 

...................................

(с цифри)

4. Формуляр от секционен протокол Приложение 13-НС

 

..................................................................................................

(брой с думи)

 

 

...................................

(с цифри)

 

 

 

Упълномощен член на РИК:……………              Председател/Зам.председател СИК:………..…   

 

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за СИК и за РИК..

 

 

      

 

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения