Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 111-ПВР/НС
Ямбол, 10.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление на основание чл.118, ал.1 от ИК от Калоян Марев Калиманов -упълномощен представител на КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 2 във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 22 (двадесет и двама) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец № 54-ПВР/НС на хартиен носител, подписано от упълномощеното лице. Към заявлението са приложени по един брой списък на хартиен и на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска и 22 (двадесет и двама) броя декларации - Приложение № 56-ПВР/НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване“ АД на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 22/двадесет и двама / застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, РИК в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

Р Е Ш И :

1.Регистрира 22 /двадесет и двама / застъпници на кандидатската листа на КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Никола Димитров Ненов

2

Катерина Илкова Илчева

3

Динка Георгиева Димитрова

4

Димитрина Петрова Пеева

5

Васил Андонов Илиев

6

Стойка Димова Иванова

7

Димитър Янчев Апостолов

8

Мирослава Иванова Илиева

9

Илия Георгиев Ников

10

Ангел Христов Ангелов

11

Любо Димитров Димитров

12

Милен Тошков Минчев

13

Мими Иванова Иванова

14

Петър Стоев Петров

15

Дафина Миткова Асенова

16

Иван Тодоров Караиванов

17

Станчо Йорданов Кирилов

18

Христо Иванов Желев

19

Атанас Николов Димитров

20

Златомир Христов Андонов

21

Иван Стефанов Иванов

22

Йорданка Василева Иванова

 

2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения