Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 120-ПВР/НС
Ямбол, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В РИК Ямбол е постъпило заявление с вх.№ 268/11.11.2021г. от Димитър Бончев Станев – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което се искат промени в състави на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен                   район-Ямболски.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Р Е Ш И :

1.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК № 312500036 – Виктор Бончев Станев с ЕГН: ........................... – член

в СИК № 312500025 – Николай Димитров Димов с ЕГН: .................... – член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 членове на СИК.

 

3.НАЗНАЧАВА:

в СИК № 312500036 – Мара Атанасова Миланова  ЕГН: .......................– член

в СИК № 312500025 – Виктор Бончев Станев с ЕГН: .............................– член

4.Издава удостоверение на назначения по т.3 член на СИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения