Архив избори:
30.03.2023

Инструкции за видеоизлъчването и за работа с видеоустройството за видеонаблюдение

С долния линк ще отидете на сайт, от който може да отворите инструкция за видеоизлъчването в долния десен ъгъл: 
https://evideo.bg/

 

На този линк може да видите видеоинструктаж за работа с видеоустройството: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnTOHQJkvIU

 

30.03.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК: 

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/edu

02.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 02.04.2023Г ОТ 14:45Ч

02.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 02.04.2023Г ОТ 7:15Ч

02.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 02.04.2023Г ОТ 9:30Ч

01.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 01.04.2023Г ОТ 17:30Ч

01.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 01.04.2023Г ОТ 11:00Ч

31.03.2023

Оперативен план на РИК Ямбол за предизборния ден и изборния ден.

31.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 31.03.2023Г ОТ 15:00Ч

30.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 30.03.2023Г ОТ 17:00Ч

29.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 29.03.2023Г ОТ 17:00Ч

28.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 28.03.2023Г ОТ 15:30Ч

25.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 25.03.2023Г ОТ 17:30Ч

25.03.2023

ЛИНКОВЕ КЪМ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ "СИЕЛА НОРМА"АД

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.03.2023

Мерки за избиратели с трайни увреждания

На основание чл.234 от ИК и т.15 от Решение №1701-НС/23.02.2023г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ямбол в Тридесет и първи изборен район Ямболски оповестява мeрките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г., както следва:

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Най-подходящи секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които отговарят на изискванията на  Решение №1701-НС/23.02.2023г. на ЦИК /имат изградени рампи, които улесняват придвижването, като пред сградите са изградени паркинги, на които са определени места за паркиране на хора с увреждания/, са:

Избирателна секция № 312600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша поликлиника/, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ № 2;

Избирателна секция № 312600016 в сградата ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 29;

Секции, които отговарят на изискванията на чл. 10 от ИК-секции, които са на първи етаж (партер) в сгради със секции на повече от един етаж и са с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за народни представители на 2 април 2023г., определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, са:

 1. Избирателна секция № 312600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Тимок“ № 3;
 2. Избирателна секция № 312600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии и системи/, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 2;
 3. Избирателна секция № 312600069 в сградата на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм /бивш ТХВП/, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85;
 4. Избирателна секция № 312600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 2 /помещение на бивше заведение „Кафе – аперитив“/           

Избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването, които желаят да ползват транспорт до избраната секция за гласуване, могат да подават заявки в деня на изборите на 02.04.2023г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в Община Ямбол на следните телефони: 046/681116; 046/681117 и 0893373575.

                                               

ОБЩИНА ТУНДЖА

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 избирателни секции, които се помещават на първия етаж на обявените помещения и всички са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят, за да бъдат транспортирани до съответната избирателна секция на 02.04.2023г. от 09.00 ч. до 18.00, както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Като подходяща за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборите на 02.04.2023г., е определена СИК №312200001, адрес: гр.Стралджа, ул.“Хемус“ №12 (ритуална зала).

Телефонен номер, на който може да се правят заявки за оказване на помощ на избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборния ден – 047615383.

Заявки на желаещи избиратели с увреждания, ще се приемат на горепосочения телефонен номер от 27.03.2023г. до 31.03.2023г. от 08.00ч. до 17.00ч., както и в изборния ден на 02.04.2023г. от 08.00ч. до 18.00ч.

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, предлагаме избирателна секция 310700002, находяща се в гр.Елхово, пл.“Христо Ботев“ №4.

Осигурен е транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването при изразено тяхно желание да гласуват в изборния ден.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване могат да се подават на телефон 047888004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Елхово, с адрес гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13 oт 29.03.2023г. до 01.04.2023г. от 09:00ч. до 16:30ч.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 02.04.2023г. в изборния ден могат да се подават на тел. 047888004 от 09:00ч. до 18:30ч.

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

Като подходяща за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Болярово е определена СИК №310300001 с адрес: гр.Болярово, Профсъюзен дом, пл. „9-ти септември“ №3, ет.1.

Гражданите, желаещи да гласуват в изборния ден  могат да правят заявки за помощ и транспорт на 02.04.2023г. от 08,00ч. до 18,00ч., в община Болярово на телефони:  04741/60-93 и 04741/ 69-04

 

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

24.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 24.03.2023Г ОТ 16:15Ч

21.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 21.03.2023Г ОТ 17:00Ч

17.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 17.03.2023Г ОТ 17:00Ч

17.03.2023

ЗА ГРАЖДАНИ БЕЗ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

 

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 

 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 28 март до 01 април 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 април 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.04.2023 г. (събота) и на 02.04.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
02  АПРИЛ 2023 Г.

16.03.2023

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

 Заявлението може да изтеглите и от тук

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 27.03.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 изтича срокът за :

-подаване за заявление за гласуване по настоящ адрес;

-подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За Целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,00 ч. на 18.03.2023 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

16.03.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2-РИ АПРИЛ 2023Г

ОБРАЗЕЦЪТ НА БЮЛЕТИНАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ :

Образец на бюлетина

14.03.2023

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 31-ВИ ИЗБОРЕН РАЙОН ЯМБОЛСКИ

Районна избирателна комисия Ямбол

 

РЕШЕНИЕ
  48-НС
Ямбол,
14.03.2023 г.

ОТНОСНО: Обучения на членовете на Секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г., Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски приема  необходимостта от извършване на обучения на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район, относно прилагане на нормите на Изборния кодекс и правилата на Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.29 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя график за присъствени обучения на членовете на секционните избирателни комисии, провеждани от РИК Ямбол по общини, както следва :

27.03.2023 г.  от 18,00 ч. - Община Ямбол, от 01 до 50 СИК - в голямата зала на Община Ямбол;

28.03.2023 г.  от 09,30 ч. - Община Тунджа - в сградата на НТС гр. Ямбол;

28.03.2023 г.  от 13,00 ч. - Община Елхово - в сградата на читалището на гр. Елхово;

28.03.2023 г.  от 14,30 ч. - Община Болярово - в сградата на читалището на гр. Болярово;

29.03.2023 г.  от 13,00 ч. - Община Стралджа - в сградата на читалището на гр. Стралджа;

29.03.2023 г. от 18,00 ч. - Община Ямбол, от 51 до 102 СИК - в голямата зала на Община Ямбол;

 

2.Определя за обучители Димитър Събев Събев и Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова - членове на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, които да провеждат присъствените обучения на членовете на секционните избирателни комисии.

При невъзможност на определен обучител да присъства и осъществи обучението по уважителни причини, същият може да бъде заместен от друг член на РИК Ямбол, определен от комисията или от председателя й.

3.Утвърждава график за онлайн обучения за машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии , провеждани от „СИЕЛА НОРМА“ АД,  както следва :

 

Онлайн обучения конкретно за Тридесет и първи изборен район Ямболски:

 

 • Събота - 25.03.2023 г., от 16:00 ч.
 • Неделя - 26.03.2023 г., от 11:00 ч.
 • Вторник - 28.03.2023 г., от 18:00 ч.

 

Онлайн обучения на СИК за машинно гласуване за цялата страна, ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20.Март.-29.Март.2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25.Март. (събота) и 26.Март. (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Онлайн обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

 

РИК ЯМБОЛ ПОЯСНЯВА,ЧЕ ОБУЧЕНИЯТА НА СИК СА ПРИСЪСТВЕНИ И ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ  ОТ РИК ЯМБОЛ НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТА И ДАТИ,СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ С РЕШЕНИЕТО ГРАФИК.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ДИСТАНЦИОННО!

14.03.2023

Заседание на РИК Ямбол на 14.03.2023г от 17:00ч

10.03.2023

Онлайн обучения на СИК за машинно гласуване , провеждани от "Сиела Норма"АД

Обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams, което означава, че членовете ще могат да задават въпроси по време на обучението.

Обучения за Тридесет и първи изборен район – Ямбол:

 • Събота 25.03.2023 г., 16:00 ч.
 • Неделя 26.03.2023 г., 11:00 ч.
 • Вторник 28.03.2023 г., 18:00 ч.

Обучения на СИК ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20.Март.-29.Март.2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25.Март. (събота) и 26.Март. (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

Линкове към обученията ще бъдат предоставени след 13.03.2023 г.

09.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 09.03.2023Г ОТ 12:00Ч

07.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 07.03.2023Г ОТ 17:00Ч

02.03.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на това заявление е 18.03.2023 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите от следния линк: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=opVd1eJ

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден).

01.03.2023

Заседание на РИК Ямбол на 01.03.2023г от 12:00ч

28.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 28.02.2023г от 17:00ч

28.02.2023

Гласуване по настоящ адрес

 

Районна избирателна комисия Ямбол уведомява избирателите, че до 18.03.2023 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес и съответно да гласува по настоящия си адрес.

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/

28.02.2023

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

27.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 27.02.2023г от 17:00ч

23.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 23.02.2023г от 17:00ч

17.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 17.02.2023г от 17:00ч

17.02.2023

Говорители на РИК-Ямбол

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

Избира за говорители на Комисията Мариана Гърдева-Виденова и Биляна Кавалджиева-Димитрова.

Определя функциите на говорителя, както следва:

1.Дава информация и прави изявления пред средствата за масово осведомяване от името на РИК Ямбол във връзка с изборния процес и дейността на Комисията, при произвеждане изборите за народни представители на 02.04.2023г. и при необходимост  оповестява нейните решения.

2.Комуникацията със средствата за информация, се осъществява при спазване на приети от РИК правила за работа с медиите.

17.02.2023

Правила за работа на РИК-Ямбол с медиите

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

Приема правила за работа на РИК-Ямбол с медиите, както следва:

 1. Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.
 2. Комуникацията с медиите се осъществява от председателя и от говорителите на РИК Ямбол.
 3. Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71 от ИК.
 4. Интервюта – участието на председателя или на говорителите на  РИК Ямбол, се извършва след предварително уговорени място, дата и час за провеждането му. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.
 5. При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и съответните здравни мерки
13.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 13.02.2023г от 17:00ч.

13.02.2023

Срок за регистрация на инициативни комитети и на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

РИК-Ямбол уведомява партиите, коалициите и създадените инициативните комитети:

 1. Инициативните комитети се регистрират в РИК, като представят  заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 20.02.2023 г. (40 дни преди изборния ден).
 2. Подаването на документи за регистрация на кандидатските листи за народни представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в РИК-Ямбол започва на 17.02.2023 г. и се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., като крайният срок за подаване на документи е 17.00 ч. на 28.02.2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
 3. Приемането на документите в РИК, се извършва всеки календарен ден от 9:00ч. до 17:00 ч.
 4. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.  
11.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 11.02.2023г от 10:50ч

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения