Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Ямбол, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Болярово на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс с изх.№77-00-19 от 01.03.2023г., заведено в РИК-Ямбол под вх.№ 85/02.03.2023г., придружено с документация относно проведените в общината консултации за състави на СИК. 

Към предложението са приложени:  протокол  от 22.02.2023г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАНЕ ПРОМЯНАТА“; Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“; Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“; Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“; Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за състави на СИК; списък на резервните членове; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решения за регистрация в ЦИК, актуални състояния, решенията за създаване на коалициите; покана, в която са посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването й.

От предложението и представените документи се установява, че е постигнато пълно съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции за съставите и ръководствата на СИК на територията на община Болярово, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение № 13-НС/17.02.2023 г. на РИК-Ямбол и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс и на Решение №1683-НС/ 16.02.2023г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2032 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И :

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Болярово, както следва:

 

310300001

Болярово

Петър Балинов Петров

председател

310300001

Болярово

Стела Петкова Андреева

зам.-председател

310300001

Болярово

Анелия Михаилова Кацарова

секретар

310300001

Болярово

Никол Тодорова Николова

член

310300001

Болярово

Анелия Димитрова Кирова

член

310300001

Болярово

Живко Кирчев Иванов

член

310300001

Болярово

Фила Николова Кръстева

член

310300002

Болярово

Атанаска Тодорова Станчева

председател

310300002

Болярово

Янко Великов Павлов

зам. председател

310300002

Болярово

Недялка Христова Юрукова

секретар

310300002

Болярово

Соня Николаева Стоянова

член

310300002

Болярово

Ирина Вълчева Кишева 

член

310300002

Болярово

Костантин Гочев Минков

член

310300002

Болярово

Ана Петкова Петрова -Димитрова

член

310300002

Болярово

Митка Димитрова Йонкова

член

310300002

Болярово

Светлозар Кирилов Кижев

член

310300003

с. Ружица

Диана Стефанова Илиева

председател

310300003

с. Ружица

Димитър Боев Иванов

зам. председател

310300003

с. Ружица

Мариана Димова Николова

секретар

310300003

с. Ружица

Ана Костадинова Вълкова

член

310300003

с. Ружица

Милена Радева Манолова

член

310300003

с. Ружица

Кирчо Георгиев Иванов

член

310300003

с. Ружица

Велияна Ангелова Стоянова

член

310300004

с. Вълчи извор

Вълчо Тодоров Янков

председател

310300004

с. Вълчи извор

Десислава Атанасова Карастоянова

зам. председател

310300004

с. Вълчи извор

Ганка Димитрова Ефева

секретар

310300004

с. Вълчи извор

Милка Колева Костова

член

310300004

с. Вълчи извор

Жана Костадинова Милева

член

310300004

с. Вълчи извор

Марийка Георгиева Драганова

член

310300004

с. Вълчи извор

Васко Тонов Кърмъзов

член

310300005

с. Горска поляна

Султана Кирова Николова

председател

310300005

с. Горска поляна

Ангел Христов Маринов

зам. председател

310300005

с. Горска поляна

Валентина Миткова Никова

секретар

310300005

с. Горска поляна

Недка Атанасова Кирилова

член

310300005

с. Горска поляна

Георги Росенов Карагьозов

член

310300005

с. Горска поляна

Марияна Радева Георгиева

член

310300005

с. Горска поляна

Таня Петрова Христова

член

310300006

с. Голямо Крушево

Недялка Димова Стоянова

председател

310300006

с. Голямо Крушево

Стоянка Георгиева Янева

зам. председател

310300006

с. Голямо Крушево

Стоянка Янева Атанасова

секретар

310300006

с. Голямо Крушево

Станка Желязкова Георгиева

член

310300006

с. Голямо Крушево

Петя Петкова Петкова

член

310300006

с. Голямо Крушево

Илия Костадинов Патрашков

член

310300006

с. Голямо Крушево

Гинчо Георгиев Шумов

член

310300007

с. Стефан Караджово

Ирина Янчева Петмесчиева

председател

310300007

с. Стефан Караджово

Красимир Петров Бодуров

зам. председател

310300007

с. Стефан Караджово

Радостина Иванова Иванова

секретар

310300007

с. Стефан Караджово

Христо Илиев Иванов

член

310300007

с. Стефан Караджово

Драган Митев Драганов

член

310300007

с. Стефан Караджово

Дафинка Николова Андреева

член

310300007

с. Стефан Караджово

Димитрина Димитрова Николова

член

310300008

с. Денница  

Атанас Стайков Ангелов

председател

310300008

с. Денница  

Стоян Иванов Георгиев

зам. председател

310300008

с. Денница  

Зорница Андреева Пенкова

секретар

310300008

с. Денница  

Кольо Стоянов Желязков

член

310300008

с. Денница  

Станьо Димитров Петков

член

310300008

с. Денница  

Елена Дженкова Петрова

член

310300008

с. Денница  

Валентина Вълчева Янева

член

310300009

с. Оман 

Велка Маринова Ненова

председател

310300009

с. Оман 

Димитринка Георгиева Хаджиева

зам. председател

310300009

с. Оман 

Мария Димова Георгиева

секретар

310300009

с. Оман 

Недялка Димитрова Мръчева

член

310300009

с. Оман 

Мара Тодорова Минева

член

310300009

с. Оман 

Веселин Желязков Николаев

член

310300009

с. Оман 

Наташа Николова Янева

член

310300010

с. Камен връх

Андрей Тодоров Величков

председател

310300010

с. Камен връх

Стефан Митков  Пенков

зам. председател

310300010

с. Камен връх

Виолета Николова Георгиева

секретар

310300010

с. Камен връх

Георги Колев Стойчев

член

310300010

с. Камен връх

Красимир Петров Апостолов

член

310300010

с. Камен връх

Георги Ангелов Ангелов

член

310300010

с. Камен връх

Димитър Вълев Димитров

член

310300011

с. Дъбово

Валентина Маринова Балтова

председател

310300011

с. Дъбово

Кремяна Тодорова Христова

зам. председател

310300011

с. Дъбово

Драган Георгиев Янев

секретар

310300011

с. Дъбово

Величка Тодорова Янева

член

310300011

с. Дъбово

Георги Христов Георгиев

член

310300011

с. Дъбово

Илия Николов Илиев

член

310300011

с. Дъбово

Мильо Димитров Милев

член

310300012

с. Попово

Миглена Димитрова Арабаджиева

председател

310300012

с. Попово

Димитринка Демирева Моллова

зам. председател

310300012

с. Попово

Веселин Тодоров Стоев

секретар

310300012

с. Попово

Георги Иванов Бабаджанов

член

310300012

с. Попово

Андрея Костадинов Андреев

член

310300012

с. Попово

Милен Найденов Костов

член

310300012

с. Попово

Малина Стоянова Иванова

член

310300013

с. Златиница   

Недка Василева Ангелова

председател

310300013

с. Златиница   

Йордан Тодоров Христов

зам. председател

310300013

с. Златиница   

Бончо Желязков Коларов

секретар

310300013

с. Златиница   

Иванка Димитрова Шиварова

член

310300013

с. Златиница   

МАРИАНА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

член

310300013

с. Златиница   

Сълза Василева Ялъмова

член

310300013

с. Златиница   

Диана Атанасова Иванова

член

310300014

с. Мамарчево  

Кера Георгиева Стоянова

председател

310300014

с. Мамарчево  

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

зам. председател

310300014

с. Мамарчево  

Кера Ангелова Петрова

секретар

310300014

с. Мамарчево  

Стефка Христова Ковачева -Димитрова

член

310300014

с. Мамарчево  

Валентин Христов Стоянов

член

310300014

с. Мамарчево  

Иван Иванов Чернев

член

310300014

с. Мамарчево  

Атанаска Петрова Николова

член

310300015

с. Малко Шарково 

Мария Колева Ковачева

председател

310300015

с. Малко Шарково 

Иван Янев Арнаудов

зам. председател

310300015

с. Малко Шарково 

Румен Николаев Вълчев

секретар

310300015

с. Малко Шарково 

Руска Димитрова Георгиева

член

310300015

с. Малко Шарково 

Янко Андреев Георгиев

член

310300015

с. Малко Шарково 

Мариела Красимирова Костова

член

310300015

с. Малко Шарково 

Петранка Илиева Анданова

член

310300016

с. Шарково

Галина Петрова Колева

председател

310300016

с. Шарково

Щерьо Бойков Минчев

зам. председател

310300016

с. Шарково

Дора Иванова Михова

секретар

310300016

с. Шарково

Ганка Георгиева Арнаудова

член

310300016

с. Шарково

Руси Иванов Русев

член

310300016

с. Шарково

Петранка Атанасова Пчеларова

член

310300016

с. Шарково

Живко Петков Колев

член

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Станка Йорданова Велева

председател

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Мария Славова Георгиева

зам. председател

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Веселина Славова Кирова

секретар

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Димитър Петров Ефев

член

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Димитрина Кирилова Даскалова

член

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Димитрина Георгиева Трендафилова

член

310300017

с. Ситово и с. Иглика    

Динка Георгиева Димитрова

член

310300018

с. Крайново

Недялка Иванова Баковска

председател

310300018

с. Крайново

Таня Илиева Кайкова

зам. председател

310300018

с. Крайново

Петко Иванов Келешев

секретар

310300018

с. Крайново

Тинка Иванова Янкова

член

310300018

с. Крайново

Румяна Стоянова Щерева

член

310300018

с. Крайново

Димчо Иванов Костов

член

310300018

с. Крайново

Галя Младенова Златева

член

310300019

с. Воден  

Марияна Тодорова Димова

председател

310300019

с. Воден  

Лиляна Димитрова Петрова

зам. председател

310300019

с. Воден  

Иванка Гочева  Димитрова

секретар

310300019

с. Воден  

Петко Димитров Иванов

член

310300019

с. Воден  

Георги Георгиев Чакъров

член

310300019

с. Воден  

Красимир Христов Христов

член

310300019

с. Воден  

Николинка Иванова Христова

член

310300020

с. Странджа 

Михаил Йорданов Михалев

председател

310300020

с. Странджа 

Атанас Георгиев Ангелов

зам. председател

310300020

с. Странджа 

Богдана Велкова Маринова

секретар

310300020

с. Странджа 

Николай Стоянов Вълчев

член

310300020

с. Странджа 

Милена Николова Николова

член

310300020

с. Странджа 

Драгомир Петров Георгиев

член

310300020

с. Странджа 

Дафинка Младенова Иванова

член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия

Ангел Христов Митев

Галина Желязкова Канева

Дафина Миткова  Асенова 

Валентин Христов Янков

Станимир Георгиев Бабаджанов

Марин Панайотов Иванов

Стоянка Димитрова Домусчиева

Златина Стефчова Пулева

Николина Атанасова Пулева

Иван Иванов Танев

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения