ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Петър Йорданов Стоянов4/09.02.2023 г.
Милен Стоянов Ангелов5/09.02.2023 г.
Александър Стойчев Стойков6/09.02.2023 г.
Панайот Събинов Димитров9/30.03.2023 г.
Иван Йорданов Янков10/30.03.2023 г.
Теодор Йорданов Янков11/30.03.2023 г.
Стоян Великов Димитров12/30.03.2023 г.
Христо Ангелов Георгиев13/30.03.2023 г.
Димитър Николаев Тодоров14/30.03.2023 г.
Марин Динев Иванов15/30.03.2023 г.
Йордан Теодоров Йорданов16/30.03.2023 г.
Ангел Събков Василев17/30.03.2023 г.
Марийка Ганева Иванова18/30.03.2023 г.
Ваня Петрова Даскалова19/30.03.2023 г.
Каля Николова Бушнакова20/30.03.2023 г.
Донка Георгиева Никова21/30.03.2023 г.
Таня Тодорова Панайотова22/30.03.2023 г.
Иванка Петкова Панайотова23/30.03.2023 г.
Никола Апостолов Киров24/30.03.2023 г.
Божидар Илиев Димитров25/30.03.2023 г.
Димитър Илиев Димитров26/30.03.2023 г.
Мария Дамянова Георгиева27/30.03.2023 г.
Здравка Петкова Панайотова28/30.03.2023 г.
Христо Стоянов Николов29/30.03.2023 г.
Христо Дянков Михов30/30.03.2023 г.
Таня Иванова Мъндева31/30.03.2023 г.
Евгени Атанасов Пенев32/30.03.2023 г.
Атанас Христов Христов33/30.03.2023 г.
Красимир Пасков Георгиев34/30.03.2023 г.
Росица Радева Желязкова35/30.03.2023 г.
Стиван Иванов Жечев36/30.03.2023 г.
Рая Панайотова Панайотова37/30.03.2023 г.
Марин Йорданов Маринов38/30.03.2023 г.
Мария Георгиева Петрова39/30.03.2023 г.
Живка Тодорова Кафеджиева40/30.03.2023 г.
Георги Димитров Георгиев41/30.03.2023 г.
Атанас Димитров Попов42/30.03.2023 г.
Снежана Христова Делчева43/30.03.2023 г.
Павлин Асенов Илиев44/30.03.2023 г.
Маргарита Жекова Гочева45/30.03.2023 г.
Валентин Петров Хаджиев46/30.03.2023 г.
Стоянка Желязкова Кавръкова47/30.03.2023 г.
Яна Христова Петрова48/30.03.2023 г.
Георги Ангелов Стоянов49/30.03.2023 г.
Радостин Стоянов Димитров50/30.03.2023 г.
Таня Асенова Стоянова51/30.03.2023 г.
Илия Христов Камбуров52/30.03.2023 г.
Желязко Стоянов Маринов53/30.03.2023 г.
Иван Демирев Иванов54/30.03.2023 г.
Георги Дженков Русев55/30.03.2023 г.
Добра Георгиева Тодорова56/30.03.2023 г.
Георги Борисов Колев57/30.03.2023 г.
Жана Петрова Камбурова58/30.03.2023 г.
Иванка Иванова Пенчева59/30.03.2023 г.
Тодор Николаев Николов60/30.03.2023 г.
Михаил Атанасов Терзиев61/30.03.2023 г.
Веселин Толев Йорданов62/30.03.2023 г.
Андрей Недков Стоянов63/30.03.2023 г.
Живко Йорданов Вълков64/30.03.2023 г.
Христо Иванов Христов65/30.03.2023 г.
Мария Стефанова Домусчиева-Петкова66/30.03.2023 г.
Мата Иванова Динкова67/30.03.2023 г.
Станка Йовчева Запрева68/30.03.2023 г.
Емилия Христова Кремъкова69/30.03.2023 г.
Илчо Димитров Абрашев70/30.03.2023 г.
Захари Николов Захариев71/30.03.2023 г.
Анна Грозданова Грозданова72/30.03.2023 г.
Мария Илиева Славова73/30.03.2023 г.
Ефтим Божидаров Важаров74/30.03.2023 г.
Димитър Василев Димитров75/30.03.2023 г.
Явор Златков Брънков76/30.03.2023 г.
Георги Николаев Георгиев77/30.03.2023 г.
Добромир Илиев Димитров78/30.03.2023 г.
Диляна Кръстева Ставрева79/30.03.2023 г.
Галин Славчев Костов80/30.03.2023 г.
Ясен Атанасов Киров81/30.03.2023 г.

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения