Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Ямбол, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ на територията на община Ямбол и Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е искане от Евгени Господинов Господинов - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, заведено под № 360 от 01.04.2023г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК в община  Ямбол и община Тунджа.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски 

 

 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

312500026

Георги Николаев Стоянов

член

312600097

Мариана Драгомирова Драголова

Член

312600095

 

Стойка Колева Димитрова

член

 

312500008

Виолета Петрова Георгиева

член

 

  1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното по т.1 лице.

 

3.НАЗНАЧАВА :

312500026

Валери Георгиев Иванов

член

312600097

Пламена Тодорова Петрова

Член

312600095

 

Мартин Димитров Иванов

член

 

312500008

Петранка Андонова Георгиева

член

 

 

4.Издава удостоверение на назначеното по т.3 лице.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2023 в 07:26 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения