Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА6-1/01.04.2023
ДОНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА6-2/01.04.2023
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ6-3/01.04.2023
МАРИЯН ИВАНОВ ЗАРЕВ6-4/01.04.2023
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ЙОВЧЕВА6-5/01.04.2023
МАРИЙКА ИВАНОВА МИХОВА6-6/01.04.2023
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА6-7/01.04.2023
ИВАНКА НАНЕВА КАРАИВАНОВА6-8/01.04.2023
ПЕНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА6-9/01.04.2023
ТОДОРКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА6-10/01.04.2023
МАРИЙКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА6-11/01.04.2023
МАРА ЯНЕВА СЪБЕВА6-12/01.04.2023
ТАТЯНА АТАНАСОВА УЗУНОВА6-13/01.04.2023
КИРО ПЕТКОВ КРЪСТЕВ6-14/01.04.2023
ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖЕДЖЕВ6-15/01.04.2023
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ СИМЕОНОВ6-16/01.04.2023
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЪРДЕВ6-17/01.04.2023
ДИМИЛИЯН ДИМЧЕВ ПЕНКОВ6-18/01.04.2023
МИГЛЕНА ДИМАНОВА КОЛЕВА6-19/01.04.2023
АНТОНИЯ ДЖЕНКОВА ПЕТРОВА6-20/01.04.2023
ГЕРМАН МИШЕВ АСЕНОВ6-21/01.04.2023
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИЛЕВА6-22/01.04.2023
ВИОЛЕТА ГЕРМАНОВА МИШЕВА6-23/01.04.2023
БИЛЯНА АЛЬОШЕВА АСЕНОВА6-24/01.04.2023
АНДОН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ6-25/01.04.2023
ДИМИТЪР НИКОЛОВ АРГИРОВ6-26/01.04.2023
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ6-27/01.04.2023
ЛЮДМИЛА КОСЕВА КОСЕВА6-28/01.04.2023
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ6-29/01.04.2023
МУСТАФА АЛИ АХМЕД6-30/01.04.2023
АЛИ АХМЕД ЮСЕИН6-31/01.04.2023
Християн Станимиров Стоянов6-32/01.04.2023
ДОРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА6-33/01.04.2023
ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА6-34/01.04.2023
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА6-35/01.04.2023
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ БУЧАКЧИЕВ6-36/01.04.2023
СТОЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА6-37/01.04.2023
КАЛИНКА СТОЯНОВА СЛАВОВА6-38/01.04.2023
ПРЕСЛАВ ЯНКОВ ДРАГАНОВ6-39/01.04.2023
АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВ СЛАВОВ6-40/01.04.2023
СЪБКА АСЕНОВА ПЕТРОВА6-41/01.04.2023
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ6-42/01.04.2023
БОНКА ДОБРЕВА МИЛЕВА6-43/01.04.2023
НЕНЧО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ6-44/01.04.2023
ИЛИЯ НЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ6-45/01.04.2023
СОФКА СТОЯНОВА БОЖКОВА6-46/01.04.2023
ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА6-47/01.04.2023
АСЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ6-48/01.04.2023
МАРИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА6-49/01.04.2023
СЛАВЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ6-50/01.04.2023
ВЕСЕЛИНА АПОСТОЛОВА ВАСИЛЕВА6-51/01.04.2023
ЩЕРЬО ХРИСТОВ СИМЕОНОВ6-52/01.04.2023
МАРИЯ АНДРЕЕВА ХРИСТОВА6-53/01.04.2023
АНГЕЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ6-54/01.04.2023
АСЕН ХРИСТОВ АТАНАСОВ6-55/01.04.2023
ФАНА НАЙДЕНОВА МЕТОДИЕВА6-56/01.04.2023
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА6-57/01.04.2023
МАНОЛ АНДРЕЕВ ИВАНОВ6-58/01.04.2023
СЛАВ КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ6-59/01.04.2023
РАДКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА6-60/01.04.2023
ДОРА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА6-61/01.04.2023
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ6-62/01.04.2023
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ6-63/01.04.2023
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ6-64/01.04.2023
АНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА6-65/01.04.2023
НИКОЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА6-66/01.04.2023
ЛЮБКА ИВАНОВА ХРИСТОВА6-67/01.04.2023
БОГОМИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ6-68/01.04.2023
СТОЯН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ6-69/01.04.2023
САШО ДРАГАНОВ СТОЯНОВ6-70/01.04.2023
ЕЛКА ОГНЯНОВА ТОПЧИЕВА6-71/01.04.2023
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ6-72/01.04.2023
ИВАН МИТКОВ ВАСИЛЕВ6-73/01.04.2023
ЕМИЛИЯ САМУИЛОВА АХМЕД6-74/01.04.2023
АЛИ МУСТАФА АХМЕД6-75/01.04.2023
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ6-76/01.04.2023
КАДЕР ВИЛДАНОВА АХМЕД6-77/01.04.2023
ЗЕЙНЕП САЛИЕВА ЧЕРКЕЗОВА6-78/01.04.2023
МАРТИН МИТКОВ ТОПЧИЕВ6-79/01.04.2023
МАРИАНА КОСТАДИНОВА КРАЕВА6-80/01.04.2023
ДЖЕНИ СТОЯНОВА ПЕНКОВА6-81/01.04.2023
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ПЕНКОВ6-82/01.04.2023
ГЕРГИНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА6-83/01.04.2023
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ6-84/01.04.2023
СУЛТАНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА6-85/01.04.2023
ЛИЛЯНА САШЕВА ДРАГАНОВА6-86/01.04.2023
АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ6-87/01.04.2023
ЗЛАТКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА6-88/01.04.2023
СТОЯН ДРАГАНОВ МАРИНОВ6-89/01.04.2023
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ6-90/01.04.2023
ЙОРДАНКА САШЕВА ДРАГАНОВА6-91/01.04.2023
СТОЯН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ6-92/01.04.2023
СОФИЯ ЯНКОВА СТОЯНОВА6-93/01.04.2023
КАТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА6-94/01.04.2023
ДАНАИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ6-95/01.04.2023
ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ6-96/01.04.2023
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ6-97/01.04.2023
ГАБРИЕЛА ЙОВЧЕВА ЙОВЧЕВА6-98/01.04.2023
Христо Асенов Христов6-99/01.04.2023

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения