Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Ямбол, 29.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на реда за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини при възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл.269 ИК, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.29 от Изборния кодекс, във връзка с Раздел III “ИЗБОРЕН ДЕН – 2 април 2023 г.” от Методическите указания част първа на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК и Решение № 1823-НС от 27.03.2023 г. на ЦИК Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОПРЕДЕЛЯ следния ред за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини  при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване:

Към гласуване само с хартиени бюлетини се преминава единствено при възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.  При наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл. 269 ИК и наличие на попълнен протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК (Приложение 5 към методическите указания) от СИК, Районна избирателна комисия Ямбол първо уведомява ЦИК за фактическата обстановка и след съгласуване с ЦИК, взема решение за преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, след което изпраща решението си на Централната избирателна комисия.

2.ОПРЕДЕЛЯ следния ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК Ямбол на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 81-НС-х и № 82-НС-хм от изборните книжа).

При сгрешен протокол председателя на съответната СИК/ПСИК уведомява Районна избирателна комисия в Тридесет в първи изборен район – Ямболски. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определен с решение на РИК Ямбол член, при спазване на правилата и изискванията на чл. 274 ИК и Решение № 1823-НС от 27.03.2023 г. на ЦИК.  За получаването на сгрешения протокол и предаването на СИК/ПСИК на новия формуляр на секционен протокол се съставя приемо-предавателен протокол - Приложение 78-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокола.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 78-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК.

Районна избирателна комисия Ямбол изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация.

Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 78-НС от изборните книжа) за РИК Ямбол и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК Ямбол на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК.

Копие от настоящото решение да се изпрати на областна администрация за сведение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения