БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Райно Георгиев Георгиев1/29.03.2023
Юрко Господинов Стоянов2/29.03.2023
Кирил Грудев Кирилов3/29.03.2023
Божил Георгиев Мутафчиев4/29.03.2023
Димитър Динков Иванов5/29.03.2023
Георги Петров Георгиев6/29.03.2023
Галя Колева Панайотова7/29.03.2023
Олег Димитров Арабов8/29.03.2023
Даниел Сотиров Мутафчиев9/29.03.2023
Тинка Господинова Иванова10/29.03.2023
Йордан Койчев Йорданов11/29.03.2023
Иван Георгиев Иванов12/29.03.2023
Койчо Тончев Койчев13/29.03.2023
Янко Стоянов Добрев14/29.03.2023
Младен Петров Младенов15/29.03.2023
Георги Димитров Василев16/29.03.2023
Диньо Канев Капитанов17/29.03.2023
Таня Ганчева Стоянова18/29.03.2023
Велика Атанасова Петкова19/29.03.2023
Петранка Димитрова Добрева20/29.03.2023
Динка Тенева Гърдева20/29.03.2023
Димитринка Иванова Иванова21/29.03.2023
Дияна Иванова Жечева22/29.03.2023
Вълчо Стоянов Вълчев23/29.03.2023
Йовчо Павлов Митев24/29.03.2023
Койчо Колев Иванов25/29.03.2023
Иванка Атанасова Панайотова26/29.03.2023
Георги Иванов Георгиев27/29.03.2023
Динка Бонева Въртигорова28/29.03.2023
Атанаска Жекова Николова29/29.03.2023
Кольо Стоянов Колев30/29.03.2023
Ангелина Тодорова Николова31/29.03.2023
Донка Радева Иванова32/29.03.2023
Марияна Колева Ефтимова33/29.03.2023
Ангелина Недялкова Цвяткова34/29.03.2023
Красимира Кръстева Георгиева35/29.03.2023
Желка Илиева Стоянова36/29.03.2023
Марин Станев Иванов37/29.03.2023
Антоанета Драганова Петрова38/29.03.2023
Еленка Митева Кушева39/29.03.2023
Тана Христова Стоянова40/29.03.2023
Тихомир Станчев Тачев41/29.03.2023
Видка Русева Василева42/29.03.2023
Господин Стоянов Добрев43/29.03.2023
Стойка Алдинова Вълчева44/29.03.2023
Еленка Златева Тенева45/29.03.2023
Демир Велчев Цонев46/29.03.2023
Желязка Петрова Донева47/29.03.2023
Денка Василева Славова48/29.03.2023
Дона Атанасова Димитрова49/29.03.2023
Румяна Стоянова Иванова50/29.03.2023
Георги Йорданов Иванов51/29.03.2023
Константин Недялков Иванов52/29.03.2023
Стефка Иванова Петрова53/29.03.2023
Стоян Георгиев Стоянов54/29.03.2023
Стойчо Тодоров Динев55/29.03.2023
Веселка Танева Михайлова56/29.03.2023
Георги Колев Георгиев57/29.03.2023
Елена Костадинова Зурлева58/29.03.2023
Янка Стоянова Мармарова-Кючукова59/29.03.2023
Никола Стоянов Николов60/29.03.2023
Красимира Стоянова Петрова61/29.03.2023
Евгения Динева Пенчева62/29.03.2023
Иван Проданов Иванов63/29.03.2023
Златина Петкова Златева64/29.03.2023
Стоянка Томаева Панайотова65/29.03.2023
Дияна Йорданова Ганева66/29.03.2023
Иванка Недова Йорданова67/29.03.2023
Васил Ванев Хаджизлатев68/30.03.2023
Атанаска Димитрова Христова69/30.03.2023
Донка Драганова Енева70/30.03.2023
Виктория Стойчева Стоева71/30.03.2023
Ирина Атанасова Георгиева72/30.03.2023
Ана Николова Минчева73/30.03.2023
Иван Минчев Иванов74/30.03.2023
Никола Димитров Ненов75/30.03.2023
Радка Николова Гълъбова76/30.03.2023
Ангел Христов Ангелов77/30.03.2023
Атанас Николов Димитров78/30.03.2023
Станчо Йорданов Кирилов79/30.03.2023
Стоянка Петкова Смолева80/30.03.2023
Стоянка Великова Джевизова81/30.03.2023
Мария Славова Георгиева82/30.03.2023
Станка Димитрова Атанасова
Васил Андонов Илиев
Динко Стоянов Вълков

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения