11.11.2016

Съобщение

В изпълнение на указания, дадени с писмо с изх.№ПВР-15-317/10.11.2016г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия в тридесет и първи район Ямбол публикува образец на бюлетина за новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г. за тридесет и първи район - Ямбол

Образец на бюлетината може да видите от ТУК.

 

05.11.2016

РИК Ямбол Информира членовете нa СИК за часовете на получаване на изборните книжа и материали по общини , както следва :

Община Ямбол – Марияна Колева Петрова

 

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол

 

5 ноември 2016г.

08:30ч.

ИС № 1,3,4 и 5

ОУ“Д.Дебелянов“ ул.“Хан Тервел“ № 2

5 ноември 2016г.

13:00ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

 

ИС № 2,8 и 9

НУ “Св. Св. Кирил и Методий“ ул.“Търговска“ № 27

ИС № 6,12 и 59

ОУ “Хр. Смирненски“ - ул. “Търговска“ № 79

ИС № 7

Клуб на ул. “Срем“ - ул. “Срем“ № 1

ИС № 10 и 11

Обреден комплекс – ул. „Славянска“ № 4

ИС № 13

ДКЦ1 -   - ул. “Христо Смирненски“ № 2

ИС № 15

Читалище „Диана“-1944 - ул. “Йордан Йовков“ № 34

 

 

ИС № 14 и 40

СОУ “Кл.Охридски“ - ул.“Ст. Караджа“ № 72

5 ноември 2016г.

13:45ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

 

ИС № 16

Клуб на хора с увреждания - ул.“Ал.Стамболийски“ № 29

ИС № 17

Общински детски комплекс – бивш Тубдиспансер ул.“П.Парчевич“ 1

ИС № 18 и 19

Гимназия „Васил Левски“ - ул. “Цар Иван Александър“ № 12

ИС № 20,27,28 и 29

ПТГ бивш ТМТ „Ив. Райнов“ - ул. “Цар Иван Александър“ № 42

ИС № 21 и 22

Център „Каритас“, бивша детска градина – ж.к. „Златен рог“ № 2

ИС № 23,24,25 и 26

ГПЧЕ „В. Карагьозов“-1944 - ж.к. „Златен рог“ № 110

 

ИС 30

Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“ – ул. „Пирин“ №4

 

ИС № 31

Зала в дом стари хора - ул. “Д-р Дончев“ № 12

5 ноември 2016г.

14:30ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 32

Зала на пътно управление- ул. “ Д. Благоев“ № 16

ИС № 33,34,35,36 и 37

ОУ „П.Р.Славейков“ - ул. “Я.Сакъзов“ № 8

ИС № 38 и 39

Читалище „Зора“ - пл. “Захари Стоянов“ № 2

ИС № 41,42,43,44 и 45

ОУ „Д-р П.Берон“ - „Кожух планина“ № 17

ИС № 46 и 47

Бивша клиника „Хипократ“-1944 - ул. „Ресен“ № 2

     

 

ИС № 48

ж.к. „Райна Княгиня“ бл.18, вх.А, ет.1

5 ноември 2016г.

15:15ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 49,50,51,52,53,54,55,56,57 и 58

ОУ“ Й.Йовков“ - ул. “Тимок“ № 3

ИС № 63,64 и 65

Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС“Хр.Ботев“ - ул.“Милин камък“ № 6

ИС № 66

Клуб ж.к. „Хале“ – ж.к.„Хале“ до бл.7

 

ИС № 67,68,69,70 и 71

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП) - ул.“Търговска“ № 85

5 ноември 2016г.

16:00ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 61,62,72,73 и 74

Професионална гимназия по екология и химически технологии - ул.“Милин камък“ № 2

ИС № 75,76 и 77

ОУ“ Л.Каравелов“ - ул. “ Л.Каравелов“ № 49

 

 

ИС № 60,78,79,80,81,82,83 и 84

Технически колеж - ул.“Гр.Игнатиев“ № 38

5 ноември 2016г.

16:30ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 85,86,87 и 88

ОУ “Н. Петрини“ – ул. „Битоля“ № 35

ИС № 89,90 и 93

Професионална гимназия по строителство и геодезия - ул. „Битоля“ № 33

ИС № 91

Клуб „Недялко Царев“ - ул. „Битоля“ № 1

 

 

ИС № 92

Квартален клуб - ул.“Лом“ № 1

5 ноември 2016г.

17:00ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 94

Читалище „Пробуда“ - пл. “Стр.Кринчев“ № 2

ИС № 95,96 и 97

Бивше НУ „Р.Ив. Колесов“- ул. “ Ж.Андреев“ № 112А

ИС № 98

Квартален клуб - ул.“П.Яворов“ № 5

ИС № 99,100 и 101

Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ - ул. “Ат.Кожухаров“ № 1

ИС 102

ПСИК

Община Ямбол на 06.11.2016г.

Извозване на СИК и изборните книжа от местата за гласуване до РИК – спортна зала „Диана“ – при подадена заявка от СИК след приключване на работа. Транспорт – Таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ-Ямбол

5 ноември 2016г.

след 20:00ч.

 

 

Община Тунджа:

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол

 

5 ноември 2016г.

12:30ч.

 

 

 

І.Първи маршрут – Димитър Събев Събев

 

Населено място

Секция №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

13.00

2.

Ген. Инзово

010

13.30

3.

Видинци

009

13.45

4.

Крумово

024

14.15

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Г.Манастир

012

15.00

7.

Ген.Тошево

011

15.45

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

 

ІІ.Втори маршрут – Елена Димитрова Иванова - Георгиева

Населено място

Секция №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

13.00

2.

Козарево

022

13.15

3.

Калчево

020

13.30

4.

Победа

034

14.00

5.

Челник

049

14.15

6.

Симеоново

039

14.30

7.

Асеново

001

14.45

8.

Робово

035

15.15

9.

Сламино

041

15.30

10.

Каравелово

021

16.00

 

ІІІ.Трети маршрут - Орхан Алиев Юсеинов

Населено място

Секция №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025,026

13.00

2.

Ханово

047

13.15

3.

Окоп

033

13.30

4.

Коневец

023

14.00

5.

Драма

015

14.30

6.

Дряново

016

14.45

7.

Маломир

027

15.30

8.

Тенево

043,044

16.00

 

ІV.Четвърти маршрут – Мариана Георгиева Гърдева - Виденова

Населено място

Секция №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

13.30

2.

Чарган

048

13.45

3.

Могила

031

14.00

4.

Завой

017

14.30

5.

Веселиново

008

14.45

6.

Кабиле

019

15.15

7.

Дражево

014

16.00

8.

Хаджидимитрово

046

16.30

 

V.Пети маршрут – Георги Димитров Бодуров

Населено място

Секция №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

13.15

2.

Болярско

005

13.45

3.

Бояджик

006,007

14.15

4.

Гълъбинци

013

14.30

5.

Златари

018

15.00

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

 

Община Елхово:

І.Първи маршрут - Лора Алекова Каламерова

 

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол    

 

 

5 ноември 2016г.

07:15ч.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

СИК №

Час

07:15– 07:40 товарене от гр. Ямбол

1.Ямбол – Елхово - Бояново/Стройно/

310700012

07.40 - 07.50

07.50 - 08.10

2. Бояново-Борисово

предаване

310700013

8.10-8.20

8.20-8.50

3. Борисово-Жребино

предаване

310700014

8.50-9.00

9.00-9.20

4. Жребино-Добрич

предаване

310700015

9.20-9.40

9.40-10.00

5. Добрич-Чернозем

предаване

310700016

10.00-10.10

10.10-10.30

6.Чернозем- Маломирово/Славейково/

предаване

310700017

10.30-10.40

10.40-11.00

7. Маломирово-Раздел

предаване

310700018

11.00-11.20

11.20-11.40

8. Раздел-Голям Дервент

предаване

310700019

11.40-11.55

11.55-12.15

 

9. Голям Дервент - Лалково

предаване

310700020

12.15-12.30

12.30-12.50

10. Лалково-Елхово

 

12.50-13.15

 

14:30 – 14:40 товарене от гр. Елхово

1.Клуб на пл.“Хр.Ботев“ №4

310700002

14.40-15.00

2.Читалище „Развитие“

310700001

15.00-15.20

3. Читалище „Развитие“

310700003

15.20-15.40

4. ОУ“Св.св.К.Методий“ входа към ул. “Ал. Стамболийски“

310700004

15.45-16.05

5.Клуб на пенсионера на ул.“Търговска“ №61

310700005

16.10-16.30

6.Клуб на ул.Ал. Стамболийски“ №66

310700006

16.30-16.50

 

ІІ.Втори маршрут – Кети Любомир Котева

НАПРАВЛЕНИЕ

СИК №

Час

07:15– 07:40 товарене от гр. Ямбол

1.Ямбол – Елхово - Кирилово

Предаване

310700021

08:00 до 08.10

08.10о 08.30

2.Кирилово - Изгрев

310700022

08.30 - 08.45

08:45 – 09:05

3.Изгрев-Пчела

310700023

09.05 - 09.15

09.15 - 09.35

4.Пчела-Малък Манастир

310700024

09.35 - 09.45

09.45 - 10.05

5.Малък Манастир-Трънково

Предаване

310700025

10.05 - 10.20

10.20 - 10.40

6.Трънково-Елхово

 

10.40 - 10.50

       

 

10:50 – 11:00 товарене от гр. Елхово

7.Елхово-Гранитово

предаване

310700026

11.00-11.10

11.10-11.30

8.Гранитово-Мелница/М.Кирилово/

предаване

310700027

11.30-11.40

11.40-12.00

 

9.Мелница-Лесово

предаване

310700028

12.00-12.10

12.10-12.30

 

10.Лесово-Вълча Поляна

предаване

310700029

12.30-12.45

12.45-13.00

11.Вълча Поляна- Елхово

 

13.00-13.15

 

14:30 – 14:40 товарене от гр. Елхово

1. Клуб на ул.“Ангел Вълев“ №56

310700007

14.45-15.05

2. ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700008

15.05-15.25

3. ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700009

15.25-15.45

4.ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700010

15.45-16.05

5.Клуб на ул.“Марица“14

310700011

16.05-16.25

6.МБАЛ

310700030

16.25-16.45

 

Община Болярово:

І.Първи маршрут – Драгомир Минков Димитров

 

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол      

 

 

5 ноември 2016г.

06:30ч.

 

Населено място

Час

1.

01СИК Болярово/Профсъюзен дом/

08.30 до 08.45

2.

ПСИК/подвижна/Болярово

08.45 до 09.00

3.

Златиница

09.15 до 09.30

4.

Мамарчево

09.45 до 10.00

5.

Малко Шарково

10.15 до 10.30

6.

Воден

10.45 до 11.00

7.

Странджа

11.15 до 11.30

8.

Крайново

11.45 до 12.00

9.

Шарково

12.15 до 12.30

10.

Ситово

12.45 до 13.00

Час на пристигане в Болярово – 14.00ч.

ІІ.Втори маршрут – Станимир Петров Кескинов

Населено място

Час

1.

02СИКБолярово/СОУ „Д-р П.Берон/

08.30 до 08.45

2.

Ружица

09.00 до 09.15

3.

Вълчи извор

09.30 до 09.45

4.

Горска поляна

10.00 до 10.15

5.

Голямо Крушево

10.30 до 10.45

6.

Стефан Караджово

11.00 до 11.15

7.

Оман

11.30 до 11.45

8.

Денница

12.00 до 12.15

9.

Камен връх

12.30 до 12.45

10.

Дъбово

13.00 до 13.15

11.

Попово

13.30 до 13.45

Час на пристигане в Болярово – 14.00ч.

 

Община Стралджа:

І.Първи маршрут – Ани Стефанова Канева

 

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол

 

 

5 ноември 2016г.

07:30ч.

 

Секция №

Населено място

Час

312200019

с. Лозенец

10,30

312200010

с. Атолово

11,00

312200021

с. Маленово

11,30

312200011

с. Воденичане

12,00

312200023

с. Палаузово

12,30

312200016

с. Иречеково

13,00

312200013

с. Джинот

13,30

312200029

с. Чарда

14,00

312200014

с. Зимница

14,30

312200015

с. Зимница

14.45

312200002

гр. Стралджа

15,15

312200003

гр. Стралджа

15,30

312200004

гр. Стралджа

15.45

312200007

гр. Стралджа

16.00

312200001

гр. Стралджа

16.15

312200005

гр. Стралджа

16.30

312200006

гр. Стралджа

16.45

312200030

ПСИК

17,00

 

ІІ.Втори маршрут – Златка Георгиева Делчева

Секция №

Населено място

Час

312200022

с. Недялско

10,30

312200020

с. Люлин

11,00

312200010

с. Богорово

11,30

312200026

с. Първенец

12,00

312200025

с. Правдино

12,30

312200012

с. Войника

13,00

312200028

с. Тамарино

13,30

312200027

с. Саранско

14,00

312200017

с. Каменец

14,30

312200018

с. Леярово

15,00

312200024

с. Поляна

15.30

312200008

с. Александрово

16.00

 

04.11.2016

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ РАЙОН-ЯМБОЛ

 

Общ брой  секции в Тридесет и първи район-Ямбол – 236 броя, от тях:

- Секции в лечебни заведения - 3 броя

- Брой ПСИК – 5 броя.

 

30.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия Ямбол уведомява, че за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок (22 октомври 2016 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 31 октомври 2016 г. (включително). при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

За информация на посочените избиратели, на територията на Тридесет и първи изборен район-Ямбол са назначени подвижни секционни избирателни комисии за: гр.Ямбол; за община Болярово; за община Стралджа; за с.Тенево в община Тунджа и за с.Маломир в община Тунджа.

28.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия в тридесет и първи район Ямбол уведомява, че Централна избирателна комисия е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите от ТУК.

28.10.2016

Съобщение

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 32

За община Тунджа:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 19.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 17.00 часа

0478 88006 и 0478 81258

2.С решение №39-ПВР/НР от 28.10.16г., РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи район – Ямбол, както следва:

За община Ямбол:

СИК №

Адрес на СИК

1

312600013

ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/ ул. „Христо Смирненски" № 2

2

312600016

Клуб на хора с увреждания ул. „Ал. Стамболийски" № 29

3

312600054

ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3

4

312600062

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/ ул. „Милин камък" № 2

5

312600069

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм ул. „Търговска" № 85

6

312600078

Технически колеж ул. „Граф Игнатиев" № 38

За община Стралджа:

СИК №

Адрес на СИК

1.

312200001

Ул. „Хемус" № 12 /Ритуална зала/

За община Болярово:

СИК №

Адрес на СИК

1.

310300001

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

За община Елхово:

СИК №

Адрес на СИК

1.

310700002

Клуб на инвалида пл. Христо Ботев" № 4

 За община Тунджа: Всички изборни помещения се намират на първия етаж.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №3563-ПВР/НР от 21.09.2016 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 16 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

27.10.2016

Съобщение

В изпълнение на указания, дадени с писмо с изх.№ПВР-15-172/26.10.2016г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия в тридесет и първи район Ямбол публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

Образец на бюлетината може да видите от ТУК.

 

 

27.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия в тридесет и първи район - Ямбол Ви представя график на обученията на секционните избирателни комисии в изборния район:

Дата и час

Община

Място за провеждане на обученията

Членове на РИК-Ямбол за провеждане на обучението

01.11.2016г. - 09.00 часа

СИК на територията на община Тунджа

Зала НТС Гр.Ямбол

Ани Канева Димитър Събев

01.11.2016г.-  17.30 часа

от 1-50 вкл.СИК на територията на община Ямбол

Голямата зала на Община Ямбол

Екатерина Янева

Мариана Гърдева

Драгомир Димитров

01.11.2016г. - 11.30 часа

СИК на територията на община Стралджа

Читалище в гр.Стралджа

Ани Канева

Кети Котева

Димитър Събев

02.11.2016г. - 17.30часа

От 51-102 вкл. СИК на територията на община Ямбол

Голямата зала на Община Ямбол

Ани Канева

Драгомир Димитров

Димитър Събев

02.11.2016г. - 10.00 часа

СИК на територията на община Елхово

Читалище гр.Елхово

Марияна Петрова

Димитър Събев

Георги Бодуров

02.11.2016г. - 12.30 часа

СИК на територията на община Болярово

Профсъюзен дом Гр.Болярово

Марияна Петрова

Димитър Събев

Георги Бодуров

25.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия Ямбол, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа на хартиен и магнитен носител:

 Забележка:

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

25.10.2016

Съобщение

Поради технически причини заседанието на Районна избирателна комисия - Ямбол на 25.10.2016г. от 16:30, няма да се излъчва в реално време на интернет страницата на комисията.

14.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия информира всички български граждани с избирателни права, които в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум – 6 ноември 2016 г. се намират извън страната, че имат право да гласуват, независимо дали са подали заявление за гласуване извън страната.

Местата и броят на избирателните секции, които ще бъдат открити извън страната, ще бъдат определени с решение на ЦИК на 15 октомври 2016 г., което ще бъде обявено публично.

12.10.2016

Съобщение

     Районна избирателна комисия -Ямбол прави следните разяснения относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., а именно:

Застъпници:

1.Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2.Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

3.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4.Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава  броя на избирателните секции в съответния район.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната:

5.Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

6.Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията за допустимия брой застъпници, посочен в т.4. от настоящото съобщение.

7.Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.

8.Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 от това съобщение, чрез предложение по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа) подадено до изборния ден – 5 ноември 2016 г.

12.10.2016

Съобщение

     Районна избирателна комисия -Ямбол прави следните разяснения относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г., а именно:

Представители:

 

1.Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г., могат да имат свои упълномощени представители.

2.Инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно регистрирани за информационно-разяснителната кампания при произвеждане на националния референдум, могат да упълномощават свои представители в съответствие с регистрацията си.

3.Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния район.

4.В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител на всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

5.Представителите упражняват правата си в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет – за участие в изборите за президент и вицепрезидент, за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум или едновременно за изборите и за референдума.

 

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители:

 

6.Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет могат да бъдат български граждани с избирателни права.

7.Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. В пълномощното се посочва за изборите или за националния референдум е упълномощаването, или едновременно за изборите и референдума – в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет.

Представителите може да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

8.Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Пълномощните на представителите на инициативен комитет се подписват от представляващото инициативния комитет лице.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

9.Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решение №3718-ПВР/НР от 04.10.16г. на ЦИК). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Отбелязва се за изборите или за референдума е упълномощаването или за изборите и за референдума едновременно.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие едновременно в изборите и в референдума, изготвят един общ списък на свои представители, упълномощени едновременно за изборите и за референдума.

10.Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 8 от настоящото съобщение и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат до 4 ноември 2016 г. включително на съответната районна избирателна комисия.

Не се приемат сканирани списъци на технически носител.

11.Списъкът се публикува на интернет страницата на районна избирателна комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 

12.Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители, при спазване изискванията на т. 3 от съобщението. Списъкът се изготвя по реда на т. 9 и 10.

13.До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или от упълномощени от тях лица. Оттеглянето на пълномощното на представител на инициативен комитет се извършва от представляващото инициативния комитет лице. В РИК, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

14.При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент, упълномощените за първия избор, представители, чиито кандидати участват в новия избор запазват статута си, а партиите, коалициите и инициативните комитети участващи в новия избор могат да упълномощят и нови представители между двата избора, при спазване изискването на т. 3.

07.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия -Ямбол нaпомня, че на 22 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания,  които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия  на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум  насрочени за 06 ноември 2016г., могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец   (Приложение  23-ПВР/НР) от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от  5 /пет / дни преди изборния ден , т. е. 31.10.2016г.  при условие,  че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна секция /ПСИК/.

07.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия -Ямбол нaпомня, че на 22 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум  насрочени за 06 ноември 2016г.

Заявлението се подава  до кмета на общината или до кметския наместник в писмена форма по образец    / Приложение № 14-ПВР/НР / от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната  община  по настоящия адрес на лицето.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 185-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Трифон Милчев Николов - застъпник на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова и сигнал от Десислава Иванова Кичукова – наблюдател на сдружение „ГИСДИ“, и двете за извършено нарушение на ИК.

 • № 184-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за новия (втори) тур за избор на президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г.

 • № 183-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за новия (втори) тур за избор на президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г.

всички решения