Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА КЪНЕВА1-1/24.03.2023
Дияна Динева Русева1-2/24.03.2023
Иван Калчев Димитров1-3/24.03.2023
Донка Павлова Молдуванова1-4/24.03.2023
Николай Георгиев Баев1-5/24.03.2023
Димитрина Георгиева Караджова1-6/24.03.2023
Димитър Петров Парушев1-7/24.03.2023
Ирина Пеева Чавдарова1-8/24.03.2023
РАДА ЯНЕВА ГАЙДАРОВА1-9/24.03.2023
Веселина Стоянова Ангелова1-10/24.03.2023
Васил Петров Попов1-11/24.03.2023
Димитринка Дочева Димитрова1-12/24.03.2023
Ангелина Пенева Борисова1-13/24.03.2023
Донка Василева Недева1-14/24.03.2023
Цветан Димитров Цветков1-15/24.03.2023
Тодор Костадинов Дамянов1-16/24.03.2023
Димка Тодорова Минева1-17/24.03.2023
Митра Атанасова Станчева1-18/24.03.2023
Христо Илиев Кичуков1-19/24.03.2023
Руска Иванова Стоянова1-20/24.03.2023
Златка Николова Иванова1-21/24.03.2023
Елена Иванова Неделчева1-22/24.03.2023
Кана Танева Добрикова1-23/24.03.2023
Стоянка Георгиева Пенчева1-24/24.03.2023
Ивайло Борисов Борисов1-25/24.03.2023
Донка Добрева Дженкова1-26/24.03.2023
Радка Димитрова Балтаджиева1-27/24.03.2023
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ1-28/28.03.2023
СИЙКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА1-29/28.03.2023
МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА1-30/28.03.2023
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ1-31/28.03.2023
ЗЛАТОМИР ЯНЧЕВ ЗЛАТЕВ1-32/28.03.2023
ДОНКА ПЕНЕВА ЮРУКОВА1-33/28.03.2023
КОЙНА ДИМИТРОВА ЛЕКОВА1-34/28.03.2023
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БИНЕВА1-35/28.03.2023
СТАНКА ГЕОРГИЕВА КЮЧЕКОВА1-36/28.03.2023
ГЕНКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА1-37/28.03.2023
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЧИРПАНЛИЕВА-ШОПОВА1-38/28.03.2023
МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА1-39/28.03.2023
СОНЯ АНГЕЛОВА ПАШКУЛЕВА1-40/28.03.2023
СТЕФКА РАЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА1-41/28.03.2023
ТИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА1-42/28.03.2023
НЕДЯЛКА ДЯНЧЕВА МАРИНОВА1-43/28.03.2023
СТАНКА МАРЧЕВА ДЯНКОВА1-44/28.03.2023
ПЕТКО МАРКОВ ПЕТКОВ1-45/28.03.2023
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА1-46/28.03.2023
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА1-47/28.03.2023
НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА1-48/28.03.2023
МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА1-49/28.03.2023
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА1-50/28.03.2023
МИТКА ДОЙЧЕВА ДОЙЧЕВА1-51/28.03.2023
ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ1-52/28.03.2023
ПЕНКА МОНЕВА ЙОРДАНОВА1-53/28.03.2023
Анулиран1-54/28.03.2023
НЕДЕЛЯ ТОДОРОВА КАФЕДЖИЕВА1-55/28.03.2023
ТАШКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА1-56/28.03.2023
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ1-57/28.03.2023
ПЕНКА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА1-58/28.03.2023
ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА1-59/28.03.2023
СЛАВКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА1-60/28.03.2023
ПАВЛИНКА ЯНЕВА ПАВЛОВА1-61/28.03.2023
СТАНКА КОЛЕВА КАЗАКОВА1-62/28.03.2023
НИНА ТОДОРОВА ГАРАБЕДЯН1-63/28.03.2023
ГАРАБЕД ТОРО ГАРАБЕДЯН1-64/28.03.2023
НЕЙЧО ЖЕКОВ КОВАЧЕВ1-65/28.03.2023
ПАНАИЧКА КОЛЕВА ИВАНОВА1-66/28.03.2023
ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНТОНОВ1-67/28.03.2023
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ГРУДЕВА1-68/28.03.2023
АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ1-69/28.03.2023
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИЛЕВА1-70/28.03.2023
МИМА ГОСПОДИНОВА АНТОНОВА1-71/28.03.2023
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЕНЧЕВ1-72/28.03.2023
ТАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ1-73/28.03.2023
БОНКА ИЛИЕВА АСЕНОВА1-74/28.03.2023
ДОНКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА1-75/28.03.2023
СТАНКА ГЕНЧЕВА ЛАМБОВА1-76/28.03.2023
ИВАНКА СИМЕОНОВА ГЕНЧЕВА1-77/28.03.2023
ДРАГАНА КОЛЕВА ХРИСТОВА1-78/28.03.2023
ХРИСТО СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ1-79/28.03.2023
ЖАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА1-80/28.03.2023
АНЖЕЛИНА СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА1-81/28.03.2023
МАРИАНА КОЛЕВА ТОДОРОВА-ГЕОРГИЕВА1-82/28.03.2023
СВЕТОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ1-83/28.03.2023
СУЛТАНА КИРОВА ДИМИТРОВА1-84/28.03.2023
АТАНАСКА ДИНКОВА НЕЙКОВА-ДИМОВА1-85/28.03.2023
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА1-86/28.03.2023
МИНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА1-87/28.03.2023
АСЕН СТЕФАНОВ АСЕНОВ1-88/28.03.2023
МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА1-89/28.03.2023
РАЙНА НИКОЛАЕВА ЩЕРЕВА1-90/28.03.2023
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ1-91/28.03.2023
СТОЯНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА1-92/28.03.2023
СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ1-93/28.03.2023
МАРИЙКА ТЕНЕВА ИВАНОВА1-94/28.03.2023
ЯНКА ИВАНОВА ХРИСТАКИЕВА1-95/28.03.2023
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ИВАНОВ1-96/28.03.2023
РУСКО ЖЕКОВ ДОЧЕВ1-97/28.03.2023
ДАНКА ЕНЕВА ДИНЕВА1-98/28.03.2023
ПАНАЙОТ КОСТАДИНОВ ДЖЕНДОВ1-99/28.03.2023
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА1-100/28.03.2023
МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА1-101/28.03.2023
ВАНЯ ГОСПОДИНОВА МАРЧЕВА-ТЮФЕКЧИЕВА1-102/28.03.2023
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА1-103/28.03.2023
ДИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА1-104/28.03.2023
МИНОСЛАВА РУСКОВА РУСЕВА1-105/28.03.2023
РАДКА КРЪСТИНОВА ИВАНОВА1-106/28.03.2023
КЪНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА1-107/28.03.2023
ТАШКА КОЛЕВА ЯНЧЕВА1-108/28.03.2023
КОЛЬО СЪБЕВ БОНЕВ1-109/28.03.2023
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ1-110/28.03.2023
ДЖУЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА1-111/28.03.2023
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ1-112/28.03.2023
ИВАНКА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА1-113/28.03.2023
КРЪСТИНА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА1-114/28.03.2023
МАРИЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА1-115/28.03.2023
ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ КАЛЧЕВ1-116/28.03.2023
ДИМО СТОЯНОВ ДИМОВ1-117/28.03.2023
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА1-118/28.03.2023
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ1-119/28.03.2023
ДЕНКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА1-120/28.03.2023
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА1-121/28.03.2023
СЛАВКА ЛЕЧЕВА АНДРЕЕВА1-122/28.03.2023
ЙОНКА СЛАВОВА НЕДЯЛКОВА1-123/28.03.2023
ЖЕЧКА МИХОВА ЛЕСЕВА1-124/28.03.2023
РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА1-125/28.03.2023
МАРИЙКА ВЪЛЕВА КОНЯРОВА1-126/28.03.2023
САШО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ1-127/28.03.2023
Ана Николова Минчева1-128/29.03.2023
Иван Минчев Иванов1-129/29.03.2023
Никола Димитров Ненов1-130/29.03.2023
Анулиран1-131/29.03.2023
Радка Николова Гълъбова1-132/29.03.2023
Ангел Христов Ангелов1-133/29.03.2023
Атанас Николов Димитров1-134/29.03.2023
Станчо Йорданов Кирилов1-135/29.03.2023
Стоянка Петкова Смолева1-136/29.03.2023
Стоянка Великова Джевизова1-137/29.03.2023
Мария Славова Георгиева1-138/29.03.2023
Стефка Костадинова Стоянова1-139/31.03.2023
Ангел Йорданов Митков1-140/31.03.2023
Господин Иванов Георгиев1-141/31.03.2023
Иван Колев Балчев1-142/31.03.2023
Станка Иванова Даскалова1-143/31.03.2023
Цонка Иванова Добрева1-144/31.03.2023
Десислава Василчева Вълева1-145/31.03.2023
Костадин Христов Стоянов1-146/31.03.2023
Ванеса Георгиева Иванова1-147/31.03.2023
Йонка Василева Йовчева1-148/31.03.2023
Любомир Петров Динев1-149/31.03.2023
Жана Георгиева Петрова1-150/31.03.2023
Иван Стефанов Иванов1-151/31.03.2023

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения