Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Ямбол, 31.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на КП „Демократична България – Обединение“ на територията на община Ямбол и община Болярово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са искания от Стоян Йорданов Стоянов и Димитър Василев Брънков - упълномощени представители на КП „Демократична България – Обединение“, заведени под  входящ № 332 от 31.03.2023г., входящ № 333 от 31.03.2023г. и входящ № 337 от 31.03.2023г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с които се иска промяна в съставите на СИК в община Ямбол и община Болярово.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и след извършена проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА В СИК:

312600086

Ивелина Йорданова Точева

Член

312600004

Виолетка Георгиева Георгиева

Председател

310300010

Георги Ангелов Ангелов

Член

312600034

Димитър Йорданов Брънков

Член

312600105

Наим Ибрямов Алиев

Секретар

312600094

Костадин Иванов Костадинов

Член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 лица.

3.НАЗНАЧАВА В СИК:

312600086

Костадин Иванов Костадинов

Член

312600004

Милена Христова Георгиева

Председател

310300010

Николай Любенов Стоев

Член

312600034

Руска Динева Василева

Член

312600105

Димитър Стоянов Марков

Секретар

312600094

Гергана Христова Райнова

Член

 

4.Издава удостоверение на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 31.03.2023 в 15:58 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения