Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Ямбол, 31.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е искане от Евгени Господинов Господинов - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, заведено под № 336 от 31.03.2023г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК в община  Ямбол.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

312600068

Силвия Красимирова Илиева

 

Член

312600058

Миглена Симеонова Димитрова

 

Член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените по т.1 лица.

3.НАЗНАЧАВА :

312600068

Диян Иванов Иванов

 

Член

312600058

Светослава Яворова Атанасова

 

Член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 31.03.2023 в 15:56 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения