Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Патриция Александрова Терзииванова5-1/01.04.2023
Емануел Дианов Караманов5-2/01.04.2023
Ива Ивайлова Турлакова5-3/01.04.2023
Милен Иванов Михайлов5-4/01.04.2023
Петьо Михайлов Николов5-5/01.04.2023
Пешо Николов Петров5-6/01.04.2023
Димитрина Петрова Стоева5-7/01.04.2023
Кирил Петров Иванов5-8/01.04.2023
Пламена Людмилова Русева5-9/01.04.2023
Владимир Милчев Милев5-10/01.04.2023
Недялко Минков Христов5-11/01.04.2023
Донка Колева Николова5-12/01.04.2023
Милчо Иванов Георгиев5-13/01.04.2023
Стоянка Златева Колева5-14/01.04.2023
Енчо Желязков Колев5-15/01.04.2023
Марияна Енчева Колева5-16/01.04.2023
Иван Стоилов Игнатов5-17/01.04.2023
Георги Димитров Георгиев5-18/01.04.2023
Галина Златева Златева-Велева5-19/01.04.2023
Веселинка Василева Колева5-20/01.04.2023
Пламен Георгиев Христов5-21/01.04.2023
Николина Димитрова Русева5-22/01.04.2023
Руска Недялкова Петкова5-23/01.04.2023
Дяко Георгиев Дяков5-24/01.04.2023
Райна Димитрова Дякова5-25/01.04.2023
Пенка Димитрова Петрова5-26/01.04.2023
Йордан Ташев Христов5-27/01.04.2023
Дора Парушева Георгиева5-28/01.04.2023
Антон Георгиев Георгиев5-29/01.04.2023
Михаил Андонов Георгиев5-30/01.04.2023
Радка Вълкова Димитрова5-31/01.04.2023
Христина Василева Георгиева5-32/01.04.2023
Петьо Петев Михалев5-33/01.04.2023
Петьо Господинов Михалев5-34/01.04.2023
ДИМИТРИНКА МИТКОВА АВРАМОВА5-35/01.04.2023
Нина Станчева Добринова5-36/01.04.2023
Ваня Колева Георгиева5-37/01.04.2023
Красимира Панайотова Иванова5-38/01.04.2023
Христо Нейков Косев5-39/01.04.2023
Донка Драганова Енева5-40/01.04.2023
Стойка Иванова Вълкова5-41/01.04.2023
Янулка Димитрова Иванова5-42/01.04.2023
Таньо Минев Танев5-43/01.04.2023
Митко Николаев Митков5-44/01.04.2023
Динка Велчева Стоянова5-45/01.04.2023
Кремена Валентинова Едрева5-46/01.04.2023
Марийка Петрова Кунева5-47/01.04.2023
Въла Стефанова Атанасова5-48/01.04.2023
Марияна Стоянова Великова5-49/01.04.2023
Перихан Рамаданова Айвазова5-50/01.04.2023
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ5-51/01.04.2023
Маргарита Атанасова Йовчева5-52/01.04.2023
Комна Йорданова Жечкова5-53/01.04.2023
Анета Димитрова Маринова5-54/01.04.2023
Славчо Велчев Славов5-55/01.04.2023
Митка Иванова Кръстева5-56/01.04.2023
Атанас Стефанов Бомбов5-57/01.04.2023
Събин Михайлов Събев5-58/01.04.2023
Людмил Пенев Русев5-59/01.04.2023
Найден Василев Василев5-60/01.04.2023
Матена Стойчева Василева5-61/01.04.2023
Васил Георгиев Василев5-62/01.04.2023
Атанас Георгиев Георгиев5-63/01.04.2023
Петър Желязков Гинев5-64/01.04.2023
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ5-65/01.04.2023
Илия Костадинов Патрашков5-66/01.04.2023
Евдокия Петрова Петрова5-67/01.04.2023
Пенчо Костадинов Костадинов5-68/01.04.2023
Светла Колева Петрова5-69/01.04.2023
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГАНДОВА5-70/01.04.2023
ЖИВКО ДИМИТРОВ ГАНДОВ5-71/01.04.2023
Йордан Димитров Бончев5-72/01.04.2023
Недялка Колева Димитрова5-73/01.04.2023
Димитър Георгиев Димитров5-74/01.04.2023
Ганка Георгиева Панева5-75/01.04.2023

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения