Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Ямбол, 28.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Калоян Марев Калиманов - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ , заведено към  № 1 от 28.03.2023 г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, с което е направено искане за регистрация на 101 (сто и един) застъпници на кандидатската листа на коалицията.

Районна избирателна комисия в 31 Изборен район - Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец приложение № 43-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен и на магнитен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното и 101 (сто и един) броя  декларации  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК - Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 100 (сто) застъпници.

С оглед разпоредбата на чл.3, ал.3 от ИК, заявеното като застъпник лице Донка Вълева Драгнева с ЕГН: ……………, не може да бъде регистрирана в това качество, тъй като вече участва в изборния процес в друго качество - назначена е за член на СИК №312600010.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15, чл. 118, ал.2 и чл.3, ал.3 от Изборния кодекс и Решение №1713-НС от 28.02.23г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,

 

РЕШИ:

1.Регистрира 100 (сто) застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в  Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

2

СИЙКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

3

МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

4

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

5

ЗЛАТОМИР ЯНЧЕВ ЗЛАТЕВ

6

ДОНКА ПЕНЕВА ЮРУКОВА

7

КОЙНА ДИМИТРОВА ЛЕКОВА

8

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БИНЕВА

9

СТАНКА ГЕОРГИЕВА КЮЧЕКОВА

10

ГЕНКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА

11

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЧИРПАНЛИЕВА - ШОПОВА

12

МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

13

СОНЯ АНГЕЛОВА ПАШКУЛЕВА

14

СТЕФКА РАЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

15

ТИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

16

НЕДЯЛКА ДЯНЧЕВА МАРИНОВА

17

СТАНКА МАРЧЕВА ДЯНКОВА

18

ПЕТКО МАРКОВ ПЕТКОВ

19

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

20

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

21

НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА

22

МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

23

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

24

МИТКА ДОЙЧЕВА ДОЙЧЕВА

25

ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ

26

ПЕНКА МОНЕВА ЙОРДАНОВА

27

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАЛИКОВА

28

НЕДЕЛЯ ТОДОРОВА КАФЕДЖИЕВА

29

ТАШКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

30

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

31

ПЕНКА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА

32

ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА

33

СЛАВКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

34

ПАВЛИНКА ЯНЕВА ПАВЛОВА

35

СТАНКА КОЛЕВА КАЗАКОВА

36

НИНА ТОДОРОВА ГАРАБЕДЯН

37

ГАРАБЕД ТОРО ГАРАБЕДЯН

38

НЕЙЧО ЖЕКОВ КОВАЧЕВ

39

ПАНАИЧКА КОЛЕВА ИВАНОВА

40

ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНТОНОВ

41

МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ГРУДЕВА

42

АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ

43

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИЛЕВА

44

МИМА ГОСПОДИНОВА АНТОНОВА

45

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЕНЧЕВ

46

ТАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ

47

БОНКА ИЛИЕВА АСЕНОВА

48

ДОНКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

49

СТАНКА ГЕНЧЕВА ЛАМБОВА

50

ИВАНКА СИМЕОНОВА ГЕНЧЕВА

51

ДРАГАНА КОЛЕВА ХРИСТОВА

52

ХРИСТО СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ

53

ЖАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

54

АНЖЕЛИНА СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА

55

МАРИАНА КОЛЕВА ТОДОРОВА - ГЕОРГИЕВА

56

СВЕТОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

57

СУЛТАНА КИРОВА ДИМИТРОВА

58

АТАНАСКА ДИНКОВА НЕЙКОВА-ДИМОВА

59

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

60

МИНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

61

АСЕН СТЕФАНОВ АСЕНОВ

62

МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

63

РАЙНА НИКОЛАЕВА ЩЕРЕВА

64

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

65

СТОЯНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

66

СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

67

МАРИЙКА ТЕНЕВА ИВАНОВА

68

ЯНКА ИВАНОВА ХРИСТАКИЕВА

69

ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ИВАНОВ

70

РУСКО ЖЕКОВ ДОЧЕВ

71

ДАНКА ЕНЕВА ДИНЕВА

72

ПАНАЙОТ КОСТАДИНОВ ДЖЕНДОВ

73

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА

74

МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

75

ВАНЯ ГОСПОДИНОВА МАРЧЕВА-ТЮФЕКЧИЕВА

76

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

77

ДИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

78

МИНОСЛАВА РУСКОВА РУСЕВА

79

РАДКА КРЪСТИНОВА ИВАНОВА

80

КЪНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

81

ТАШКА КОЛЕВА ЯНЧЕВА

82

КОЛЬО СЪБЕВ БОНЕВ

83

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

84

ДЖУЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

85

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

86

ИВАНКА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

87

КРЪСТИНА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА

88

МАРИЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА

89

ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ КАЛЧЕВ

90

ДИМО СТОЯНОВ ДИМОВ

91

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА

92

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ

93

ДЕНКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА

94

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

95

СЛАВКА ЛЕЧЕВА АНДРЕЕВА

96

ЙОНКА СЛАВОВА НЕДЯЛКОВА

97

ЖЕЧКА МИХОВА ЛЕСЕВА

98

РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

99

МАРИЙКА ВЪЛЕВА КОНЯРОВА

100

САШО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

 

2.Издава удостоверения на регистрираните по т.1 застъпници.

3.Отказва да регистрира като застъпник лицето Донка Вълева Драгнева с ЕГН: …………... на основание чл.3, ал.3 от ИК, тъй като същата вече участва в изборния процес в друго качество - назначена е за член на СИК №312600010.

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за народни представители на 2 април 2023 г. 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.03.2023 в 16:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения