Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Добромир Тодоров Даскалов2-1/28.03.2023
Петя Тодорова Енчева2-2/28.03.2023
Желязко Атанасов Желязков2-3/28.03.2023
Васил Христов Димитров2-4/28.03.2023
Стефан Тодоров Велев2-5/28.03.2023
Кети Петрова Лесева-Василева2-6/28.03.2023
Георги Николов Николов2-7/28.03.2023
Мария Тодорова Стойкова2-8/28.03.2023
Пенка Петрова Панайотова2-9/28.03.2023
Жени Иванова Танчева2-10/28.03.2023
Валентина Йорданова Георгиева2-11/28.03.2023
Веска Аврамова Аврамова2-12/28.03.2023
Стефан Георгиев Хаджиев2-13/28.03.2023
Ивелина Жекова Стоянова2-14/28.03.2023
Донка Велева Георгиева2-15/28.03.2023
Галина Донева Димитрова2-16/28.03.2023
Катя Димитрова Ковачева2-17/28.03.2023
Ваня Цонева Йорданова2-18/28.03.2023
Янка Дичева Димова2-19/28.03.2023
Николинка Борисова Иванова2-20/28.03.2023
Руска Стоянова Тодорова2-21/28.03.2023
Янко Димов Янков2-22/28.03.2023
Златка Стоянова Стайкова2-23/28.03.2023
Стойка Колева Атанасова2-24/28.03.2023
Иван Стоянов Иванов2-25/28.03.2023
Диана Донева Стоянова2-26/28.03.2023
Златка Николова Касидова2-27/28.03.2023
Димитринка Георгиева Ванева2-28/28.03.2023
Иван Михайлов Ненов2-29/28.03.2023
Мина Петрова Димитрова2-30/28.03.2023
Георги Димитров Господинов2-31/28.03.2023
Янка Ангелова Митева2-32/28.03.2023
Христо Стамов Христов2-33/28.03.2023
Господин Георгиев Господинов2-34/28.03.2023
Елена Стоева Георгиева2-35/28.03.2023
Димитър Панев Димитров2-36/28.03.2023
Милчо Бенев Делев2-37/28.03.2023
Пею Георгиев Пеев2-38/28.03.2023
Диляна Пенкова Йорданова2-39/28.03.2023
Виолета Илиева Тодорова2-40/28.03.2023
Нели Петкова Бакърджиева2-41/28.03.2023
Петко Димитров Митев2-42/28.03.2023
Георги Тодоров Черелов2-43/28.03.2023
Веселин Костадинов Иванов2-44/28.03.2023
Емил Динев Колев2-45/28.03.2023
Иван Атанасов Жечев2-46/28.03.2023
Борис Джендов Борисов2-47/28.03.2023
Донка Митева Желева2-48/28.03.2023
Мария Ангелова Иванова2-49/28.03.2023
Диана Миткова Господинова2-50/28.03.2023
Гена Илиева Кючукова-Тодорова2-51/28.03.2023
Маргарита Ангелова Пехливанова2-52/28.03.2023
Янаки Динев Янакиев2-53/28.03.2023
Николай Величков Петков2-54/28.03.2023
Петър Минов Добрев2-55/28.03.2023
Пламен Йорданов Панайотов2-56/28.03.2023
Иван Атанасов Иванов2-57/28.03.2023
Величка Събева Вичева2-58/28.03.2023
Мария Иванова Георгиева2-59/28.03.2023
Тонка Недева Динева2-60/28.03.2023
Христо Димитров Лумбов2-61/28.03.2023
Стоян Димитров Стоянов2-62/28.03.2023
Николай Илиев Иванов2-63/28.03.2023
Еленка Иванова Филипова2-64/28.03.2023
Коста Николов Костов2-65/28.03.2023
Стоян Стефанов Георгиев2-66/28.03.2023
Васил Петров Василев2-67/28.03.2023
Тодор Стойков Тодоров2-68/28.03.2023
Динко Станиславов Славов2-69/28.03.2023
Йовка Добрева Вълева2-70/28.03.2023
Антон Димитров Димитров2-71/28.03.2023
Ралица Янчева Димитрова2-72/28.03.2023
Добри Георгиев Добрев2-73/28.03.2023
Румен Енчев Вълчев2-74/28.03.2023
Емилия Мишева Илиева2-75/28.03.2023
Николинка Георгиева Недялкова2-76/28.03.2023
Мариана Ангелова Гочева2-77/28.03.2023
Демир Станчев Танев2-78/28.03.2023
Дияна Тодорова Танева2-79/28.03.2023
Мария Васкова Добрева2-80/28.03.2023
Стоян Андонов Ганчев2-81/28.03.2023
Дянка Славова Петрова2-82/28.03.2023
Емил Колев Асенов2-83/28.03.2023
Илиян Димитров Димитров2-84/28.03.2023
Димитър Нейков Буиков2-85/28.03.2023
Димитринка Колева Йорданова2-86/28.03.2023
Йордан Атанасов Данев2-87/28.03.2023
Петранка Иванова Илиева2-88/28.03.2023
Иван Колев Марков2-89/28.03.2023
Цветелина Илиева Минчева2-90/28.03.2023
Драгомир Димитров Драгиев2-91/28.03.2023
Елена Димитрова Стефкова2-92/28.03.2023
Димитър Йовчев Димитров2-93/28.03.2023
Галин Димитров Димитров2-94/28.03.2023
Иван Георгиев Иванов2-95/28.03.2023
Анулиран2-96/28.03.2023
Пенка Стойчева Стоянова2-97/28.03.2023
Еленка Славова Иванова2-98/28.03.2023
Стела Стоянова Иванова2-99/28.03.2023
Тодора Стоева Георгиева2-100/28.03.2023
Борислав Пламенов Панев2-101/28.03.2023
Тонка Атанасова Динева2-102/28.03.2023
Цонка Динева Желязкова2-103/28.03.2023
Йоана Димитрова Димитрова2-104/28.03.2023
Анелия Петрова Петрова2-105/28.03.2023
Иван Митев Чобанов2-106/28.03.2023
Радостина Христова Павлова2-107/28.03.2023
Петра Желева Иванова2-108/28.03.2023
Калудка Пенчева Иванова2-109/28.03.2023
Красимир Атанасов Андонов2-110/28.03.2023
Коста Димитров Костов2-111/28.03.2023
Венета Георгиева Чомакова-Пиенар2-112/28.03.2023
Стоян Атанасов Стоянов2-113/28.03.2023
Йонка Йорданова Желева2-114/28.03.2023
Стефан Атанасов Атанасов2-115/28.03.2023
Нико Иванов Митев2-116/28.03.2023
Михал Атанасов Михалев2-117/28.03.2023
Михо Манев Михов2-118/28.03.2023
Мария Парушева Атанасова2-119/28.03.2023
Таня Събева Иванова2-120/28.03.2023
Иса Мехмед Али2-121/28.03.2023
Иван Великов Стоев2-122/28.03.2023
Николай Младенов Наков2-123/28.03.2023
Янка Колева Върбанова2-124/28.03.2023
Радостина Стойкова Минчева2-125/28.03.2023
Йорданка Ангелова Иванова2-126/28.03.2023
Стоянка Иванова Атанасова2-127/28.03.2023

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения