Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Ямбол, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Тунджа на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс с изх.№ 3700-2 от 02.03.2023г., заведено в РИК-Ямбол под вх.№ 91/02.03.2023г., придружено с документация относно проведените в общината консултации за състави на СИК.

Към предложението са приложени:  протокол  от 23.02.2023г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; писмени предложения на Коалиция „ГЕРБ- СДС“; Коалиция „Продължаваме Промяната“; Партия „Движение за права и свободи“; Партия „Възраждане“; Коалиция „БСП за България“; Коалиция „Демократична България – обединение“, Коалиция „Български възход“ за състави на СИК; списък на резервните членове; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решения за регистрация в ЦИК, актуални състояния, решенията за създаване на коалициите; покана, в която са посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването й.

От предложението и представените документи се установява, че е постигнато пълно съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции за съставите и ръководствата на СИК на територията на община Тунджа, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение № 10-НС/17.02.2023 г. на РИК-Ямбол и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс и на Решение №1683-НС/ 16.02.2023г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2032 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И :

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Тунджа, както следва:

 

312500001

Асеново

СТЕФАНКА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА

председател

312500001

Асеново

МАРИЕЛА СТОЯНОВА ДУЧЕВА

Зам.-председател

312500001

Асеново

МАРИЯ ДИМОВА МАНДАЛИЕВА

Секретар

312500001

Асеново

ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

Член

312500001

Асеново

ТОНКА ГЕОРГИЕВА БЪЧВАРОВА

Член

312500001

Асеново

СТОЯНКА СТОЯНОВА МАЙСТОРОВА

Член

312500001

Асеново

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

член

312500002

Безмер

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Председател

312500002

Безмер

РАДОСТИНА ТОДОРОВА ШКОДРОВА

Зам.-председател

312500002

Безмер

КИРИЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

Секретар

312500002

Безмер

ТАНЯ ВЕЛИКОВА НЕДЯЛКОВА

Член

312500002

Безмер

ДЕНКА СТОЙЧЕВА АДАМОВА

Член

312500002

Безмер

БОРЯНА МАРИНОВА ИВАНОВА

Член

312500002

Безмер

ДЖЕНКО ПЕТРОВ ДЖЕДЖЕВ

Член

312500003

Безмер

ТОНКА КРЪСТЕВА МОСКОВА

Председател

312500003

Безмер

ПЕНКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА

Зам.-председател

312500003

Безмер

ТАНЯ БОЙЧОВА ХРИСТОВА

Секретар

312500003

Безмер

ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Член

312500003

Безмер

ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

Член

312500003

Безмер

СТОЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

Член

312500003

Безмер

МАРИЯ ДИМОВА НОЖАРОВА

Член

312500004

Ботево

ЩЕЛИЯН СТОЯНОВ ЩЕЛИЯНОВ

Председател

312500004

Ботево

ЧАВДАР МИТЕВ ЙОРДАНОВ

Зам.-председател

312500004

Ботево

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

Секретар

312500004

Ботево

ДИМИТРИНКА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА

Член

312500004

Ботево

ЙОНКА ИВАНОВА ДИНЕВА

Член

312500004

Ботево

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА

Член

312500004

Ботево

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Член

312500004

Ботево

МИМА ЙОВЧЕВА КОНТАКИ

Член

312500004

Ботево

ВЛАДИМИРА ВЪРБАНОВА ПЧЕЛАРОВА

член

312500005

Болярско

НЕЛИ ПЕТРОВА НИКОЛОВА

Председател

312500005

Болярско

ПЕНКА РУСЕВА КРЪСТЕВА

Зам.-председател

312500005

Болярско

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ШИШКОВА

Секретар

312500005

Болярско

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХОВ

Член

312500005

Болярско

ХРИСТИНА МИЛКОВА КУНЕВА

Член

312500005

Болярско

ДОРА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500005

Болярско

КРИСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

член

312500006

Бояджик

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ЛУМБОВА

Председател

312500006

Бояджик

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ

зам.-Председател

312500006

Бояджик

МАРИЯНА ДИМИТРОВА СТОЕВА

Секретар

312500006

Бояджик

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

Член

312500006

Бояджик

ДОБРИНКА МИТКОВА ИВАНОВА

Член

312500006

Бояджик

ГЕОРГИ АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ

Член

312500006

Бояджик

КРАСИМИРА РУСКОВА ВЪЛКОВА

Член

312500007

Бояджик

СТОЯНКА РАДЕВА ИВАНОВА

Председател

312500007

Бояджик

РАДОСЛАВА ПЕНЧЕВА АНГЕЛОВА

Зам.-председател

312500007

Бояджик

ЛИЛИ КИРИЛОВА ИВАНОВА

Секретар

312500007

Бояджик

ИВАН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

Член

312500007

Бояджик

ИВАНКА ДЕМИРЕВА ИВАНОВА

член

312500007

Бояджик

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Член

312500007

Бояджик

ИВЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА

Член

312500008

Веселиново

ВАСИЛКА ЯНКОВА СТОЯНОВА

Председател

312500008

Веселиново

ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ ВЪЛЕВ

Зам.-председател

312500008

Веселиново

МИМА ГЕОРГИЕВА МАВРЕВА

Секретар

312500008

Веселиново

НАТАЛИЯ ДИМЧЕВА ПАНАЙОТОВА

Член

312500008

Веселиново

ДАНАИЛ ВИЧЕВ КОСТОВ

Член

312500008

Веселиново

ДОНА АНДОНОВА МИНЧЕВА

Член

312500008

Веселиново

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Член

312500008

Веселиново

МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА МИХОВА

Член

312500008

Веселиново

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

Член

312500009

Видинци

КАЛЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

председател

312500009

Видинци

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ОВЧАРОВ

Зам.-председател

312500009

Видинци

ИЛИЯНА ПАВЛИНОВА ЕНЕВА

секретар

312500009

Видинци

ГЕНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

Член

312500009

Видинци

ЖЕЛКА СТАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

Член

312500009

Видинци

КИРИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ

Член

312500009

Видинци

Коста Пеев Пеев

Член

312500010

Генерал Инзово

КАЛЯ МИХОВА ЕНЧЕВА

Председател

312500010

Генерал Инзово

ИВАНКА ТРИФОНОВА МАНЧЕВА

Зам.-председател

312500010

Генерал Инзово

ДЕСИСЛАВА ПЕТРУШЕВА ДИМИТРОВА

Секретар

312500010

Генерал Инзово

ХРИСТИНА ИВАНОВА ШОПОВА

Член

312500010

Генерал Инзово

СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

Член

312500010

Генерал Инзово

Марияна Дианова Колева

Член

312500010

Генерал Инзово

РАДКА БОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

Член

312500010

Генерал Инзово

ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

Член

312500010

Генерал Инзово

ЗЛАТИНА ДИМОВА АНДОНОВА

Член

312500011

Генерал Тошево

ЦВЕТА РАДЕВА РАДЕВА

Председател

312500011

Генерал Тошево

КРАСА ПЕЕВА ИВАНОВА

Зам.-председател

312500011

Генерал Тошево

НАДЯ ИВАНОВА ЕНЕВА

Секретар

312500011

Генерал Тошево

НИКОЛА ДИМИТРОВ ТАНЕВ

Член

312500011

Генерал Тошево

ДИНКА ГОСПОДИНОВА ДЮЛГЕРОВА

Член

312500011

Генерал Тошево

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

Член

312500011

Генерал Тошево

ВИОЛЕТА РАДКОВА ВЪЛЧЕВА

Член

312500012

Голям манастир

ВИШКА ДИНЕВА ВЪЛЧЕВА

Председател

312500012

Голям манастир

БОНЧО ДИМИТРОВ БОГДАНОВ

Зам.-председател

312500012

Голям манастир

МИНКА СЛАВОВА ВАНКОВА

Секретар

312500012

Голям манастир

ЕМИЛ ПЕТКОВ ЕНЧЕВ

Член

312500012

Голям манастир

ПЕНКА СТОЯНОВА ТАНЕВА

Член

312500012

Голям манастир

ДИМО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

Член

312500012

Голям манастир

ЕМИЛИЯН СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ

Член

312500013

Гълъбинци

КЪНА ПЕТРОВА СИВОВА

Председател

312500013

Гълъбинци

СЪБКА ИВАНОВА СЪБЕВА

Зам.-председател

312500013

Гълъбинци

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Секретар

312500013

Гълъбинци

ИВАЙЛО ВИДЕВ ТОДОРОВ

Член

312500013

Гълъбинци

КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ

Член

312500013

Гълъбинци

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Член

312500013

Гълъбинци

МАРИЙКА ДИНЕВА ДИНЕВА

Член

312500014

Дражево

СТОЙКА СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА

Председател

312500014

Дражево

ТАТЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

Зам.-председател

312500014

Дражево

ГАЛЯ ВЕСЕЛИНОВА МОНЕВА

Секретар

312500014

Дражево

ДИМИТЪР ЕНЕВ ПЕТКОВ

Член

312500014

Дражево

ДАНЧО МОНЕВ ДАНЕВ

Член

312500014

Дражево

СТЕФАН ИЛИЕВ МИТЕВ

Член

312500014

Дражево

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Член

312500014

Дражево

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

Член

312500014

Дражево

СТОЙЧО ТАШЕВ СТОЙКОВ

Член

312500015

Драма

НАНЧО СТАНЕВ ВАСИЛЕВ

Председател

312500015

Драма

ИВАНКА БАЕВА СТОЯНОВА

Зам.-председател

312500015

Драма

ВЪЛКА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА

Секретар

312500015

Драма

СИМЕОН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

Член

312500015

Драма

КИНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

Член

312500015

Драма

ЕЛЕНА КАРАМФИЛОВА ДОНЕВА

Член

312500015

Драма

ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ

Член

312500016

Дряново

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Председател

312500016

Дряново

СИЛВИЯ МАРИАНОВА КОЛЕВА

Зам.-председател

312500016

Дряново

СНЕЖАНКА ЕНЧЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500016

Дряново

ИВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Член

312500016

Дряново

ПЕНЧО СЛАВОВ ПЕНЧЕВ

Член

312500016

Дряново

СТЕфАН ЦОНЕВ ЦОНЕВ

Член

312500016

Дряново

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

Член

312500017

Завой

ЛАМБО БОНКОВ ПЕНЕВ

Председател

312500017

Завой

НИКОЛАЙ МИХОВ МИХОВ

Зам.-председател

312500017

Завой

ПЕНЧО МАРИНОВ ПАНАЙОТОВ

Секретар

312500017

Завой

НИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

Член

312500017

Завой

МАРИН МАРТИНОВ МАРИНОВ

Член

312500017

Завой

РАДКА МИЛЕВА РАДЕВА

Член

312500017

Завой

МАРИЙКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

Член

312500017

Завой

ГАЛИНА ВЪЛКОВА ГАНЕВА

Член

312500017

Завой

АНТОАНЕТА КИРЧЕВА СЛАВОВА

Член

312500018

Златари

ГАЛИНА ИВАНОВА МИХОВА

Председател

312500018

Златари

МИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

Зам.-председател

312500018

Златари

МИЛЕН ДОБРЕВ КОЛЕВ

Секретар

312500018

Златари

ЩИЛИЯН ПАНАЙОТОВ СИВОВ

Член

312500018

Златари

СИЛВИЯ НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА

Член

312500018

Златари

МАРИАНА  ИВАНОВА ИВАНОВА

Член

312500018

Златари

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Член

312500019

Кабиле

ДОБРИНКА КОЛЕВА ДИНЕВА

Председател

312500019

Кабиле

ТОТЮ СТЕФАНОВ КАЗАКОВ

Зам.-председател

312500019

Кабиле

ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Секретар

312500019

Кабиле

ПЕНКА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

Член

312500019

Кабиле

ТАНЯ ХРИСТОВА ДРУМЕВА

Член

312500019

Кабиле

Катя Митева Генчева

Член

312500019

Кабиле

СТАНИСЛАВ СТАМЕНОВ МИТЕВ

Член

312500019

Кабиле

ГЕНОВЕВА МИТКОВА ДИМИТРОВА

Член

312500019

Кабиле

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Член

312500020

Калчево

ЛЮБОСЛАВА ВЕСЕЛОВА ГЬОРИНА

Председател

312500020

Калчево

СТОЯНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

Зам.-председател

312500020

Калчево

ИВАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

Секретар

312500020

Калчево

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИКОВ

Член

312500020

Калчево

ТАНЯ ГОЧЕВА СТАМАТОВА

Член

312500020

Калчево

ИЛИЯ ЦОНЕВ МИРЧЕВ

Член

312500020

Калчево

НЕВЕНКА ЦОНЕВА СТОЙКОВА

Член

312500021

Каравелово

БОГОМИЛ ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ

Председател

312500021

Каравелово

МИНКА ДИМОВА МАЛЧЕВА

Зам.-председател

312500021

Каравелово

ВИОЛЕТА РАДЕВА ТОДОРОВА

Секретар

312500021

Каравелово

АТАНАС ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Член

312500021

Каравелово

СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЕВА

Член

312500021

Каравелово

ЕНЬО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

Член

312500021

Каравелово

НЕВЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА

Член

312500022

Козарево

КАМЕЛИЯ СЪБЕВА ЦОНЕВА

Председател

312500022

Козарево

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

Зам.-председател

312500022

Козарево

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИНЕВА

Секретар

312500022

Козарево

НЕДКО МИТКОВ ИВАНОВ

Член

312500022

Козарево

ТАНЯ ЖЕКОВА ТОДОРОВА

Член

312500022

Козарево

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

Член

312500022

Козарево

СОНЯ НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА

Член

312500023

Коневец

ДЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Председател

312500023

Коневец

МАРИЯ РУСЕВА ЖЕЛЕВА

Зам.-председател

312500023

Коневец

ЖЕЛЬО БОНЧЕВ ЖЕЛЕВ

Секретар

312500023

Коневец

ГАНКА СТОЯНОВА СТАМЕНОВА

Член

312500023

Коневец

ЖЕЛКА ИВАНОВА ТРЪНКОВА

Член

312500023

Коневец

ЙОАН ИВАНОВ ИВАНОВ

Член

312500023

Коневец

РОСЕН ЯНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

Член

312500024

Крумово

МАРТИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА

Председател

312500024

Крумово

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

Зам.-председател

312500024

Крумово

АНКА ХРИСТОВА КОСТОВА

Секретар

312500024

Крумово

Господинка Русева Димитрова

Член

312500024

Крумово

ДЕСПА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

Член

312500024

Крумово

ГАЛИН ДЕЯНОВ ИВАНОВ

Член

312500024

Крумово

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Член

312500025

Кукорево

ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

Председател

312500025

Кукорево

ИВАН ПЕТРОВ МЕХАНДЖИЕВ

Зам.-председател

312500025

Кукорево

ИВАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500025

Кукорево

ВАНЯ ВЪЛЧЕВА ХРИСТОВА

Член

312500025

Кукорево

ТИХОМИРА ТОДОРОВА БОРИСОВА

член

312500025

Кукорево

ПЕНКА ВЪЛЧЕВА МАРИНОВА

Член

312500025

Кукорево

ХРИСТО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

Член

312500025

Кукорево

АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА БИНЕВА

Член

312500025

Кукорево

СТЕЛА АНДОНОВА МИХАЛЕВА

Член

312500026

Кукорево

СТЕФАНИ  СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

Председател

312500026

Кукорево

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЕВСТАТИЕВ

Зам.-председател

312500026

Кукорево

ИРИНА РУСЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500026

Кукорево

ДИЛЯНА ЯНКОВА ДИЧЕВА

Член

312500026

Кукорево

ДЕСИСЛАВА РУСКОВА РУСКОВА

Член

312500026

Кукорево

ДАЯНА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА

Член

312500026

Кукорево

ВЕЛИНА ПЕЙЧЕВА КАЗАКОВА

Член

312500026

Кукорево

ОЛГА ЖЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500026

Кукорево

ГАЛИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

Член

312500027

Маломир

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ПАПАЗОВ

Председател

312500027

Маломир

ДИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

зам.председател

312500027

Маломир

ИВАН ТОДОРОВ ПЕХЛИВАНОВ

Секретар

312500027

Маломир

МАНОЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

Член

312500027

Маломир

МАРИЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500027

Маломир

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Член

312500027

Маломир

КРЕМЕНА МИЛЕНОВА ИВАНОВА

Член

312500028

Меден кладенец

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

Председател

312500028

Меден кладенец

ДИЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

Зам.-председател

312500028

Меден кладенец

ДИМИТРИНА ТРОЕВА ПЕТРОВА

секретар

312500028

Меден кладенец

ВЕСКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Член

312500028

Меден кладенец

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТАНЕВ

член

312500028

Меден кладенец

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧЕРНЕВ

Член

312500028

Меден кладенец

РАДКА ФИЛИПОВА КОЛЕВА

Член

312500029

Межда

РАДКА ГОСПОДИНОВА БАЛЕВА

Председател

312500029

Межда

ГАНКА ДИМИТРОВА ЧЕМШИРОВА

Зам.-председател

312500029

Межда

НЕДКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

Секретар

312500029

Межда

ДОНКА АНДОНОВА ЖЕЧЕВА

Член

312500029

Межда

ВАНЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

Член

312500029

Межда

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ДИНЕВ

Член

312500029

Межда

ТОНКА ИВАНОВА БОНЕВА

Член

312500030

Миладиновци

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ

Председател

312500030

Миладиновци

КАЛИНКА МИЛКОВА ДИНЕВА

Зам.-председател

312500030

Миладиновци

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ КАЛАФИРОВ

Секретар

312500030

Миладиновци

ДИНКО КОЛЕВ КОЛЕВ

Член

312500030

Миладиновци

ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ

Член

312500030

Миладиновци

ДОНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

член

312500030

Миладиновци

РУМЯНА ЯНКОВА  ИВАНОВА

Член

312500031

Могила

НИКОЛАЙ СЪБЕВ СЪБЕВ

Председател

312500031

Могила

Жельо Колев Шейтанов

Зам.-председател

312500031

Могила

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Секретар

312500031

Могила

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХАРДАЛОВ

Член

312500031

Могила

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

член

312500031

Могила

ПЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Член

312500031

Могила

КИРИЛ ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

Член

312500032

Овчи кладенец

ДИМКА ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА

Председател

312500032

Овчи кладенец

ДЕША ЙОРДАНОВА МАРКОВА

Зам.-председател

312500032

Овчи кладенец

ВАСИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

Секретар

312500032

Овчи кладенец

ДИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

Член

312500032

Овчи кладенец

ДИНА МИТЕВА АТАНАСОВА

Член

312500032

Овчи кладенец

ДИМИТРИНКА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500032

Овчи кладенец

ДАНА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА

Член

312500033

Окоп

ДЕАН ДЖЕНКОВ НАЧЕВ

Председател

312500033

Окоп

МАРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА

Зам.-председател

312500033

Окоп

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

Секретар

312500033

Окоп

ТРАЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

Член

312500033

Окоп

ТОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

Член

312500033

Окоп

ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

Член

312500033

Окоп

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

Член

312500034

Победа

ТОДОРКА СЛАВОВА БАЛЧЕВА

Председател

312500034

Победа

ИВАНКА ТЕНЕВА СОТИРОВА

Зам.-председател

312500034

Победа

ЦОНКА РУСЕВА АТАНАСОВА

Секретар

312500034

Победа

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Член

312500034

Победа

ЕЛЕНКА МИТЕВА АТАНАСОВА

Член

312500034

Победа

ЙОВКА МИТКОВА КАФАЛОВА

член

312500034

Победа

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

Член

312500035

Робово

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Председател

312500035

Робово

СНЕЖАНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Зам.-председател

312500035

Робово

ДИНКО ГЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ

Секретар

312500035

Робово

МАНУЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Член

312500035

Робово

БЕЛЯНА НИКОЛАЕВА НАЧЕВА

Член

312500035

Робово

ЗЛАТКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

Член

312500035

Робово

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ

Член

312500036

Роза

МАРИЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Председател

312500036

Роза

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Зам.-председател

312500036

Роза

ЖИВКО ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Секретар

312500036

Роза

ДЕНКА РАДЕВА ПЕТКОВА

Член

312500036

Роза

АННА -МАРИЯ ХРИСТАНОВА

Член

312500036

Роза

БОЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Член

312500036

Роза

РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ХАДЖИЕВА

Член

312500037

Роза

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА

Председател

312500037

Роза

МИНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

Зам.-председател

312500037

Роза

ДОЙКА ЯНКОВА ДИМОВА

Секретар

312500037

Роза

ХРИСТИЯНА ПАНАЙОТОВА СТРАТИЕВА

Член

312500037

Роза

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

Член

312500037

Роза

СИЛВИЯ ПЕЙЧЕВА ИЛИЕВА

Член

312500037

Роза

ДИАНА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА

Член

312500038

Савино

МИТКА ДИМОВА ДИНЕВА

Председател

312500038

Савино

ИВАНКА ДИМОВА ХРИСТАНОВА

Зам.-председател

312500038

Савино

РАЛИЦА ДИМИТРОВА НАНКОВА

Секретар

312500038

Савино

ТАНЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА

Член

312500038

Савино

МАРТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Член

312500038

Савино

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

Член

312500038

Савино

МАЯ ДОБРИНОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500039

Симеоново

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Председател

312500039

Симеоново

СНЕЖИН ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ

Зам.-председател

312500039

Симеоново

КИНА МИНЧЕВА ЖЕЛЕВА

Секретар

312500039

Симеоново

НЕЛИ РАДЕВА ХАДЖИЕВА

Член

312500039

Симеоново

ВЕЛИКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

Член

312500039

Симеоново

МАРИЯ КОЛЕВА ДЮЛГЕРОВА

Член

312500039

Симеоново

ДИМКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

Член

312500040

Скалица

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

Председател

312500040

Скалица

НАДЯ АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

Зам.-председател

312500040

Скалица

ИВАНКА ДИНЕВА СТРАХИЛОВА

Секретар

312500040

Скалица

ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500040

Скалица

ХРИСТО МАНОЛОВ МАНОЛОВ

Член

312500040

Скалица

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

Член

312500040

Скалица

АНА ВАСИЛЕВА МАЛЕШКОВА

Член

312500041

Сламино

НЕДА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Председател

312500041

Сламино

НИКОЛАЙ БЕЛЧЕВ НАЧЕВ

Зам.-председател

312500041

Сламино

ИВАН АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

секретар

312500041

Сламино

ЗЛАТКА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

Член

312500041

Сламино

ПЕНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

Член

312500041

Сламино

КОЛЬО ЯНЧЕВ КОЛЕВ

Член

312500041

Сламино

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

Член

312500042

Стара река

ДОНКА КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА

Председател

312500042

Стара река

Янка Атанасова Иванова

Зам.-председател

312500042

Стара река

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЕЛЕКЧИЕВ

Секретар

312500042

Стара река

РАДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500042

Стара река

СТАНИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Член

312500042

Стара река

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ

Член

312500042

Стара река

ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ

Член

312500043

Тенево

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

Председател

312500043

Тенево

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА

Зам.-председател

312500043

Тенево

ГАЛИНА РУСКОВА РУСЕВА

Секретар

312500043

Тенево

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРАПАТИЕВА

Член

312500043

Тенево

ПЕТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

Член

312500043

Тенево

ДИМКА НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА

Член

312500043

Тенево

ДОНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

Член

312500043

Тенево

ЯНКА ДОБРЕВА ЖЕЛЕВА

Член

312500043

Тенево

ГЕНКА КОЛЕВА РУСЕВА

Член

312500044

Тенево

Тодор Марков Петров

Председател

312500044

Тенево

ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

Зам.-председател

312500044

Тенево

МИГЛЕНА ДОЙЧЕВА ДОЙЧЕВА

секретар

312500044

Тенево

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА

Член

312500044

Тенево

МИНКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

Член

312500044

Тенево

КРИСТИЯН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

Член

312500044

Тенево

РОСИЦА ВЪЛЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА

Член

312500044

Тенево

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛЕВА

Член

312500044

Тенево

МИНА ПЕТКОВА РУСЕВА

Член

312500045

Търнава

ЕНЧО КАЛЕВ КЕНАРОВ

Председател

312500045

Търнава

КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Зам.-председател

312500045

Търнава

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА БОЕВА

Секретар

312500045

Търнава

АНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТКОВА

Член

312500045

Търнава

РУМЯНА ДИМОВА СТОИЛОВА

Член

312500045

Търнава

ПАСКАЛ ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ

Член

312500045

Търнава

ФЕТИЕ МУСТАФА ИНДЖЕ

Член

312500046

Хаджидимитрово

ОСМАНИЕ СЕИТОВА ВАСИЛЕВА

Председател

312500046

Хаджидимитрово

ТОНИ ГЕОРГИЕВ МИХОВ

Зам.-председател

312500046

Хаджидимитрово

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЪЧВАРОВА

Секретар

312500046

Хаджидимитрово

ПЕНКА КОЛЕВА КАЗАКОВА

Член

312500046

Хаджидимитрово

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Член

312500046

Хаджидимитрово

ВАНЬО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Член

312500046

Хаджидимитрово

Илия Тончев Илиев

Член

312500047

Ханово

МАЯ НЕДЕВА СТАМБОЛОВА

Председател

312500047

Ханово

ИВЕЛИНА ЗЛАТИЛОВА ГЕОРГИЕВА

Зам.-председател

312500047

Ханово

ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ДИЧЕВ

Секретар

312500047

Ханово

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

Член

312500047

Ханово

ДОРА ГРОЗДЕВА ДЯКОВА

Член

312500047

Ханово

ЛИДИЯ ВЕРГИЛОВА КОЛЕВА

Член

312500047

Ханово

СЛАВЕНА МИТЕВА СЛАВОВА

Член

312500048

Чарган

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

Председател

312500048

Чарган

ВЕЛКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

Зам.-председател

312500048

Чарган

ЖЕНЯ ГОШЕВА АПОСТОЛОВА

Секретар

312500048

Чарган

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

Член

312500048

Чарган

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА

Член

312500048

Чарган

ИВАНИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Член

312500048

Чарган

ДИМИТРИНА КРАСИМИРОВА КЪНЕВА

Член

312500049

Челник

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

Председател

312500049

Челник

НИКОЛИНКА ЗЛАТЕВА ВАСИЛЕВА

Зам.-председател

312500049

Челник

ТОНКА ПЕЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500049

Челник

НИКОЛИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА

Член

312500049

Челник

КАТЯ ДИМИТРОВА КИРОВА

Член

312500049

Челник

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Член

312500049

Челник

ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА

член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

име, презиме, фамилия

Мария Стефанова Стефанова

Димка Николова Демирева

Иванка Геориева Парапатиева

Ваня Павлова Павлова

Веселка Михайлова Ковачева

Михаил Стоянов Ковачев

Венцислав Йорданов Йорданов

Жени Стоянова Иванова

Калинка Кръстева Христова

Катя Тодорова Боева

Кети Иванова Пенева

Красимира Кръстева Георгиева

Красимира Стоянова Гьорина

Милена Събкова Стоянова

Михаела Бойкова Боева

Михаил Стоянов Ковачев

Росица Василева Топчиева

Русалина Петрова Милушева

Станка Стоева Илиева

Стоян Аврамов Манев

Таньо Иванов Чернев

Таня Радева Овчарова

Пламена Драгова Узунова

Таня Бойчова Христова

 

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Тунджа.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения