Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Ямбол, 03.04.2023

ОТНОСНО: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл.71, ал.1, т.1 от ИК, Районната избирателна комисия Ямбол,

 

РЕШИ:

Приема  резултатите от секционен протокол на СИК № № 312600100 - Община Ямбол в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при сработени контроли на секционния протокол, като приема че т.3 = т.5 или броят гласували избиратели, според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница /под черта/, е равен на общия брой на намерените в избирателната кутия и специалната кутия за машинно гласуване бюлетини.

Препис от решението да се предостави на ИО.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 05.04.2023 в 11:21 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения