Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Ямбол, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Елхово  на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс с изх.№61-00-9 от 01.03.2023г., заведено в РИК-Ямбол под вх.№ 89/02.03.2023г., придружено с документация относно проведените в общината консултации за състави на СИК.  

Към предложението са приложени:  протокол  от 22.02.2023г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на Коалиция „ГЕРБ- СДС“; Коалиция „Продължаване Промяната“; Партия „Движение за права и свободи“; Партия „Възраждане“; Коалиция „БСП за България“; Коалиция „Демократична България – обединение“,  Коалиция „Български възход“ за състави на СИК; списък на резервните членове; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решения за регистрация в ЦИК, актуални състояния, решенията за създаване на коалициите; покана, в която са посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването й.

От предложението и представените документи се установява, че е постигнато пълно съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции за съставите и ръководствата на СИК на територията на община Елхово, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение № 11-НС/17.02.2023 г. на РИК-Ямбол и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс и на Решение №1683-НС/ 16.02.2023г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2032 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И :

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Елхово, както следва:

 

№ сик

Нас.място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

310700001

Елхово

Зоя Зафирова Владимирова

Председател

310700001

Елхово

Таня Димитрова Зотова

Зам.председател

310700001

Елхово

Стойка Желязкова Арачиева

Секретар

310700001

Елхово

Пешо Динков Георгиев

член

310700001

Елхово

Йорданка Георгиева Иванова

член

310700001

Елхово

Мария Христова Кичукова

член

310700001

Елхово

Даяна Марийкова Георгиева

член

310700001

Елхово

Добра Иванова Баракова

член

310700001

Елхово

Татяна Христова Колева

член

310700002

Елхово

Мартин Николаев Николов

Председател

310700002

Елхово

Недялка Георгиева Тодорова

Зам.председател

310700002

Елхово

Мима Петрова Драгнева

Секретар

310700002

Елхово

Павлина Георгиева Генова

член

310700002

Елхово

Галя Ангелова Кръстева

член

310700002

Елхово

Веска Христова Атанасова

член

310700002

Елхово

Жасмина Славчева Пеева

член

310700002

Елхово

Димитър Добрев Йовчев

член

310700002

Елхово

Петранка Петкова Иванова

член

310700003

Елхово

Добринка Илиева Костова

Председател

310700003

Елхово

Лидия Красимирова Кръстева

Зам.председател

310700003

Елхово

Антоанета Петрова Колева

Секретар

310700003

Елхово

Снежана Ангелова Желева

член

310700003

Елхово

Тоня Стоянова Върбанова

член

310700003

Елхово

Стелиян Христов Варелов

член

310700003

Елхово

Еленка Христова Илчева

член

310700003

Елхово

Кица Панайотова Георгиева

член

310700003

Елхово

Пенка Христова Неделчева

член

310700004

Елхово

Митка Димитрова Аргирова

Председател

310700004

Елхово

Петя Стоянова Костандиева

Зам.председател

310700004

Елхово

Йовка Веселинова Димитрова

Секретар

310700004

Елхово

Йорданка Иванова Кирова

член

310700004

Елхово

Мариян Петров Георгиев

член

310700004

Елхово

Андон Филипов Филипов

член

310700004

Елхово

Тодора Иванова Димитрова

член

310700004

Елхово

Стоянка Кирова Михова

член

310700004

Елхово

Веселина Стоянова Димитрова

член

310700005

Елхово

Даниела Иванова Минкова

Председател

310700005

Елхово

Гергана Иванова Торлозова

Зам.председател

310700005

Елхово

Марина Колева Джаръкова

Секретар

310700005

Елхово

Динка Желязкова Арнаудова

член

310700005

Елхово

Соня Димитрова Колева

член

310700005

Елхово

Николай Димитров Чемширов

член

310700005

Елхово

Минка Динева Иванова

член

310700005

Елхово

Снежана Кирова Димова

член

310700005

Елхово

Дянка Иванова Кънева

член

310700006

Елхово

Христина Михайлова Иванова

Председател

310700006

Елхово

Ваня Георгиева Мутафчиева - Христова

Зам.председател

310700006

Елхово

Жанета Иванова Караникова

Секретар

310700006

Елхово

Христина Кръстева Върбанова

член

310700006

Елхово

Николинка Георгиева Грозева

член

310700006

Елхово

Митка Стоянова Динева

член

310700006

Елхово

Сани Филипова Филипова

член

310700006

Елхово

Таня Йовчева Иванова

член

310700006

Елхово

Янка Димитрова Костова

член

310700007

Елхово

Стоянка Георгиева Добрева

Председател

310700007

Елхово

Таня Георгиева Гечева

Зам.председател

310700007

Елхово

Кремена Ченкова Димитрова

Секретар

310700007

Елхово

Димка Балева Биволарова

член

310700007

Елхово

Елена Стаматова Чалъкова

член

310700007

Елхово

Станка Георгиева Михнева

член

310700007

Елхово

Христо Димов Димов

член

310700007

Елхово

Иванка Димитрова Ялъмова

член

310700007

Елхово

Величка Иванова Пейкова

член

310700008

Елхово

Калин Христов Илиев

Председател

310700008

Елхово

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

Зам.председател

310700008

Елхово

Мариянка Желязкова Колева

Секретар

310700008

Елхово

Светлана Иванова Илчева

член

310700008

Елхово

Марияна Асенова Христова

член

310700008

Елхово

Мими Иванова Иванова

член

310700008

Елхово

Динко Петров Колев

член

310700008

Елхово

Радост Кънева Ялъмова

член

310700008

Елхово

Таня Стоянова Димова

член

310700009

Елхово

Мариана Димитрова Тонева

Председател

310700009

Елхово

Христо Михов Делигрозев

Зам.председател

310700009

Елхово

Росица Георгиева Георгиева

Секретар

310700009

Елхово

Елена Николаева Колева

член

310700009

Елхово

Таня Асенова Миткова

член

310700009

Елхово

Дженка Стоянова Ганчева

член

310700009

Елхово

Василка Костадинова Кирова

член

310700009

Елхово

Йовка Георгиева Стоянова

член

310700009

Елхово

Пенка Димитрова Джигова

член

310700010

Елхово

Марияна Ганчева Варелова

Председател

310700010

Елхово

Златка Георгиева Караянева

Зам.председател

310700010

Елхово

Нана Велкова Тодорова

Секретар

310700010

Елхово

Силвия Миткова Ангелова

член

310700010

Елхово

Христо Иванов Христов

член

310700010

Елхово

Надежда Янчева Бойчева

член

310700010

Елхово

Жана Вълева Юзбашиева

член

310700010

Елхово

Величка Василева Иванова

член

310700010

Елхово

Кръстинка Георгиева Илева

член

310700011

Елхово

Стоянка Драганова Бургасчиева

Председател

310700011

Елхово

Христо Йорданов Стоянов

Зам.председател

310700011

Елхово

Цеца Вълчева Георгиева

Секретар

310700011

Елхово

Таня Георгиева Чиракчиева

член

310700011

Елхово

Гергана Димитрова Илиева

член

310700011

Елхово

Иван Панайотов Михнев

член

310700011

Елхово

Денис Михайлов Илиев

член

310700011

Елхово

Мария Иванова Георгиева

член

310700011

Елхово

Диляна Динкова Палова

член

310700012

Бояново и Стройно

Катя Колева Янева

Председател

310700012

Бояново и Стройно

Жечка Митева Христова

Зам.председател

310700012

Бояново и Стройно

Илия Атанасов Стефанов

Секретар

310700012

Бояново и Стройно

Петър Иванов Колев

член

310700012

Бояново и Стройно

Мария Георгиева Данева

член

310700012

Бояново и Стройно

Мария Динкова Кирова

член

310700012

Бояново и Стройно

Росица Господинова Георгиева

член

310700013

Борисово

Величка Димитрова Иванова

Председател

310700013

Борисово

Гергана Димова Йовчева

Зам.председател

310700013

Борисово

Мария Илиянова Чернева

Секретар

310700013

Борисово

Христина Иванова Желязкова

член

310700013

Борисово

Станка Стоянова Гитова

член

310700013

Борисово

Цветанка Костадинова Иванова

член

310700013

Борисово

Веселина Йовчева Стоянова

член

310700014

Жребино

Иво Стоянов Костадинов

Председател

310700014

Жребино

Катя Атанасова Димитрова

Зам.председател

310700014

Жребино

Николай Георгиев Вълков

секретар

310700014

Жребино

Марийка Петрова Корнакова

член

310700014

Жребино

Мария Динкова Колева

член

310700014

Жребино

Георги Петров Георгиев

член

310700014

Жребино

Руска Пенева Дучева

член

310700015

Добрич

Николай Павлов Камбуров

Председател

310700015

Добрич

Георги Динков Георгиев

Зам.председател

310700015

Добрич

Мара Йовчева Добрева

Секретар

310700015

Добрич

Димитрина Атанасова Стойкова

член

310700015

Добрич

Сийка Ангелова Янева

член

310700015

Добрич

Стоянка Христова Христова

член

310700015

Добрич

Силвана Иванова Гендова

член

310700016

Чернозем

Златка Пейчева Сотирова

Председател

310700016

Чернозем

Мария Иванова Чернева

Зам.председател

310700016

Чернозем

Филип Андонов Филипов

Секретар

310700016

Чернозем

Жасмина Михайлова Чавдарова

член

310700016

Чернозем

Радка Иванова Иванова

член

310700016

Чернозем

Костадин Тодоров Дамянов

член

310700016

Чернозем

Величка Димитрова Зоткова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Михаил Иванов Тодоров

Председател

310700017

Маломирово и Славейково

Росица Русинова Илиева

Зам.председател

310700017

Маломирово и Славейково

Радка Колева Павлова

Секретар

310700017

Маломирово и Славейково

Гергана Костадинова Желязкова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Иван Ганчев Ганчев

член

310700017

Маломирово и Славейково

Радка Стоянова Камбурова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Тодор Георгиев Тодоров

член

310700018

Раздел

Ивана Георгиева Георгиева

Председател

310700018

Раздел

Милена Стоянова Колева

Зам.председател

310700018

Раздел

Елена Илиева  Димитрова

Секретар

310700018

Раздел

Стоян Желязков Желязков

член

310700018

Раздел

Диню Михов Костов

член

310700018

Раздел

ИРИНА КАЛЧЕВА КАРАГЬОЗОВА

член

310700018

Раздел

Марияна Георгиева Палова

член

310700019

Голям Древент

Михаил Илиев Илиев

Председател

310700019

Голям Древент

Димитър Иванов Колев

Зам.председател

310700019

Голям Древент

Калинка Димитрова Маджарова

Секретар

310700019

Голям Древент

Стойчо Добрев Караиванов

член

310700019

Голям Древент

Веселина Колева Димова

член

310700019

Голям Древент

Минка Георгиева Иванова

член

310700019

Голям Древент

Кера Димитрова Петрова

член

310700020

Лалково

Димитър Иванов Какъров

Председател

310700020

Лалково

Мирослав Добрев Йовчев

Зам.председател

310700020

Лалково

Здравка Димитрова Върбанова

Секретар

310700020

Лалково

Кристина Петрова Георгиева

член

310700020

Лалково

Костадин Георгиев Иванов

член

310700020

Лалково

Мария Костадинова Кичукова

член

310700020

Лалково

Марина Вълчева Костадинова

член

310700021

Кирилово

Стоянка Атанасова Желева

Председател

310700021

Кирилово

Анна-Мария Иванова Иванова

Зам.председател

310700021

Кирилово

Йордан Димитров Гинчев

Секретар

310700021

Кирилово

Динко Ангелов Янков

член

310700021

Кирилово

Георги Янев Янев

член

310700021

Кирилово

Стоян Атанасов Стоянов

член

310700021

Кирилово

Кремена Данчева Димитрова

член

310700022

Изгрев

Георги Димов Дучев

Председател

310700022

Изгрев

Пенка Христова Георгиева

Зам.председател

310700022

Изгрев

Галина Динкова Стратиева

Секретар

310700022

Изгрев

Симона Добромирова Генова

член

310700022

Изгрев

Петра Иванова Михова

член

310700022

Изгрев

Мая Димитрова Димитрова

член

310700022

Изгрев

Ивелина Събева Иванова

член

310700023

Пчела

Валентин Тодоров Добринов

Председател

310700023

Пчела

Диана Демирева Минчева

Зам.председател

310700023

Пчела

Тодорка Стефанова Иванова

Секретар

310700023

Пчела

Рада Димитрова Георгиева

член

310700023

Пчела

Тодорка Желева Иванова

член

310700023

Пчела

Станка Николова Георгиева

член

310700023

Пчела

Мария Иванова Златева

член

310700024

Малък манастир

Николинка Динкова Динева

Председател

310700024

Малък манастир

Чавдар Маринов Ненковски

Зам.председател

310700024

Малък манастир

Ивайло Станиславов Стратиев

Секретар

310700024

Малък манастир

Янка Костова Петрова

член

310700024

Малък манастир

Ивана Тодорова Саракостова

член

310700024

Малък манастир

Георги Димитров Стоянов

член

310700024

Малък манастир

Ангелина Георгиева Карастоянова

член

310700025

Трънково

Милена Миткова Христова-Илиева

Председател

310700025

Трънково

Иваничка Георгиева Маджурова

Зам.председател

310700025

Трънково

Анка Янкова Калайджиева

Секретар

310700025

Трънково

Добри Димитров Йовчев

член

310700025

Трънково

Стелиана Станимирова Стамова

член

310700025

Трънково

Георги Стоянов Георгиев

член

310700025

Трънково

Светла Желева Атанасова

член

310700026

Гранитово

Христо Стоянов Бургасчиев

Председател

310700026

Гранитово

Милена Атанасова Куртева

Зам.председател

310700026

Гранитово

Минко Митков Митков

Секретар

310700026

Гранитово

Снежанка Димитрова Иванова

член

310700026

Гранитово

Владимир Господинов Гамов

член

310700026

Гранитово

Тодорка Стоянова Кунчева

член

310700026

Гранитово

Силвия Георгиева Гинева

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Елисавета Христова Димитрова

Председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Тони Господинов Добриков

Зам.председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Мара Христова Владева

Секретар

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Ангел Димитров Раданов

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Поля Николаева Димитрова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Маргарита Денева Динчева

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Катя Христова Георгиева

член

310700028

Лесово

Валентина Цонева Чиракова

Председател

310700028

Лесово

Марийка Христова Топалова

Зам.председател

310700028

Лесово

Николинка Тодорова Нейчева

Секретар

310700028

Лесово

Светла Димитрова Гамова

член

310700028

Лесово

Валентин Щерев Иванов

член

310700028

Лесово

Атанас Павлов Джелебов

член

310700028

Лесово

Светла Миткова Тодорова

член

310700029

Вълча поляна

Петя Димитрова Арачиева

Председател

310700029

Вълча поляна

Митко Русков Кандев

Зам.председател

310700029

Вълча поляна

Гергана Георгиева Колева

Секретар

310700029

Вълча поляна

Иван Христов Христов

член

310700029

Вълча поляна

Стана Иванова Арабаджиева

член

310700029

Вълча поляна

Величка Петрова Желева

член

310700029

Вълча поляна

Величка Иванова Божанова

член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

 

Тодорка Георгиева Димитрова

Милена Димитрова Вълева

Петър Валентинов Тонев

Петър Иванов Тодоров

Елица Николаева Димитрова

Кристиан Стойчев Караиванов

Димка Янева Ангелова

Марияна Петрова Ангелова

Соня Михова Кирова

Даниел Русков Ангелов

 Янка Кирова Димитрова

Руска Атанасова Кънева

Мария Демирева Иванова

Яна Димитрова Недева

Дянка Стоянова Стоянова

Йордан Гинчев Гинчев

Стелиана Иванова Димитрова

Ганка Димитрова Янкова

Виолета Петрова Карастоянова

Райна Славова Шопова

Мария Мирчева Шопова

Дина Данева Шиварова

Ангелина Пенева Борисова

Мария Георгиева Демирева

Недка Атанасова Видева

Християна Цветкова Цветкова

Велико Йорданов Колев

Павел Тонев Павлов

Дянка Георгиева Славова

Кольо Василев Димов

Иванка Кръстева Пейчева

Георги Стоянов Михов

Желязка Атанасова Стоянова

Калина Вълчанова Топалова

Цанка Тодорова Тодорова

Катерина Стоянова Димитрова

Виолета Петрова Панкова

Дянка Събева Касърова

Петър Николов Кочев

Златка Иванова Трънкова

Ирина Христова Атанасова

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения