Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Ямбол, 28.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Мирослав Георгиев Козарев - упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведено под  № 2 от 28.03.2023г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, с което е направено искане за регистрация на 127 (сто двадесет и седем) застъпници на кандидатската листа на коалицията.

Районна избирателна комисия в 31 Изборен район - Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец - Приложение № 43-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен и на магнитен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното и 127 (сто двадесет и седем) броя  декларации  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и на списъка със заявените застъпници, РИК - Ямбол приема, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 127 (сто двадесет и седем)  застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15, чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №1713-НС от 28.02.23г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,

 

РЕШИ:

1.Регистрира 127 (сто двадесет и седем) застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в  Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Добромир Тодоров Даскалов

2

Петя Тодорова Енчева

3

Желязко Атанасов Желязков

4

Васил Христов Димитров

5

Стефан Тодоров Велев

6

Кети Петрова Лесева-Василева

7

Георги Николов Николов

8

Мария Тодорова Стойкова

9

Пенка Петрова Панайотова

10

Жени Иванова Танчева

11

Валентина Йорданова Георгиева

12

Веска Аврамова Аврамова

13

Стефан Георгиев Хаджиев

14

Ивелина Жекова Стоянова

15

Донка Велева Георгиева

16

Галина Донева Димитрова

17

Катя Димитрова Ковачева

18

Ваня Цонева Йорданова

19

Янка Дичева Димова

20

Николинка Борисова Иванова

21

Руска Стоянова Тодорова

22

Янко Димов Янков

23

Златка Стоянова Стайкова

24

Стойка Колева Атанасова

25

Иван Стоянов Иванов

26

Диана Донева Стоянова

27

Златка Николова Касидова

28

Димитринка Георгиева Ванева

29

Иван Михайлов Ненов

30

Мина Петрова Димитрова

31

Георги Димитров Господинов

32

Янка Ангелова Митева

33

Христо Стамов Христов

34

Господин Георгиев Господинов

35

Елена Стоева Георгиева

36

Димитър Панев Димитров

37

Милчо Бенев Делев

38

Пею Георгиев Пеев

39

Диляна Пенкова Йорданова

40

Виолета Илиева Тодорова

41

Нели Петкова Бакърджиева

42

Петко Димитров Митев

43

Георги Тодоров Черелов

44

Веселин Костадинов Иванов

45

Емил Динев Колев

46

Иван Атанасов Жечев

47

Борис Джендов Борисов

48

Донка Митева Желева

49

Мария Ангелова Иванова

50

Диана Миткова Господинова

51

Гена Илиева Кючукова-Тодорова

52

Маргарита Ангелова Пехливанова

53

Янаки Динев Янакиев

54

Николай Величков Петков

55

Петър Минов Добрев

56

Пламен Йорданов Панайотов

57

Иван Атанасов Иванов

58

Величка Събева Вичева

59

Мария Иванова Георгиева

60

Тонка Недева Динева

61

Христо Димитров Лумбов

62

Стоян Димитров Стоянов

63

Николай Илиев Иванов

64

Еленка Иванова Филипова

65

Коста Николов Костов

66

Стоян Стефанов Георгиев

67

Васил Петров Василев

68

Тодор Стойков Тодоров

69

Динко Станиславов Славов

70

Йовка Добрева Вълева

71

Антон Димитров Димитров

72

Ралица Янчева Димитрова

73

Добри Георгиев Добрев

74

Румен Енчев Вълчев

75

Емилия Мишева Илиева

76

Николинка Георгиева Недялкова

77

Мариана Ангелова Гочева

78

Демир Станчев Танев

79

Дияна Тодорова Танева

80

Мария Васкова Добрева

81

Стоян Андонов Ганчев

82

Дянка Славова Петрова

83

Емил Колев Асенов

84

Илиян Димитров Димитров

85

Димитър Нейков Буиков

86

Димитринка Колева Йорданова

87

Йордан Атанасов Данев

88

Петранка Иванова Илиева

89

Иван Колев Марков

90

Цветелина Илиева Минчева

91

Драгомир Димитров Драгиев

92

Елена Димитрова Стефкова

93

Димитър Йовчев Димитров

94

Галин Димитров Димитров

95

Иван Георгиев Иванов

96

Стоянка Куманова Пеева

97

Пенка Стойчева Стоянова

98

Еленка Славова Иванова

99

Стела Стоянова Иванова

100

Тодора Стоева Георгиева

101

Борислав Пламенов Панев

102

Тонка Атанасова Динева

103

Цонка Динева Желязкова

104

Йоана Димитрова Димитрова

105

Анелия Петрова Петрова

106

Иван Митев Чобанов

107

Радостина Христова Павлова

108

Петра Желева Иванова

109

Калудка Пенчева Иванова

110

Красимир Атанасов Андонов

111

Коста Димитров Костов

112

Венета Георгиева Чомакова-Пиенар

113

Стоян Атанасов Стоянов

114

Йонка Йорданова Желева

115

Стефан Атанасов Атанасов

116

Нико Иванов Митев

117

Михал Атанасов Михалев

118

Михо Манев Михов

119

Мария Парушева Атанасова

120

Таня Събева Иванова

121

Иса Мехмед Али

122

Иван Великов Стоев

123

Николай Младенов Наков

124

Янка Колева Върбанова

125

Радостина Стойкова Минчева

126

Йорданка Ангелова Иванова

127

Стоянка Иванова Атанасова

 

2.Издава удостоверения на регистрираните по т.1 застъпници.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за народни представители на 2 април 2023 г. 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.03.2023 в 16:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения